TTHC theo cơ quan ban hành: Công an huyện Quỳ Hợp

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
2 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện, .
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
3 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
4 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện, .
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
5 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện, .
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
6 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
7 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
8 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
9 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
10 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
11 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa quả Công an cấp huyện.Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
12 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
13 2 01/01/2020 Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây