Tên TTHC

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Mức độ 2
Ngày ban hành 20/08/2019
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa).
- Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) trong phòng tiếp nhận hồ sơ thẩm định:
+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ của phòng.
+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ 3. Thành phần, số lượng hồ sơ đối với Chỉ định thầu thông thường
3.1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
- Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT.
- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất.
- Báo cáo của Chủ đầu tư về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (bản gốc).
- Báo cáo của tổ chuyên gia đấu thầu về quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất (bản gốc) kèm theo:
+ Phiếu đánh giá HS đề xuất chi tiết của từng thành viên tổ chuyên gia.
+ Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá HS đề xuất từng bước của tổ chuyên gia.
+ Thư mời tham gia làm hồ sơ đề xuất.
+ Giấy giới thiệu mua HS đề xuất và tham dự lễ mở thầu.
- Biên bản đóng thầu (có chữ ký của tất cả các thành viên tham dự tại tất cả các trang)
- Biên bản mở thầu (có chữ ký của tất cả các thành viên tham dự tại tất cả các trang).
- Hồ sơ yêu cầu của gói thầu được duyệt (bản gốc)
- HS đề xuất của tất cả các nhà thầu tham gia (bản sao)
- Hồ sơ năng lực của các nhà thầu.
- Văn bản tài liệu liên quan khác liên quan đến gói thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thành phần, số lượng hồ sơ đối với Chỉ định thầu rút gọn
4.1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
- Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có).
- Thông báo mời thầu của Chủ đầu tư.
- Thư (hoặc tờ trình) xin nhận thầu của nhà thầu.
- Hồ sơ năng lực của các nhà thầu.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT.
- Văn bản tài liệu liên quan khác liên quan đến gói thầu.
4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Kết quả thực hiện Phê duyệt.
Lệ phí (Mức thu lệ phí) = (Giá gói thầu được phê duyệt) x 0,05%, nhưng tối thiểu là 01 triệu đồng, tối đa là 50 triệu đồng.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý 12.1. Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 18/6/2014.
12.2. Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
12.3. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
12.4. Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đất thầu và lựa chọn nhà thầu.
12.5. Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
12.6. Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây