image banner
Huyện Quỳ Hợp: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện Giấy mời số 1891/STP-PBGDPL ngày 06/10/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, Chiều ngày 09/10/2023 tại điểm cầu huyện Quỳ Hợp tham dự hội nghị trực tuyến gồm có Công chức 21 xã, thị trấn; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư pháp; Tài chính; Kế toán Văn phòng UBND huyện.

Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Đồng chí Vy Hoàng Hà, HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện chủ trì điểm cầu tại huyện

Anh-tin-bai

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Công chức Tư pháp các xã, thị trấn

Tại Hội nghị đã hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, công chức có liên quan việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

 

Văn Định - PVHTT
THÔNG BÁO
Đăng nhập
Trang chủ | Hỏi đáp | Thư điện tử | Sơ đồ cổng | Liên hệ-Góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲ HỢP
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND huyện
Trụ sở: Thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 883 141 - Email: quyhop@nghean.gov.vn