Hiểu thế nào là Công chứng? Thế nào là Chứng thực?

Qua theo dõi việc chứng thực giao dịch, hợp đồng tại UBND cấp xã, nhất là các nội dung phức tạp như phân chia di sản thừa kế, về chuyển quyền sử dụng đất…có thể khẳng định, có rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân chưa phân biệt được việc chứng thực tại UBND cấp xã và việc công chứng tại Phòng Công chứng.
Theo các quy định của pháp luật hiện hành, khi chứng thực tại UBND cấp xã thì người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch (UBND cấp xã không chịu trách nhiệm về nội dung mà chỉ “chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia”), còn khi công chứng tại Phòng Công chứng thì Công chứng viên sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự.
Tư pháp Quỳ Hợp xin trích các quy định để mọi người biết và lựa chọn việc chứng thực hay công chứng đối với các giao dịch, hợp đồng:
- Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định: Tại khoản 4 Điều 2: “Chứng thực hợp đồng, giao dịch là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch” và quy định tại khoản 2, Điều 8: “ Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản mà mình yêu cầu chứng thực hoặc xuất trình khi làm thủ tục chứng thực theo quy định của Nghị định này”. 
- Luật Công chứng năm 2014, tại khoản 1, Điều 2 quy định: “Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng”./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây