Tên TTHC

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Mức độ 2
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/10/2021
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Bưu chính
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin
Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - UBND Huyện Quỳ Hợp hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.nghean.gov.vn. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ hoàn tất thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung: Căn cứ vào bản hướng dẫn, cán bộ xem xét các nội dung bổ sung. Nếu đủ viết lại phiếu hẹn trả kết quả; Nếu chưa đủ yêu cầu bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Chuyển hồ sơ đến phòng Văn hóa - Thông tin (gọi tắt phòng Chuyên môn) tham mưu thụ lý.
Bước 3: Duyệt hồ sơ, phê chuyển giao nhiệm vụ cán bộ thẩm định và xử lý hồ sơ.
Bước 4: Thẩm định hồ sơ
Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung theo quy định tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, dự thảo văn bản thông báo trình Lãnh đạo xem xét ký gửi Tổ chức, công dân.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện pháp lý; cán bộ thẩm định tham mưu quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoặc gửi thông báo lịch và nội dung kiểm tra thực tế tại cơ sở, muộn nhất trước 02 ngày, trước ngày tiến hành hoạt động kiểm tra.
Bước 5: Tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế tại cơ sở
Đoàn kiểm tra hoặc cán bộ thẩm định hồ sơ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở theo nội dung quy định; lập biên bản kiểm tra.
Sau khi thẩm định, kiểm tra thực tế
- Trường hợp kết quả thẩm định cơ sở đạt yêu cầu; dự thảo Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo phòng xem xét.
- Trường hợp kết quả thẩm định/kiểm tra cơ sở không đạt yêu cầu, Cán bộ thẩm định dự thảo văn bản Thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trình Lãnh đạo phòng xem xét.
Bước 6: Kiểm tra kết quả thẩm định
Sau khi hoàn tất hồ sơ và kết quả thẩm định; cán bộ thụ lý trình Lãnh đạo phòng/ Trưởng đoàn xem xét kiểm tra, ký nháy trình Lãnh đạo UBND Huyện. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, chỉnh sửa chuyển cán bộ hoàn thiện và trình lại.
Bước 7: Phê duyệt kết quả thẩm định
Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ và báo cáo của phòng Văn hóa TT; Lãnh đạo UBND Huyện xem xét, phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đầy đủ tính pháp lý, chuyển các phòng ban, đơn vị thực hiện.
Bước 8: Phát hành văn bản
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được Văn thư lấy số, vào sổ, đóng dấu; chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, làm thủ tục trả kết quả cho tổ chức công dân.
Bước 9: Trả kết quả cho tổ chức, công dân
Bộ phận TN&TKQ làm thủ tục trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;+ Bản sao có bản chứng để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu không có bản chính để đối chiếu hoặc thực hiện TTHC qua đường bưu chính giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;+ Biên bản kiểm tra thực tế điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.+ Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;+ Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Lệ phí Chưa có văn bản quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 02a/ĐĐN- ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013;- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Theo Mẫu số 02b/ĐĐN - ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013.
Cơ sở pháp lý - Luật Viễn thông năm 2009;- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng- Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 về việc ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳ Hợp (Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)
Nội dung yêu cầu - Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây (Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 23/2013/TT-BTTTT):
- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên. Quy định về khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng các trường học được áp dụng và được hiểu như sau:
+ Áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú;
+ Được hiểu là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường và trung tâm nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2013/TT-BTTTT. 
- Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, cần thêm các thông tin khác như sau:
+ Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, thêm các thông tin quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.
+ Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm các thông tin quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định 72/2013/NĐ-CP”.
- Diện tích phòng máy: Tối thiểu 30m2.
- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy.- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.
- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây