Chỉ thị về việc sơ khám, khám tuyển và giao quân

“Công an huyện chủ trì…làm tốt công tác thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức không để nhầm, lọt các đối tượng không đủ tiêu chuẩn vào Quân đội”
“Công an huyện chủ trì…làm tốt công tác thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức không để nhầm, lọt các đối tượng không đủ tiêu chuẩn vào Quân đội”, cụ thể, chúng tôi xin đăng toàn văn Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Quỳ Hợp về việc sơ khám, khám tuyển và giao quân năm 2023 để mọi người tham khảo:
“Năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Quân sự, tham gia Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là công tác tuyển quân) tổ chức thực hiện trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện công tác tuyển quân đạt kết quả tốt. Các cơ quan, địa phương đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, công an viên đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng xã hội, đúng pháp luật; tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, đúng hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy trình các bước tuyển quân còn bộc lộ một số điểm hạn chế: công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong nắm và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, vận động tuyên truyền của các cấp, các ngành, các địa phương trong suốt quá trình tuyển quân chưa được thường xuyên, chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt; trách nhiệm của một số thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, nhất là cấp cơ sở chưa phát huy tốt.
Để công tác tuyển quân năm 2023 đảm bảo chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu cơ quan, ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 cho mọi cán bộ, nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Nâng cao nhận thức trách nhiệm trong xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong toàn dân.
2. Ban CHQS huyện, Công an huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, xã, thị trấn, đơn vị nhận nguồn để làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, đăng ký, sơ khám, khám tuyển, xác minh thẩm tra phẩm chất đạo đức chính trị, quản lý con người, quản lý tư tưởng, thâm nhập và giao quân. Đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương tạo điều kiện quan tâm đến công dân nhập ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân trở về địa phương.
3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS, Công an huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác sơ khám, tổ chức khám tuyển chọn công dân nhập ngũ, không để tình trạng sai sót, tiêu cực xẩy ra, lựa chọn những công dân nam đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ theo Thông tư 16/2016/TTLB-BYTBQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ Quân sự; Thông tư 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19.
4. Công an huyện chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện làm tốt công tác thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức không để nhầm, lọt các đối tượng không đủ tiêu chuẩn vào Quân đội theo Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện khám tuyển, giao quân số công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân theo chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo bảo đảm an ninh trong quá trình sơ khám, khám tuyển, thâm nhập, giao quân; tham mưu xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an.
5. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hoá TT&TT huyện phối hợp các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, động viên, giúp đỡ công dân nhập ngũ và gia đình có công dân tại ngũ. 6. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện làm tốt công tác quản lý nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyển quân năm 2023.
7. Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng Y tế tham mưu, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình dự trù kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ sơ khám, khám tuyển và giao quân năm 2023 theo kế hoạch đề ra.
8. Các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan làm tốt mọi khâu của công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, từ đăng ký, phân bổ chỉ tiêu giữa các dân tộc phải bảo đảm cân đối, sơ khám, khám tuyển, làm hồ sơ, thâm nhập, kiên quyết gọi đủ số lượng sơ khám, khám tuyển, giao quân bảo đảm chỉ tiêu cho đến khi công dân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an trở về địa phương, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Quan tâm tạo điều kiện cho số công dân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an sắp xếp bố trí việc làm, chính sách hậu phương. Xử lý nghiêm các sai phạm về công tác tuyển quân theo thẩm quyền.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các địa phương, cơ quan, phòng, ban, ngành có liên quan chấp hành nghiêm túc để công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt kết quả tốt./.”
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây