CHẾ TÀI XỬ LÝ MÙA TUYỂN QUÂN

CHẾ TÀI XỬ LÝ MÙA TUYỂN QUÂN
Chuẩn bị mùa tuyển quân
CHẾ TÀI XỬ LÝ MÙA TUYỂN QUÂN
Chuẩn bị cho mùa tuyển quân
Một số chế tài hành chính mọi công dân trong độ tuổi
thực hiện nghĩa vụ quân sự cần biết

Ngày 06/6/2022, Chính phủ đã có Nghị định số 37/2022/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022.
Trong đó mức phạt đối với các hành vi liên quan đến đăng ký, thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể lên đến 75 triệu đồng. Vì vậy, Phòng Tư pháp Quỳ Hợp xin thống kê một số mức phạt được quy định tại các Điều 4, 6, 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 37/2022/NĐ-CP để mọi công dân được biết:
TT Hành vi vi phạm Mức xử phạt tiền
  1.  
- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
- Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định;
- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;
- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định;
- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.
Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  1.  
Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng
  1.  
Cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện Từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
  1.  
- Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;
- Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự
Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
  1.  
Không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng
  1.  
Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
  1.  
Gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
  1.  
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây