Tên TTHC

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Mức độ 2
Ngày ban hành 20/08/2019
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Trình tự thực hiện (1) Chủ dự án, cơ sở thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, trình UBND huyện ký Giấy xác nhận nếu đủ điều kiện.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ - Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2016;- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục IV, đồng thời không thuộc thuộc phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký.
Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Phụ lục 5.6: Nội dung, cấu trúc Kế hoạch bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)Phụ lục 5.7: Mẫu giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)Phụ lục 5.8: Mẫu văn bản thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;- Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về trình tự và thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

 File

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây