TTHC theo CQ trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
2 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
3 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
4 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
5 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
6 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
7 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
8 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
9 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
10 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
11 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
12 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
13 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
14 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
15 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
16 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
17 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
18 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
19 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
20 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
21 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
22 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
23 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
24 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
25 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
26 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
27 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
28 2 20/08/2019 Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây