image banner
UBND huyện Quỳ Hợp: Triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile).

Triển khai thực hiện kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 12/10/2023 của UBND huyện Quỳ Hợp, sáng 9/11, Ban chỉ đạo về việc tăng cường triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax mobile) năm 2023 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ và Triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile). Đồng chí Trần Đức Lợi, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

 

Cán bộ Chi cục thuế khu vực Phủ Quỳ I hướng dẫn người nộp thuế

cài đặt ứng dụng ETax Mobile trên điện thoại di động.

Để thực hiện kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 12/10/2023 của UBND huyện Quỳ Hợp về việc tăng cường triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I đã triển khai thực hiện đến ngày 08/11/2023 đã có Một số cơ quan, đơn vị, trường học có sự phối hợp tích cực với Chi cục Thuế trong việc thực hiện kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 12/10/2023 của UBND huyện, kết quả đạt được có 9/100 đơn vị có trên 50% số lượng công chức, viên chức, người lao động cài đặt thành công ứng dụng eTax Mobile. Trong quá trình triển khai Công chức, viên chức, người lao động chưa nhận thức được lợi ích của ứng dụng eTax Mobile để thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử thay cho thủ công, cũng như e ngại việc liên kết tài khoản ngân hàng trên ứng dụng eTax Mobile; Nhiều người lao động đã lớn tuổi, không sử dụng điện thoại thông minh hoặc không cài đặt ứng dụng ngân hàng dẫn đến việc không thể cài đặt hoặc cài đặt nhưng không thể liên kết tài khoản ngân hàng; Một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND xã, thị trấn; trường học chưa thực sự chủ động trong công tác phối hợp với Chi cục Thuế trong việc triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng eTax Mobile dẫn đến tỷ lệ hoàn thành chưa cao.

Anh-tin-bai

 

Chi cục thuế khu vực Phủ Quỳ I phát biểu tiến độ cài đặt ứng dụng của CBVC huyện Quỳ Hợp.

Để đạt được tiến độ đề ra tại hội nghị đồng chí Trần Đức Lợi và các thành viên BCĐ đã trao đổi và đưa ra các giải pháp trong thời gian tới đó là: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thực hiện việc cung cấp thông tin theo mẫu biểu cơ quan thuế đã gửi đến cho đơn vị và cài đặt ứng dụng eTax Mobile đúng tiến độ theo Kế hoạch số 206/KH-UBND và Công văn số 2009/KH-CCT ngày 08/11/2023 của Ban chỉ đạo. Trung tâm VH, TT&TT huyện, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn biết tiện ích của ứng dụng eTax Mobile.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh họp BCĐ ngày 9/11/2023

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn chỉ đạo các bộ phận tài vụ cung cấp thông tin theo biểu cơ quan thuế đã gửi (qua kế toán các đơn vị) kịp thời; chỉ đạo các Đoàn viên thanh niên, người có trình độ về tin học trong đơn vị chủ đồng cài đặt cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để hoàn thành cài đặt theo Kế hoạch UBND huyện đề ra. Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I phân công công chức tiếp nhận dữ liệu từ các đơn vị đăng ký tài khoản Thuế điện tử cho người nộp thuế; hỗ trợ các cơ quan đơn vị trong việc cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Đức Lợi, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện,

Trưởng BCĐ chủ trì  và kết luận các  nội dung tại  cuộc họp BCĐ

Phấn đấu đến ngày 30/11/2023 hoàn thành việc cài đặt ứng dụng cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Chỉ tiêu thực hiện cài đặt, liên kết eTax Mobile với tài khoản ngân hàng thành công được sử dụng để đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu các đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I (gửi về địa chỉ email: btkchi.nan@gdt.gov.vn) để tổng hợp và báo cáo cho UBND huyện trước ngày 28/11/2023. 

Ngọc Tú
THÔNG BÁO
Đăng nhập
Trang chủ | Hỏi đáp | Thư điện tử | Sơ đồ cổng | Liên hệ-Góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲ HỢP
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND huyện
Trụ sở: Thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 883 141 - Email: quyhop@nghean.gov.vn