Tên TTHC

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mức độ 2
Ngày ban hành 20/08/2019
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa).
- Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) trong phòng tiếp nhận hồ sơ thẩm định:
+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ của phòng.
+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ 3.1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của chủ đầu tư xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
- Chủ trương đầu tư được phê duyệt.
- Quyết định đầu tư được phê duyệt.
- Hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt.
- Nguồn vốn cho dự án đúng theo quy định.
- Các văn bản pháp lý khác liên quan.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định; Phê duyệt.
Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 1 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015.
Cơ sở pháp lý 11.1. Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 18/6/2014.
11.2. Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
11.3. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
11.4. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
11.5. Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
11.6. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
11.7. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đất thầu và lựa chọn nhà thầu.
11.8. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
11.9. Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây