Tên TTHC

Thành lập Trung tâm Công tác xã hội công lập

Mức độ 2
Ngày ban hành 20/08/2019
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội lập hồ sơ theo quy định, gửi đến Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố để thẩm định; đối với các cơ quan có liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào mục nơi nhận của công văn hoặc tờ trình đề nghị thành lập.Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ.
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ,hợp lệ của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ Phòng Nội vụ ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
* Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Nội vụ sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Nội vụ tiếp nhận sẽ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 2: Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy chế làm việc của cơ quan, theo quy định của pháp luật. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc theo ủy quyền của người có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố phải có văn bản thẩm định.
- Bước 3: Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định thành lập. Trường hợp không đồng ý việc thành lập thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội biết rõ lý do.
- Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ đã gửi hồ sơ ban đầu tại Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.
Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả (trường hợp nộp qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);
Phòng Nội vụ trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;
Người nhận kết quả, kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ bao gồm: (theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV)
a) Thành phần hồ sơ gồm:
+ Hồ sơ thẩm định:
1. Đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội. Đề án gồm những nội dung sau (Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP):
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
+ Mục tiêu, phạm vi đối tượng hoạt động, tên gọi của tổ chức;
+ Loại hình đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn;
+ Cơ cấu tổ chức (nếu có quy mô lớn);
+ Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động;
+ Dự kiến về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động sau khi được thành lập;
+ Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có);
+ Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
2. Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm công tác xã hội, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực), trong đó Tờ trình thành lập gồm những nội dung sau (Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP):
+ Quá trình xây dựng đề án;
+ Nội dung chính của đề án;
+ Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề có liên quan.
3. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Trung tâm công tác xã hội.
4. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.
+ Hồ sơ trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập:
- Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan;
- Dự thảo quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức.
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập.
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội của UBND cấp huyện;
Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 55/2012/NĐ-CP, ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Nội dung yêu cầu
(theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP).
- Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập;
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức Trung tâm công tác xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây