Tên TTHC

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Mức độ 2
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/07/2021
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Văn hóa
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin
Trình tự thực hiện - Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách khu dân cư văn hóa đủ điều kiện xét tặng Giấy khen.
- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;
b) Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét.
- Bước 3. Tổ chức cuộc họp bình xét:
a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;
b) Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
c) Kết quả: Các Khu dân cư được đề nghị tặng Giấy khen khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng khu dân cư được đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa vượt quá 15% tổng số khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.
- Bước 4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bước 5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.
- Bước 6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 14).
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã (kèm theo Danh sách các khu dân cư đủ điều kiện).
+ Bản sao Quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục.
+ Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 10).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết : 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính và Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 12).
Lệ phí Không thu phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý -Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 05/11/2018;
- Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn, xóm, bản, làng, khối văn hoá”; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
Nội dung yêu cầu - Đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 05 năm liên tục.
- Có từ 60% số thành viên dự họp đồng ý (cuộc họp do UBND cấp xã triệu tập).
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây