HOI NGHI BAO CAO VIEN1

Quỳ Hợp: Quán triệt Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị và Hội nghị báo cáo viên định hướng tuyên truyền tháng 11

 10:24 06/11/2018

Sáng 5/11/2018, Ban tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và đánh giá công tác tuyên truyền tháng 10 định hướng công tác tuyên truyền tháng 11 cho đội ngũ đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.
HOI NGHI BCV1

Quỳ Hợp: Quán triệt Nghị quyết 29, 30 của Bộ Chính trị và Hội nghị báo cáo viên định kỳ

 16:08 03/10/2018

Ngày 03/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 (ngày 25/7/2018) của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng" và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” và đánh giá công tác tuyên truyền tháng 9 định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 cho hơn 200 người là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.
HOC NGHI QUYET

Đảng bộ Thị trấn Quỳ Hợp học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 khóa XII

 10:51 07/09/2018

Đảng bộ Thị trấn Quỳ Hợp vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7(Khóa XII) của Đảng cho hơn 630 đảng viên của 25 chi bộ khối phố, trường học và Trạm y tế trên địa bàn.
ANH C THANH 2

Xã Châu Thành quán triệt Nghị quyết TW7, khóa XII

 07:52 01/08/2018

Đảng ủy xã Châu Thành vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho hơn 200 cán bộ đảng viên của 13 chi bộ cơ quan, đơn vị và xóm bản trên địa bàn xã.
NGHI QUYET 7

Quỳ Hợp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW7 khóa XII

 10:42 16/07/2018

Sáng 16/7, Ban thường vụ huyện Quỳ Hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).
Quỳ Hợp quán triệt NQ 21 của BCH TW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Quỳ Hợp quán triệt NQ 21 của BCH TW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

 11:54 14/02/2018

UBND Quỳ Hợp đã tổ chức hội nghị quán triệt NQ 21 của BCH TW Đảng ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Tổng kết công tác DS/KHHGĐ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Bá Tân, Chi cục trưởng chi cục DS/KHHGĐ tỉnh; Ngân Thị Hồng, UVBTV, trưởng ban dân vận huyện ủy về dự.
Châu Thành học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6

Châu Thành học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6

 12:14 11/01/2018

Sáng ngày 10/01/2018, Đảng ủy xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp tổ chức học tập, quán triệt Nghi quyết lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 200 đảng viên, đạt 100% số đảng viên trong toàn đảng bộ xã tham gia học tập.
Quỳ Hợp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Quỳ Hợp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

 10:17 21/12/2017

Ngày 18/12, Huyện ủy Quỳ Hợp tổ chức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho gần 300 đảng viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.
Quỳ Hợp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

Quỳ Hợp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

 17:56 28/07/2017

Ngày 28/7, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban thường vụ huyện ủy Quỳ Hợp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 200 cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành, các đơn vị và 21 xã, thị trấn. Đồng chí Hồ Lê Ngọc, TUV, Bí thư huyện ủy khai mạc chủ trì hội nghị.
Quán triệt chỉ thị 13 và triển khai công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng  6 tháng cuối năm 2017

Quán triệt chỉ thị 13 và triển khai công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 6 tháng cuối năm 2017

 17:44 28/07/2017

UBND huyện Quỳ Hợp vừa tổ chức Quán triệt chỉ thị 13 của Ban bí thư trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" và sơ kết công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Quỳ Hợp đã về dự hội nghị.
Đảng bộ thị trấn quán triệt chuyên đề Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ thị trấn quán triệt chuyên đề Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 17:23 16/05/2017

Ngày 13/5, Đảng ủy Thị trấn Quỳ Hợp đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập phong cách đạo đức Hồ Chí Minh cho 637 đảng viên ở 25 chi bộ khối phố, trường học trong toàn đảng bộ.
Châu Thành triển khai học NQ TW4

Châu Thành triển khai học NQ TW4

 07:15 07/02/2017

Vừa qua, Đảng uỷ xã Châu Thành đã tổ chức hội nghị quán triệt NQ lần thứ tư BCH TƯ đảng, khoá XII và nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, uỷ viên BCH đảng uỷ xã,bí thư, xóm trưởng các xóm bản trên địa bàn xã.
Châu Lý triển khai thực hiện Nghị Quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII

Châu Lý triển khai thực hiện Nghị Quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII

 07:08 03/02/2017

Vừa qua, Đảng bộ xã Châu Lý đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII cho gần 300 đảng viên của 20 chi bộ trực thuộc.
Huyện ủy Quỳ Hợp học tập, triển khai thực hiện Nghị Quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII

Huyện ủy Quỳ Hợp học tập, triển khai thực hiện Nghị Quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII

 07:48 10/01/2017

Ngày 9/1, Ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII cho gần 300 cán bộ, đảng viên chủ chốt từ huyện đến cơ sở.
Quỳ Hợp: Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở

Quỳ Hợp: Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở

 10:27 22/12/2016

Sáng 22/12, Huyện uỷ Quỳ Hợp đã tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cốt lõi về chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở cho hơn 200 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trưởng phó các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn.
Quỳ Hợp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quỳ Hợp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 09:59 22/06/2016

Sáng ngày 22/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban thường vụ huyện ủy Quỳ Hợp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 220 cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành, các đơn vị và 21 xã, thị trấn. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy khai mạc chủ trì hội nghị.
Hội nghị quán triệt và phân công nhiệm vụ đảm bảo ANTT bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hội nghị quán triệt và phân công nhiệm vụ đảm bảo ANTT bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

 17:06 17/05/2016

Sáng ngày 16/5, Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp đã tổ chức Hội nghị quán triệt và phân công nhiệm vụ đảm bảo ANTT bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Quỳ Hợp làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Quỳ Hợp làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

 10:01 14/04/2016

Sau khi dự hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ hợp đã triệu tập hội nghị để quán triệt công tác bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Quốc hội, chính phủ, Tỉnh và huyện.
Quỳ Hợp: Học tập, quán triệt và triển khai  thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Quỳ Hợp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

 08:52 22/01/2016

Ngày 20/1, Huyện ủy Quỳ Hợp đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và triển khai chương trình hành động thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 cho hơn 300 cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành các đơn vị và 21 xã, thị trấn.
Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2015,  Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX

Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2015, Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX

 14:40 08/10/2015

Sáng ngày 2/10/2015, tại Hội trường Khối dân huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳ Hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây