STT Tên TTHC Mức độ Cơ quan thực hiện File
1 Thủ tục đăng ký sang tên xe mô tô trong cùng huyện, thị xã, tại công an cấp huyện 2 Công an huyện Quỳ Hợp
2 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, biển số xe mô tô tại công an cấp huyện 2 Công an huyện Quỳ Hợp
3 Thủ tục đăng ký sang tên xe mô tô từ huyện, thị xã trong tỉnh về thành phố Vinh hoặc hoặc về huyện, thị xã khác trong cùng tỉnh tại công an cấp huyện 2 Công an huyện Quỳ Hợp
4 Thủ tục sang tên, di chuyển xe mô tô đi tỉnh khác tại công an cấp huyện 2 Công an huyện Quỳ Hợp
5 Thủ tục đăng ký xe mô tô từ tỉnh khác chuyển đến tại công an cấp huyện 2 Công an huyện Quỳ Hợp
6 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện tại công an huyện 2 Công an huyện Quỳ Hợp
7 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự 2 Công an huyện Quỳ Hợp
8 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sau khi bị thu hồi 2 Công an huyện Quỳ Hợp
9 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự 2 Công an huyện Quỳ Hợp
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự 2 Công an huyện Quỳ Hợp
11 Thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân 2 Công an huyện Quỳ Hợp
12 Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân 2 Công an huyện Quỳ Hợp
13 Thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân 2 Công an huyện Quỳ Hợp
14 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Phòng Tư pháp
15 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Phòng Tư pháp
16 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
17 Thủ tục chấm dứt tồn tại của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập. 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
18 Thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Thủ tục chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
20 Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
21 Thông báo về góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
22 Thủ tục thông báo nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xa 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
23 Thủ tục giải thể tự nguyện hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
24 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
25 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sát nhập 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
26 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
27 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
28 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
29 Thủ tục đăng ký thanh đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
30 Thủ tục đăng lý thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
31 Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, Văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
32 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
33 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
34 Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
35 Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
36 Thủ tục Đăng ký thau đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
37 Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
38 Thủ tục quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
39 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
40 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
41 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
42 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo phân cấp 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
43 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch
44 Thủ tục xử lý đơn thư 2 Thanh tra huyện
45 Thủ tục tiếp công dân 2 Phòng Tư pháp
46 Thủ tục giải quyết tố cáo 2 Thanh tra huyện
47 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai 2 Thanh tra huyện
48 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu 2 Thanh tra huyện
49 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
50 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây