Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Quang lần thứ XXIV

Thứ hai - 01/06/2020 15:53
Sáng 1/6, 220 đại biểu đại diện cho 604 Đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự Đại hội đại biểu đảng bộ xã Châu Quang, lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
DH CHAU QUANG

Toàn cảnh đại hội
Các đồng chí Phan Đình Đạt, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Đình Tùng, PBT, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, Vi Thanh Tường, Phó chủ tịch UBND huyện đã về dự và chỉ đạo đại hội. Cùng về dự đại hội còn có các đồng chí trong BTV huyện ủy, tổ giúp việc Đại hội huyện.
DH CHAU QUANG2
 
DH CHAU QUANG9

Đoàn chủ tọa, đoàn thư ký điều hành đại hội
Nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Châu Quang  đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh. Các nghị quyết, chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ xã đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo hiệu quả rõ rệt và được chứng minh bằng những con số đầy thuyết phục. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt: 846,7 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân đạt 10,6%, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết.
DH CHAU QUANG6
 
DH CHAU QUANG4

Các đại biểu về dự đại hội
Trong đó giá trị sản xuất Nông - lâm nghiệp đạt hơn 200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,7 %. Tổng sản lượng lương thực đạt 5.352 tấn. Về chăn nuôi từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu là tự cung tự cấp, đến nay nhân dân Châu Quang đã chuyển sang đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa trong đó có nhiều mô hình chăn nuôi trâu bò hơn mang lại giá trị kinh tế cao. Tổng đàn gia súc, gia cầm hàng năm ổn định. Trong đó tổng đàn trâu, bò: 3090 con. Lợn: 6100 con. Gia cầm: 142.400 con. Ước tổng giá trị thu nhập từ chăn nuôi năm 2020 trên 70 tỷ đồng, tăng 30 tỷ so với đầu nhiệm kỳ.
DH CHAU QUANG8

Đồng chí Hủn Vi Thạy, Bí thư đảng bộ xã khai mạc tại đại hội
Công nghiệp - Xây dựng cơ bản của Châu Quang cũng đạt tương đối cao và ấn tượng với 267,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,2 %. Công tác xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng cơ sở được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ UBND xã đã chỉ đạo xây dựng 42 công trình lớn, nhỏ. Tổng giá trị đầu tư xây dựng là 168 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 98 tỷ đồng.
 Hoạt động lĩnh vực Dịch vụ và thương mại tiếp tục ổn định và phát triển. Giá trị DV-TM đạt 378,2 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15,5 %. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt: 43 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn: 630 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm xuống còn 3,63%.
DH CHAU QUANG7

Đồng chí Pham Công Truyền, PBT, Chủ tịch UBND xã Châu Quang
 thông qua dự thảo báo cáo văn kiện tại đại hội
Kinh tế phát triển lĩnh vực Văn hóa - Xã hội được quan tâm chăm lo. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều đầu tư  xây dựng cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng nhiệm vụ dạy và học. Toàn xã có 4 trường đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Trường TH số 1 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Năm học 2019-2020 cả 3 cấp học có 63 lớp, 2.058 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt trên 98%. Hoạt động khuyến học, xã hội hóa giáo dục thu được nhiều kết quả tốt đẹp, trong 5 năm đã có 460 em học sinh thi đậu vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã đạt được những kết quả tích cực, chất lượng gia đình văn hóa làng bản văn hóa không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2020 đạt 90%. Xã Châu Quang đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Xã đạt chuẩn nông thôn mới tốp đầu tiên của huyện từ năm 2015 đến nay.
Công tác chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Trong 5 năm  đã xóa được 110 nhà tạm bợ  từ các chương trình với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách cấp trên và các chương trình hỗ trợ khác. Song song với phát triển kinh tế, xã hội, lĩnh vực Quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững.
DH CHAU QUANG3

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng, PBT, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Công tác xây dựng đảng chính quyền mặt trận và các đoàn thể được quan tâm chăm lo. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được hơn 60 đảng viên mới, trao tặng huy hiệu đảng từ 30 đến 70 năm tuổi đảng cho 213 đồng chí và truy tặng huy hiệu đảng cho 09 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ xã Châu Quang có 604 đảng viên sau khi sáp nhập từ 31 chi bộ xuống còn 25 chi bộ. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh.
Nhiệm kỳ tới vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, song tin tưởng rằng với sự đồng thuận, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với sự gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, Châu Quang sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.
DH CHAU QUANG1
 
DH CHAU QUANG5

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
Phát biểu tại đại hội đồng chí Nguyễn Đình Tùng, PBT, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ xã Châu Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí Nguyễn Đình Tùng nhấn mạnh cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng giá trị Công nghiệp-TTCN và DVTM, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng CN-TTCN-XD chiếm 30 %; DVTM chiếm 54 %; Nông - Lâm nghiệp chiếm 16%. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,5 lần năm 2020. Đảm bảo phát triển theo hướng nhanh và bền vững gắn với xử lý các mối quan hệ trong quá trình phát triển bao gồm: Phát triển Kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường; Phát triển Kinh tế gắn với chăm lo các vấn đề xã hội và đảm bảo Chính trị,  trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tăng cường đoàn kết trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung phát huy mạnh các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ và đầu tư của nhà nước, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạnh CN - TTCN, thương mại, dịch vụ. Áp dụng các tiến bộ KHKT nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả  nông nghiệp, lâm nghiệp. Tạo chuyển biến mới trong các hoạt động VH - XH, giữ vững QP - AN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ vững truyền thống của một xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.  Phấn đấu giữ vững Đảng bộ TSVM và đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu.
DH CHAU QUANG0

Ban chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ
Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu 11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XXI. Đồng chí Trần Văn Hùng trúng cử giữ chức Bí thư BCH đảng bộ xã. Các đồng chí Phạm Công Truyền, Cao Thị Tuyến giữ chức phó bí thư BCH đảng bộ xã Châu Quang, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả bài viết: Quang Phương

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay10,909
  • Tháng hiện tại131,854
  • Tổng lượt truy cập23,620,136
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây