Tài liệu kỳ họp thứ tư HĐNĐ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu kỳ họp thứ tư HĐNĐ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Số kí hiệu Tài liệu kỳ 4
Ngày ban hành 15/12/2021
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Kỳ họp thứ tư HĐNĐ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Người ký Trương Thị Hà

Nội dung

TT Danh mục các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết Tải về
1 Nội quy kỳ họp
download
2 Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp
download
3 Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch năm 2022
download
4 Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; dự toán phân bổ ngân sách Nhà n­­ước năm 2022
download
5 Báo cáo của UBND huyện về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
download
6 Báo cáo của UBND huyện về tình hình cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
download
7 Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
download
8 Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
download
9 Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
download
10 Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
download
11 Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và miền núi năm 2021; kế hoạch năm 2022
download
12 Báo cáo của UBND huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
download
13 Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2021 và kế hoạch năm 2022
download
14 Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; nhiệm vụ năm 2022
download
15 Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2021; nhiệm vụ năm 2022
download
16 Báo cáo của UBND về kết quả thực hiện công tác QLNN về hoạt động khoáng sản năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
download
17 Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
download
18 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
download
19 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện Quỳ Hợp ban hành từ 25/10/2021 trở về trước.
download
20 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 06/01/2016 của HĐND huyện Quy định một số chính sách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Quỳ Hợp.
download
21 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án “Đề án tổ chức, xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp”.
download
22 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
download
23 Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết dự toán phân bổ ngân sách nhà n­­ước năm 2022.
download
24 Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022.
download
25 Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện trong việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương và những kiến nghị, đề xuất.
download
26 Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác của ngành năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
download
27 Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác của ngành năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
download
28 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác của ngành năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
download
29 Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2021; kế hoạch công tác năm 2022.
download
30 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
download
31 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.
download
32 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện.
download
33 Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Hợp khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
download
34 BC tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
download
35 Danh sách phân Tổ thảo luận
download
36 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII
download
37 Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
download

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây