TTHC theo lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 2 19/08/2019 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
2 2 19/08/2019 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
3 2 19/08/2019 Thủ tục, quy trình thẩm định hồ sơ hưởng BHYT người có công và thân nhân người có công với cách mạng
4 2 19/08/2019 Thủ tục hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công với cách mạng từ trần
5 2 19/08/2019 Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ
6 2 19/08/2019 Thủ tục thăm viếng mộ liệt sỹ
7 2 19/08/2019 Thủ tục “Hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
8 2 19/08/2019 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”
9 2 19/08/2019 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
10 2 19/08/2019 Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
11 2 19/08/2019 Thành lập Trung tâm Công tác xã hội công lập
12 2 19/08/2019 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện
13 2 19/08/2019 Thủ tục cấp lại và điều chỉnh giấy phép chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện
14 2 19/08/2019 Thủ tục cấp giấy phép chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện
15 2 19/08/2019 Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
16 2 19/08/2019 Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
17 2 19/08/2019 Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
18 2 19/08/2019 Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
19 2 19/08/2019 Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập
20 2 19/08/2019 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập
21 2 19/08/2019 Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội
22 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú
23 2 19/08/2019 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật
24 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
25 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội
26 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
27 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
28 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
29 2 19/08/2019 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
30 2 19/08/2019 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư
31 2 19/08/2019 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng
32 2 19/08/2019 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
33 2 19/08/2019 Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc
34 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
35 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
36 2 19/08/2019 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
37 2 19/08/2019 Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
38 2 19/08/2019 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật
39 2 19/08/2019 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây