TTHC theo cơ quan ban hành: UBND huyện Quỳ Hợp

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 2 01/09/2021 Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11 (Tây Hồ), Thị Trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn
2 2 01/09/2021 Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11 (Tây Hồ), Thị Trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn
3 2 01/09/2021 Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11 (Tây Hồ), Thị Trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn
4 2 01/09/2021 Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11 (Tây Hồ), Thị Trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn
5 2 01/09/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
6 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
7 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).
8 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
9 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
10 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
11 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
12 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
13 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp đến Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
14 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
15 2 30/06/2021 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
16 2 20/08/2019 Người yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).
17 2 20/08/2019 - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh;
- Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện.
- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ: dichvucong.nghean.gov.vn.
18 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
19 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
20 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
21 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
22 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
23 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
24 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
25 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
26 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
27 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
28 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
29 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
30 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
31 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
32 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
33 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
34 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
35 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
36 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
37 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
38 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
39 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
40 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
41 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
42 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
43 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
44 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
45 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
46 2 20/08/2019 Gửi đơn trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện.
47 2 20/08/2019 Đến trụ sở, địa điểm tiếp công dân của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thanh tra huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
48 2 20/08/2019 - Tố cáo trực tiếp
- Gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện
49 2 20/08/2019 Công dân, tổ chức gửi đơn trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
50 2 20/08/2019 Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây