Tên TTHC

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Mức độ 2
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/10/2021
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Bưu chính
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin
Trình tự thực hiện Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ hoàn tất thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung: Căn cứ vào bản hướng dẫn, cán bộ xem xét các nội dung bổ sung. Nếu đủ viết lại phiếu hẹn trả kết quả; Nếu chưa đủ yêu cầu bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn.

Bước 2 Chuyển hồ sơ đến phòng Văn hóa - Thông tin (gọi tắt phòng Chuyên môn) tham mưu thụ lý.
Bước 3 Duyệt hồ sơ, phê chuyển giao nhiệm vụ cán bộ thẩm định và xử lý hồ sơ.
Bước 4 Thẩm định hồ sơ
Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung theo quy định tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc hồ sơ không đủ điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận, dự thảo văn bản thông báo trình Lãnh đạo xem xét ký gửi tổ chức, công dân.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện pháp lý; cán bộ thẩm định dự thảo Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Bước 5 Kiểm tra kết quả thẩm định
Sau khi hoàn tất hồ sơ và kết quả thẩm định; cán bộ thụ lý trình Lãnh đạo phòng/ Trưởng đoàn xem xét kiểm tra, ký nháy trình Lãnh đạo UBND Huyện. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, chỉnh sửa chuyển cán bộ hoàn thiện và trình lại.

Bước 6 Phê duyệt kết quả thẩm định

Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ và báo cáo của phòng Văn hóa TT; Lãnh đạo UBND Huyện xem xét, phê duyệt cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đầy đủ tính pháp lý, chuyển các phòng ban, đơn vị thực hiện.
Bước 7 Phát hành văn bản
Quyết định cấp gia hạn giấy chứng nhận được đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn thư lấy số, vào sổ, đóng dấu; chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, làm thủ tục trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Bước 8 Trả kết quả cho tổ chức, công dân
Bộ phận TN&TKQ làm thủ tục trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.
Cách thức thực hiện Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11 (Tây Hồ), Thị Trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn
Thành phần, số lượng hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn (Mẫu số 09, 10.PLI.NĐ27/2018/NĐ-CP). x
Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm là cá nhân. x
Giấy chứng nhận đã được cấp. x
Lưu ý khi nộp hồ sơ
- Trường hợp thành phần hồ sơ yêu cầu bản sao, khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản gốc để đối chiếu;
- Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Kết quả thực hiện Quyết định Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng/ Văn bản thông báo chưa đủ điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận.
Lệ phí Theo quy định.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Các biểu mẫu 01, 02, 03, 04, 05 áp dụng theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ.
Mẫu số 09.PLI.NĐ27/2018/NĐ-CP Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (áp dụng cho chủ điểm cá nhân)
Mẫu số 10.PLI.NĐ27/2018/NĐ-CP Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)
Cơ sở pháp lý - Luật Viễn thông 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.
- Văn bản hợp nhất Luật Viễn thông số 11/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội.
- Nghị định sô 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
- Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11 (Tây Hồ), Thị Trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn
Nội dung yêu cầu
- Các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định, trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày nếu tiếp tục hoạt động.
- Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 06 tháng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây