image banner
UBND huyện Quỳ Hợp: Hội nghị đánh giá các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Chiều 26/9, UBND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đến tháng 9/2023 và đề ra phương hướng giải pháp đẩy nhanh tiến độ các chương trình 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tổng số vốn được phân bổ cho Chương trình MTQG DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 là hơn 339.682 triệu đồng. Trong đó: vốn đầu tư phát triển: 386.736 triệu đồng và vốn sự nghiệp. Trong giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua với 130 công trình, dự án. Trong đó có 110 công trình dự án do xã làm chủ đầu tư, 20 công trình, dự án do huyện làm chủ đầu tư, với số tiền thực hiện 130 dự án trên là 339.682 triệu đồng. Tổng nguồn vốn được phân bổ đến tháng 9 năm 2023 là 263.803 triệu đồng. Trong đó: vốn đầu tư phát triển: 147.584 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 116.219 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, có hiệu quả của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Các Dự án của Chương trình MTQG DTTS&MN triển khai thực hiện trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Quy trình triển khai thực hiện các Dự án của Chương trình đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ và tuân thủ quy định của Pháp luật.

  Từ các các chương trình, chính sách hỗ trợ trong thời gian qua đã đáp ứng được phần nào về cơ sở vật chất và đời sống dân sinh, tạo điều kiện để nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa vươn lên phát triển về mọi mặt, góp phần quan trọng làm thay đổi rất cơ bản bộ mặt nông thôn miền Núi, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất và chăn nuôi, trong cuộc sống tinh thần; từng bư­ớc xoá đói, giảm nghèo, xoá bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng và tạo tiền đề phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Tuy vậy, huyện Quỳ Hợp còn gặp một số khó khăn như: Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn cao, bình quân 26,76% tính đến cuối năm 2022. Cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu t­ư xây dựng qua nhiều năm, nhưng so với yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh và đặc biệt là tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì khoảng cách còn khá xa, nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn.

Anh-tin-bai

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các giải pháp để thực hiện chương trình trong 3 tháng cuối năm 2023 đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, chú trọng vai trò kiểm tra giám sát và tuyên truyền vận động của Ban Dân tộc HĐND huyện, Uỷ ban MTTQ, các ngành đoàn thể và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình DTTS&MN trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, giải ngân và quyết toán các công trình năm 2022 và công trình xây mới năm 2023. Đồng thời triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình DTTS&MN năm 2024 đúng thời gian quy định. 

Quang Phương
THÔNG BÁO
Đăng nhập
Trang chủ | Hỏi đáp | Thư điện tử | Sơ đồ cổng | Liên hệ-Góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲ HỢP
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND huyện
Trụ sở: Thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 883 141 - Email: quyhop@nghean.gov.vn