Tên TTHC

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo phân cấp

Mức độ 2
Ngày ban hành 20/08/2019
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện
tiếp nhận hồ sơ thẩm định:
+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ 3.1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình xin phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (theo mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ).
- Quyết định chủ trương đầu tư.
- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán của các phòng ban chuyên môn có liên quan.
- Hồ sơ dự toán; Thiết kế bản vẽ thi công và các văn bản pháp lý có liên quan.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Tối đa 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Kết quả thực hiện Phê duyệt.
Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Theo mẫu Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
Cơ sở pháp lý 11.1. Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 18/6/2014.
11.2. Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
11.3. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
11.4. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
11.5. Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
11.6. Nghị định 136/ 2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư công.
11.7. Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
11.8. Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây