TTHC theo cơ quan ban hành: UBND huyện Quỳ Hợp

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 2 20/08/2019 Người yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).
2 2 20/08/2019 - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh;
- Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện.
- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ: dichvucong.nghean.gov.vn.
3 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
4 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
5 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
6 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
7 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
8 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
9 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
10 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
11 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
12 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
13 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
14 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
15 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
16 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
17 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
18 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
19 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
20 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
21 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
22 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
23 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
24 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
25 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
26 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
27 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
28 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
29 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
30 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
31 2 20/08/2019 Gửi đơn trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện.
32 2 20/08/2019 Đến trụ sở, địa điểm tiếp công dân của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thanh tra huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
33 2 20/08/2019 - Tố cáo trực tiếp
- Gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện
34 2 20/08/2019 Công dân, tổ chức gửi đơn trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
35 2 20/08/2019 Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
36 2 20/08/2019 Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện
37 2 20/08/2019 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
38 2 20/08/2019 Cá nhân nạp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
39 2 20/08/2019 Thân nhân nạp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
40 2 20/08/2019 Cá nhân trực tiếp nạp hồ sơ tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
41 2 20/08/2019 Cá nhân trực tiếp nạp hồ sơ tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
42 2 20/08/2019 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội hoặc Trung tâm Quản lý sau cai nghiện.
43 2 20/08/2019 - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
44 2 20/08/2019 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
45 2 20/08/2019 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
46 2 20/08/2019 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
47 2 20/08/2019 Nộp hồ sơ trực tiếp .
48 2 20/08/2019 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
49 2 20/08/2019 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
50 2 20/08/2019 nộp hồ sơ trực tiếp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây