Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐNĐ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐNĐ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Số kí hiệu Tài liệu kỳ 8
Ngày ban hành 16/12/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐNĐ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Người ký Trương Thị Hà

Nội dung

TT Danh mục các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết Tải về
1 Nội dung kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX download
2 Đoàn đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm 2022 - HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII
download
3 Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch năm 2023. download
4 Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023. download
5 Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác của ngành năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. download
6 Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác của ngành năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. download
7 Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện trong việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương và những kiến nghị, đề xuất.
download
8 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực; các Ban và Đại biểu HĐND huyện năm 2022; kế hoạch công tác năm 2023. download
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; Ban Pháp chế và Ban Dân tộc HĐND huyện. download
10 Báo cáo của UBND huyện về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. download
11 Báo cáo của UBND huyện về tình hình cải cách hành chính năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. download
12 Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. download
13 Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. download
14 Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. download
15 Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023. download
16 Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và miền núi năm 2022; kế hoạch năm 2023. download
17 Báo cáo của UBND huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. download
18 Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2022 và kế hoạch năm 2023. download
19 Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; nhiệm vụ năm 2023. download
20 Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2022; nhiệm vụ năm 2023. download
21 Báo cáo của UBND về kết quả thực hiện công tác QLNN về hoạt động khoáng sản năm 2022; nhiệm vụ năm 2023. download
22 Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. download
23 Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. download
24 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác của ngành năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. download
25 Báo cáo của UBND huyện và các ngành giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện. download
26 Báo cáo giám sát các chuyên đề của Thường trực, các ban HĐND huyện năm 2022. download
27 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
download
28 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Nghị quyết dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023.
download
29 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.
download

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây