Cách ghi ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện, cấp xã.

Thời gian qua, một số cán bộ, công chức cấp xã còn để xảy ra sai sót khi thực hiện ghi ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.
Lý do: Quy định cách ghi ngày có hiệu lực trong văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có thay đổi so với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  năm 2004. Cụ thể là: Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký và ngày có hiệu lực phải ghi ngày cụ thể. Ví dụ, văn bản ký ngày 01/7/2019, thì ngày có hiệu lực phải ghi: Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 8/7/2019 (nếu ghi: “Văn bản này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký” là sai.
Sau đây là các quy định liên quan:
1. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Điều 151. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật:
“1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng …không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã”.
2. Nghị định 34/2016/NĐ-CP, Điều 38. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật:
“1. Xác định hiệu lc của văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản quy phạm pháp luật…”.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây