Tên TTHC

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu

Mức độ 2
Ngày ban hành 20/08/2019
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa).
- Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) trong phòng tiếp nhận hồ sơ thẩm định:
+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ của phòng.
+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ 3.1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu lập theo Mẫu tại PL 7 - Thông tư số 23/2015/TT-BKH ngày 21/12/2015 (01 bản gốc).
- Thông báo mời thầu (hoặc thư mời thầu) kèm 1số báo Đấu thầu hoặc đăng tải trên trang mạng đấu thầu Quốc gia trực tuyến http://muasamcong.mpi.gov.vn/ (01 bản sao).
- Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT.
- Hồ sơ mời thầu/HSYC: Lập theo Mẫu tại Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT (tư vấn); TT số: 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 (XL), TT số 05/2015/ TT-BKHĐT (MSHH); TT số 11/2015/TT-BKHĐT (đối với CHCT, CĐT) (01 quyển gốc).
- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (01 bản gốc).
- Các giấy giới thiệu mua HSMT; giấy giới thiệu tham dự lễ mở thầu của các nhà thầu (Bản sao).
- Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu (01 bản gốc).
- Biên bản tiếp nhận hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan(01 bản gốc).
- Biên bản đóng thầu; biên bản mở thầu Lập theo Mẫu tại PL 1; PL 2A. Thông tư số: 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của BKHĐT(01 bản gốc).
- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp: Lập theo mẫu số 1 tại Thông tư số 23/2015/TT-BKH ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch & ĐT (01 bản gốc).
- Phiếu thu tiền bán HSMT của các nhà thầu.
- Chứng chỉ đấu thầu của các thành viên tổ TVĐT.
- Biên bản thương thảo hợp đồng.
- Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có).
- Các tài liệu khác liên quan.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định kết quả; Phê duyệt.
Lệ phí (Mức thu lệ phí) =(Giá gói thầu được phê duyệt)x0,05%, nhưng tối thiểu là 01 triệu đồng, tối đa là 50 triệu đồng.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 5, 6 kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015.
Cơ sở pháp lý 11.1. Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 18/6/2014.
11.2. Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
11.3. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
11.4. Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đất thầu và lựa chọn nhà thầu.
11.5. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 14 tháng 2 năm 2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
11.6. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 6 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.
11.7. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
11.8. Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
11.9. Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây