image banner
UBND huyện Quỳ Hợp: Hội nghị thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu chuyên ngành.
Thực hiện Kế hoạch hoạch số 771/KH-UBND, ngày 07/11/2022 của UBND tình Nghệ An về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đề án 06 của chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 13/3/2023 Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp tổ chức hội nghị thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng Tư pháp, phòng Lao động Thương binh - Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện; Các đồng chí là Phó Chủ tịch, cán bộ công chức Văn hoá - Xã hội, tư pháp hộ tịch và công an các xã, thị trấn.
LAM SACH DU LIEU1
 
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm sạch dữ liệu như nhiều trường hợp trẻ em chưa được làm sạch dữ liệu, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một số dữ liệu hộ tịch không tìm thấy thông tin. Sai lệch thông tin giữa ngành BHXH và căn cứ cước công dân, sai lệch tên giữa căn cứ cước và tên hưởng chế độ, sai lệch thông tin người có công…
LAM SACH DU LIEU2

Các đại biểu về tham gia hội nghị
Trả lời những vẫn đề vướng mắc, lãnh đạo ngành Công An, Lao động Thương binh- Xã hội, Bảo hiểm – Xã hội, Ngành tư pháp đã đưa ra các nhóm giải pháp để tháo gỡ. Cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách cụ thể trường hợp sai lệch đến chính quyền địa phương, chỉ đạo công chức có thẩm quyền giải quyết.
LAM SACH DU LIEU

Đồng chí Võ Đình Lợi, Phó trưởng công an huyeenjphats biểu tại hội nghị
Trong đó Công chức văn hóa xã, công an cần phải đối chứng số liệu. Đối với những trường hợp có công, hưởng bảo trợ xã hội thì lãnh đạo các địa phương thuộc thẩm quyền của cấp nào thì hướng dẫn người dân liên quan đến cấp đó sửa đổi….và thống nhất nội dung, biện pháp cũng như thời gian phối hợp thực hiện làm sạch dữ liệu của từng ngành.
LAM SACH DU LIEU3
 
Đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị
Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thái phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành BHXH, Tư Pháp, Lao động thương binh và xã hội phối hợp với UBND cấp xã, thị trấn tập trung lực lượng để tiến hành kiểm tra, rà soát thông tin người dân do ngành mình quản lý so với thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư tại cơ quan Công an, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Thu Hường
THÔNG BÁO
Đăng nhập
Trang chủ | Hỏi đáp | Thư điện tử | Sơ đồ cổng | Liên hệ-Góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲ HỢP
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND huyện
Trụ sở: Thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 883 141 - Email: quyhop@nghean.gov.vn