TTHC theo lĩnh vực: Văn hóa

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 2 29/06/2021 Thủ tục Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
2 2 29/06/2021 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
3 2 29/06/2021 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
4 2 29/06/2021 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
5 2 29/06/2021 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
6 2 29/06/2021 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
7 2 29/06/2021 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
8 2 29/06/2021 Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
9 2 29/06/2021 Thủ tục thông báo lễ hội
10 2 29/06/2021 Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội
11 2 29/06/2021 Thủ tục Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
12 2 29/06/2021 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke
13 2 19/08/2019 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
14 2 19/08/2019 Thủ tục thông báo lễ hội
15 2 19/08/2019 Thủ tục đăng ký lễ hội
16 2 19/08/2019 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
17 2 19/08/2019 Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh internet và trò chơi điện tử
18 2 19/08/2019 Quy trình công nhận lần đầu, công nhận lại xã, thị trấn có thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn
19 2 19/08/2019 Thủ tục công nhận lần đầu và công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
20 2 19/08/2019 Thủ tục công nhận lần đầu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
21 2 19/08/2019 Thủ tục công nhận lần đầu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
22 2 19/08/2019 Thủ tục xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa
23 2 19/08/2019 Thủ tục xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây