STT Tên TTHC Mức độ Cơ quan thực hiện File
1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Phòng Tư pháp
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Phòng Tư pháp
3 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
4 Thủ tục chấm dứt tồn tại của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập. 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
5 Thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
6 Thủ tục chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
7 Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
8 Thông báo về góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
9 Thủ tục thông báo nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xa 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
10 Thủ tục giải thể tự nguyện hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
11 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
12 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sát nhập 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
13 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
14 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
15 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
16 Thủ tục đăng ký thanh đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
17 Thủ tục đăng lý thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
18 Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, Văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
20 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
21 Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
22 Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
23 Thủ tục Đăng ký thau đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
24 Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
25 Thủ tục quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
26 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
27 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
28 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
29 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo phân cấp 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
30 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
31 Thủ tục xử lý đơn thư 2 Thanh tra huyện
32 Thủ tục tiếp công dân 2 Phòng Tư pháp
33 Thủ tục giải quyết tố cáo 2 Thanh tra huyện
34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai 2 Thanh tra huyện
35 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu 2 Thanh tra huyện
36 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
37 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
38 Thủ tục, quy trình thẩm định hồ sơ hưởng BHYT người có công và thân nhân người có công với cách mạng 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
39 Thủ tục hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
40 Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
41 Thủ tục thăm viếng mộ liệt sỹ 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
42 Thủ tục “Hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
43 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân” 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
44 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
45 Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
46 Thành lập Trung tâm Công tác xã hội công lập 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
47 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
48 Thủ tục cấp lại và điều chỉnh giấy phép chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
49 Thủ tục cấp giấy phép chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
50 Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây