Chế tài xử lý hành vi chiếm đất rừng sản xuất

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI CHIẾM ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

Tài liệu này có các nội dung:
- Như thế nào là hành vi chiếm đất?
- Chiếm đất rừng sản xuất thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
- Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì xử lý như thế nào?
- Bộ luật Hình sự năm 2015  quy định như thế nào về Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai?

I. NHƯ THẾ NÀO LÀ HÀNH VI CHIẾM ĐẤT?
Chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hp sau đây:
1. Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;
2. Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;
3. Sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng (trừ trường hp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);
4. Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

(Căn cứ khoản 2, Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai).

II. CHIM ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THÌ BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Trường hợp chiếm đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, thì hình thức và mức xử phạt như sau:
1. Phạt tiền:
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,02 héc ta (200m2);
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,02 héc ta (200m2) đến dưới 0,05 héc ta (500m2);
- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta (500m2) đến dưới 0,1 héc ta (1.000m2);
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta (1.000m2) đến dưới 0,5 héc ta (5.000m2);
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta (5.000m2) đến dưới 01 héc ta (10.000m2);
- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta (10.000m2) trở lên.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
(Căn cứ Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai).

III. NHIỀU NGƯỜI CÙNG THỰC HIỆN
MỘT HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH
THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?
Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.
(Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012).


IV. BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ TỘI VI PHẠM
CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI?
1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
(Căn cứ Điều 228 Bộ Luật Hình sự năm 2015)./.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây