Tên TTHC

Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

Mức độ 2
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/10/2021
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Bưu chính
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin
Trình tự thực hiện B1 Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ hoàn tất thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung: Căn cứ vào bản hướng dẫn, cán bộ xem xét các nội dung bổ sung. Nếu đủ viết lại phiếu hẹn trả kết quả; Nếu chưa đủ yêu cầu bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn.

B2 Chuyển hồ sơ đến phòng Văn hóa - Thông tin (gọi tắt phòng Chuyên môn) tham mưu thụ lý.
B3 Duyệt hồ sơ, phê chuyển giao nhiệm vụ cán bộ thẩm định và xử lý hồ sơ.
B4 Thẩm định hồ sơ
Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tiến hành kiểm tra, thẩm định trên cơ sở các nội dung quy định tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, cán bộ thẩm định dự thảo thông báo trình Lãnh đạo ký và gửi đến tổ chức, công dân giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện pháp lý, cán bộ thẩm định hoàn tất hồ sơ và xin ý kiến về việc cập nhật thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy vào cơ sở dữ liệu của Ủy ban trình Lãnh đạo phòng xem xét.

B5 Phê duyệt kết quả thẩm định

Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ và báo cáo đề xuất của cán bộ thụ lý; Lãnh đạo phòng xem xét và phê duyệt cập nhật thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy vào cơ sở dữ liệu của Cơ quan khi đầy đủ tính pháp lý. Chuyển cán bộ thực hiện.
B6 Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu
Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện cập nhật thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Ủy ban để quản lý.
B7 Chế độ Báo cáo hàng năm
- Cơ sở dịch vụ photocopy là doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản theo mẫu quy định gửi Ủy ban chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo quy định.
- Cơ sở dịch vụ photocopy là hộ gia đình phải báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Cách thức thực hiện Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11 (Tây Hồ), Thị Trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn
Thành phần, số lượng hồ sơ Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu 16.TT03/2015/TT-BTTTT). x
Lưu ý khi nộp hồ sơ
- Trường hợp thành phần hồ sơ yêu cầu bản sao, khi nộp cần kèm theo bản gốc để đối chiếu;
- Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Kết quả thực hiện Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Ủy ban.
Lệ phí Theo quy định.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Các biểu mẫu 01, 02, 03, 04, 05 áp dụng theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ.
Mẫu 16.TT03/2015/TT-BTTTT Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mẫu 24.TT03/2015/TT-BTTTT Báo cáo cuối năm của cơ sở dịch vụ photocopy là doanh nghiệp
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Phạm vi áp dụng Tổ chức, cá nhân.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn
Địa chỉ: Khối 11 (Tây Hồ), Thị Trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Nội dung yêu cầu
- Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Trách nhim ca cơ s dch v photocopy.
+ Thc hin khai báo hot động cơ s dch v photocopy theo quy định;
+ Hot động đúng địa đim đã khai báo;
+ Chp hành các yêu cu qun lý ca cơ quan qun lý nhà nước;
+ Xut trình h sơ, giy t liên quan đến hot động ca cơ s dch v photocopy và chp hành vic gii trình, báo cáo đầy đủ, trung thc theo yêu cu ca cơ quan, người có thm quyn thi hành nhim v kim tra, thanh tra theo quy định ca pháp lut;
+ Báo cáo kp thi vi cơ quan qun lý nhà nước v hot động in khi phát hin giy t, tài liu nhn photocopy có ni dung vi phm;
+ Tuân th quy ca pháp lut có liên quan; người đứng đầu cơ s dch v photocopy phi chu trách nhim trước pháp lut v hot động ca cơ s dch v photocopy.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây