TTHC theo lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 2 19/08/2019 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
2 2 19/08/2019 Thủ tục chấm dứt tồn tại của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập.
3 2 19/08/2019 Thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký hợp tác xã
4 2 19/08/2019 Thủ tục chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
5 2 19/08/2019 Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
6 2 19/08/2019 Thông báo về góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
7 2 19/08/2019 Thủ tục thông báo nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xa
8 2 19/08/2019 Thủ tục giải thể tự nguyện hợp tác xã
9 2 19/08/2019 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
10 2 19/08/2019 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sát nhập
11 2 19/08/2019 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
12 2 19/08/2019 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách
13 2 19/08/2019 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia
14 2 19/08/2019 Thủ tục đăng ký thanh đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
15 2 19/08/2019 Thủ tục đăng lý thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
16 2 19/08/2019 Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, Văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã
17 2 19/08/2019 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
18 2 19/08/2019 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
19 2 19/08/2019 Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
20 2 19/08/2019 Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
21 2 19/08/2019 Thủ tục Đăng ký thau đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
22 2 19/08/2019 Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
23 2 19/08/2019 Thủ tục quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
24 2 19/08/2019 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu
25 2 19/08/2019 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu
26 2 19/08/2019 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
27 2 19/08/2019 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo phân cấp
28 2 19/08/2019 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây