Qùy Hợp: Năm 2020, năm nước rút, tăng tốc để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2015 – 2020)

Chủ nhật - 19/04/2020 11:42
Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm “nước rút” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của huyện nhà phải tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu rất quyết liệt mới có thể hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 57 năm ngày thành lập huyện (19/4/1963 – 19/4/2020) và đại hội Đảng các cấp.
Xác định rõ như vậy, nên ngay từ những ngày đầu năm, huyện Qùy Hợp đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm. Qùy Hợp cũng đã sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, căn cứ vào các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết  của tỉnh đưa ra, Qùy Hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với địa phương.
HOP BTV HUYEN UY2
 
HOP BCH2

BTV, BCH huyện ủy họp các phiên thường kỳ tập trung lãnh đạo chỉ đạo
phát triển KTXH, QPAN của huyện Quỳ Hợp
Theo đó, BTV huyện ủy Qùy Hợp đã chủ động xây dựng các nhóm nhiệm vụ cơ bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gồm: Khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là tồn tại trong điều hành của các cấp, các ngành; Thực hiện nhất quán các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của kế hoạch năm 2020 nhằm hoàn thành ở mức cao nhất; Tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực; Bảo đảm tốt an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc;
THU HOACH LUA XUAN
 
THU HOACH LUA XUAN1

Hơn 2.600 ha lúa nước mỗi vụ đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn Quỳ Hợp
Thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện; Hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu và yếu để xây dựng Qùy Hợp cán đích các chỉ tiêu đại hội huyện đảng bộ lần thứ XX ngay trong năm 2020.
CAM QUY HOP
 
THU HOACH CAM3

Quỳ Hợp có xấp xỉ 3.000ha cam cho sản lượng từ 23-25.000 tấn cam quả
Ngoài các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên, huyện Qùy Hợp cũng đã xác định các chỉ tiêu cụ thể như: Thực hiện tốt các dự án, chương trình trọng điểm, các chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch 5 năm 2016-2020; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 7,5-8%. Duy trì, nâng cao tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp. Đẩy mạnh gieo trồng các loại cây có giá trị cao, đầu ra ổn định; phát triển vùng nguyên liệu sản xuất cam, mía. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất, tập trung đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới để tăng năng suất và chất lượng nông sản. Tập trung thâm canh 5.250 ha lúa, phấn đấu năng suất 58 tạ/ha; ngô 2.109 ha, năng suất quy hạt 37 tạ/ha; lạc 200 ha, năng suất 20 tạ/ha… Tiếp tục phát triển các cây công nghiệp như mía, cà phê. Tập trung thâm canh 5.300 ha mía; 3.000 ha cam, quýt; 253 ha chè; 1.033 ha cao su…
NGAN HANG CSXH2

Chăn nuôi gia trại phát triển ở Quỳ Hợp
Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại; phát triển các diện tích trồng cỏ thức ăn; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh; khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô hợp lý gắn với việc thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ để đảm bảo phòng chống dịch. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và điều chỉnh bổ sung các cơ chế nhằm khuyến khích các vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi quy mô lớn, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi liên kết từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.Ưu tiên nguồn lực và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.
ONG NAM CHAU LY2
 
BO NHOT HA SON4
 
NGAN HANG CSXH1

Chăn nuôi trâu bò được người dân duy trì và phát triển góp phần XĐGN tại các địa phương
Tiếp tục kiểm tra và có giải pháp duy trì, cũng cố các xã đã được công nhận đạt Nông thôn mới và phấn đấu các xã hoàn thành tăng thêm bình quân từ 1 - 2 tiêu chí. Chỉ đạo hoàn thành trồng rừng theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện các dự án trồng rừng phòng hộ, trồng cây phân tán trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và mua bán lâm sản trái phép, đốt phá rừng làm nương rẫy.
NGAN HANG CSXH5

Mía cũng là cây trồng chủ lực giúp người dân ở Quỳ Hợp XĐGN
Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu. Thúc đẩy, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của sản xuất của các doanh nghiệp. Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, chế biến theo quy định, đồng thời chấp hành tốt các Quy chế của cụm công nghiệp nhỏ tại các Cụm công nghiệp. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của BTV huyện ủy về ban hành Đề án xây dựng cụm chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 23/10/2015 của BTV huyện ủy về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản có hiệu quả trên địa bàn đến năm 2020. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng vật liệu nổ, công tác PCCC trên địa bàn.
Phát triển tốt các hoạt động dịch vụ thương mại, đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quản lý giá cả hàng hóa, kiểm tra thị trường chống gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường kiểm tra về an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn.
MO HINH ONG CUONG
 
DO TRAM
 
DO TRAM1

Trồng rừng là thế mạnh của Quỳ Hợp, độ che phủ rừng đạt 55%
Tập trung huy động nguồn lực, sử dụng nguồn lực tiết kiệm có hiệu quả để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa kết cấu hạ tầng. Ưu tiên trả nợ các công trình đã hoàn thành, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng; Các công trình xây dựng dở dang đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành lớn nhưng chưa được  thanh toán; Các công trình phòng chống bão lụt, dân sinh cấp bách, công trình trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư đảm bảo quyền lợi cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
NTM THO HOP5
 
NTM THO HOP4
 
NTM THO HOP03
NTM THO HOP3
 
NTM THO HOP01

Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Thọ Hợp, năm 2019
Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác giải tỏa hành lang ATGT và duy trì thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục chăm lo phát triển mạng lưới điện, nhất là xây dựng các trạm điện chống quá tải ; Quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác thu, thực hiện các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế, mới đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách. Phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt kết quả tốt.
Chăm lo công tác QLNN về đất đai, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CN QSD đất nhất là những xã đã hoàn thành bản đồ địa chính; Tăng cường công tác QLNN về khoáng sản và môi trường; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, nhất là khai thác khoáng sản trái phép, khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn lao động. Quan tâm xử lý ô nhiễm nguồn nước tại thị trấn Quỳ Hợp. Tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Chăm lo giải quyết các tồn đọng của các dự án trước để lại. Tiếp tục chăm lo công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại về tài nguyên và môi trường, nhất là các vụ việc còn kéo dài.
Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, Văn hóa - thông tin:. Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị xây dựng các công trình thiết chế văn hóa đạt chuẩn quốc gia năm 2020. Tham gia tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT do tỉnh tổ chức.
LE HOI DEN CHONG4
 
THE THAO DEN CHONG5
 
LE DAI TE4

Lễ hội Đền Chọong được phục dựng và được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh
Tập trung chỉ đạo làm nổi bật nét văn hóa đặc trưng của huyện điểm văn hóa Quỳ Hợp bằng việc xây dựng các làng, bản văn hóa thuần dân tộc. Qua đó nhằm bảo tồn, tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa bản sắc của huyện nhà. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, phấn đấu tỉ lệ xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giảm quá tải tại bệnh viện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số, đặc biệt là các chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình. Làm  tốt công tác đào tạo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo.
TANG QUA1
 
DC DAT TRAO QUA1

Quỳ Hợp quan tâm chăm lo chính sách cho các đối tượng TB-BB trên địa bàn
Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác Phòng chống tệ nạn xã hội và cai nghiện ma tuý. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn. Triển khai kịp thời các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán theo đúng tiến độ.
THE THAO DEN CHONG1
 
THE THAO DEN CHONG1 2

Các môn thể thao dân tộc và hiện đại được tổ chức thường xuyên
góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT ở Qùy Hợp ngày càng phát triển
Cùng với đó thực hiện hiệu quả về cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
BE MAC DIEN TAP4jpg
 
BE MAC DIEN TAP2
 
BE MAC DIEN TAP5jpg

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳ Hợp được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao
Hôm nay đây, hơn 13 vạn trái tim trên quê hương Qùy Hợp đang náo nức kỷ niệm về ngày thành lập huyên nhà. Tự hào, trân trọng những thành quả đã đạt được trong 57 năm qua . Có thể nói, 57 năm xây dựng và phát triển, bộ mặt Qùy Hợp hôm nay đã có sự đổi thay vượt bậc. Cuộc hành trình đi về phía trước của huyện Qùy Hợp vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức, song cũng hiện hữu nhiều cơ hội thuận lợi để hứa hẹn những thành công mới.
DH ND QUY HOP1

Một góc huyện miền núi Quỳ Hợp hôm nay
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Qùy Hợp tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; không ngừng đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 và tăng tốc đạt và vượt các chi tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, phấn đấu xây dựng Qùy Hợp phát triển toàn diện, bền vững./.

Tác giả bài viết: Bài viết Huy Nhâm- Ảnh Thu Hường

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay10,754
  • Tháng hiện tại205,348
  • Tổng lượt truy cập24,102,286
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây