Thế nào gọi là khiếu nại?; tố cáo?; kiến nghị phản ánh?

Có rất nhiều trường hợp lẫn lộn giữa các khái niệm:  khiếu nại; tố cáo; kiến nghị phản ánh. Từ đó dẫn đến thực hiện không đúng quyền và nghĩa vụ trong khi thực hiện các quyền này, gây khó khăn trong quá trình giải quyết, thậm chí buộc phải trả đơn. Vì vậy, chúng tôi đăng tải 3 khái niệm này (được quy định tại 3 Luật khác nhau) để quý vị tham khảo:
Theo Luật Khiếu nại năm 2011: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này (Luật Khiếu nại năm 2011) quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Theo Luật Tố cáo năm 2018:  Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này (Luật Tố cáo năm 2018) báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:
- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.
Theo Luật Tiếp công dân năm 2013: Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó .

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây