Châu Hồng khởi sắc một nhiệm kỳ

Thứ tư - 25/03/2020 18:20
Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Trong 5 năm qua (2015- 2020), Đảng bộ xã Châu Hồng đã tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống của địa phương, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 21 đã đề ra.
Bức tranh tươi mới của xã vùng cao Châu Hồng nằm ở phía tây Qùy Hợp đang đổi thay từng ngày. Thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Châu Hồng gặt hái được trong chặng đường 5 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị, làm cho nhân dân thêm tin tưởng.
Kinh tế phát triển, nhân dân có điều kiện xây dựng, kiến thiết nhà cửa khang trang. Hệ thống đường nhựa, đường bê tông đã trải khắp các làng quê. Điện lưới quốc gia đã thắp sáng mọi nhà. Trường học, trạm y tế được nâng cấp, xây dựng, đáp ứng yêu cầu cho việc dạy, học, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao dân trí.
BAI PHONG VAN6

Lúa nước góp phần đảm bảo lương thực của xã Châu Hồng
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Đảng bộ Châu Hồng đã có bước đi, cách làm phù hợp. Nhờ đó, kinh tế hàng năm đều có mức tăng trưởng khá cao. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế  tăng mạnh so với đầu nhiệm kỳ.. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 7,72%. Thu nhập bình quân đầu năm 2019 đạt 30,5 triệu đồng . Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 36 %; dịch vụ, 39 %, nông - lâm - ngư nghiệp 25 %; Châu Hồng là một trong những địa phương đi đầu của huyện về sản xuất nông nghiệp với những giải pháp tích cực như: Chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi …
NUOI BO CHAU HONG
 
NUOI BO CHAU HONG1

Mô hình cải tạo đàn bò hiệu quả ở xã Châu Hồng
từ 100 con năm 2017 nay tăng lên gần 200 con
Có thể nói, đây là những con số ấn tượng minh chứng cho những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ Châu Hồng trong nhiệm kỳ qua.
Đảng bộ Châu Hồng luôn chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, coi trọng chỉ đạo các khâu có tính đột phá. Điểm nổi bật là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tận dụng và khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động sát với thực tiễn. Tổng đầu tư giai đạn 2015-2020 là trên 13,2 tỷ đồng. Đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự đưa lại hiệu quả tốt,  xã đạt 8 tiêu chí, tăng 3 tiêu chi so với đầu nhiềm kỳ.
DOAN GIAM SAT HDND HUYEN
 
DOAN GIAM SAT HDND HUYEN3

Đoàn kiểm tra giám sát chế độ chính sách huyện kiểm tra việc thực hiện
chế độ cho học sinh tại Trường PTDT bán trú THCS Hồng Tiến
Những năm trước đây phần lớn người dân Châu Hồng chỉ biết bám đồng bám ruộng, trông vào hạt lúa, củ khoai và các sản phẩm từ rừng. Trong khi đó, thế mạnh trồng rừng, trang trại rừng thì còn nhỏ lẽ, manh mún, chưa khai thác có hiệu quả tiềm năng từ đất đai đồi núi. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, vài ba năm trở lại đây, hàng ngàn ha đất đồi núi đã được đánh thức với cách làm mới, đưa lại hiệu quả thiết thực. Từ những đồi trống, núi trọc bằng sức lao động và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách của xã, của huyện, nhân dân các địa phương trong xã đã đầu tư nguồn vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng các loại cây nguyên liệu. Bây giờ đến nhiều vùng đồi núi, phần lớn diện tích đất đã được phủ lên một màu xanh bạt ngàn cây keo nguyên liệu. Đến nay, toàn xã đã có trên 500 ha rừng trồng, hàng năm cho sản lượng gỗ từ 4.500 – 5.000 tấn. Khoanh nuôi bảo vệ gần 2.000 ha rừng tự nhiên. Nâng độ che phủ rừng từ 64% năm 2015 lên 67,3% năm 2020.. Phát  huy tiềm năng, thế mạnh vườn đồi, trồng rừng hàng trăm hộ gia đình đã biến ước mơ thành hiện thực, nhân lên niềm vui cuộc sống mới.
BAI PHONG VAN4
 
BAI PHONG VAN5

Cơ sở được đầu tư xây dựng góp phần thay đổi diện mạo xã vùng cao Châu Hồng 
Với lợi thế của xã miền núi, trong những năm qua, Châu Hồng cũng chú trọng chăn nuôi, coi đây là một trong những thế mạnh về phát triển kinh tế nông nghiệp. Ngành chăn nuôi có sự chuyển biến mạnh mẽ. Từ chổ chưa có mô hình chăn nuôi lớn, thông qua các đề án, chính sách hỗ trợ đến nay toàn xã đã có nhiều mô hình chăn nuôi quy mô lớn. Điều đáng mừng là không chỉ những hộ có điều kiện kinh tế mới đầu tư chăn nuôi, được sự quan tâm động viên, hỗ trợ của cấp ủy Đảng chính quyền các cấp nhiều hộ nghèo đã được vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại.
Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ Châu Hồng đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng cơ sử hạ tầng , trong 5 năm đã xây dựng 29 công trình vớ vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng.
THU THUE QH2

Khai thác khoáng sản giúp Châu Hồng tăng nguồn thu và
tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương
Công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng, tài nguyên - môi trường được tăng cường. Hoạt động dịch vụ, huy động nguồn lực, thu, chi ngân sách trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 Sự đổi thay đó không chỉ được thấy trên từng khu phố, mà còn lan tỏa đến từng đường làng, ngõ xóm và từng nếp nhà của người dân. Nhờ huy động sức mạnh của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về nhà ở và phát triển kinh tế nên đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35% năm 2015 xuống còn 22,8% năm 2020.
Cùng với những kết quả trên, công tác giáo dục, văn hóa xã hội cũng đã được Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn ngày càng được nâng lên. Số học sinh giỏi, học sinh vào đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước.  Các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao được quan tâm chăm lo; Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái được giữ gìn. Đến nay, tỷ lệ làng, bản văn hóa đạt 100%; cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 100%; gia đình văn hóa đạt 67%.
 Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được cải thiện. Văn hóa, thể thao có bước phát triển, đời sống tinh thần cư dân nông thôn được nâng cao. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được tăng cường. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 1.250 lao động,40-50 đi xuất khẩu lao động. Các chính sách an sinh xã hội đối với người có công với cách mạng, đối tượng bão trợ xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, nhân dân vùng ĐBKK cải thiện và ổn định cuộc sống.
Công tác Quốc phòng, quân sự địa phương luôn được chú trọng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu được duy trì ở mức cao. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện có hiệu quả.
BAI PHONG VAN2
 
BAI PHONG VAN3

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở xã Châu Hồng được thực hiện tốt
Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ Châu Hồng quan tâm, tổ chức triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết cho cán bộ đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên. Việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, nề nếp và đi vào thực chất; hàng năm số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm trên 75%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 70%. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 36 đảng viên.
Việc đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, hiệu quả.  Công tác tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đi vào chiều sâu, từng bước thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đảng bộ Châu Hồng cũng đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”, Chỉ thị 35, Quyết định 17 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
BAI PHONG VAN1

Một góc xã vùng cao Châu Hồng hôm nay
Vui mừng và tự hào về những thành quả đạt được trong 5 năm qua, bước vào nhiệm kỳ mới Đảng bộ Châu Hồng tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, gắn với việc chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng kết cấu hạ tầng, tổ chức lại sản xuất và xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn NTM.
Thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực nhiệm kỳ qua là bước hành trang vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới chung sức đồng lòng cùng với những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ và nhân dân Châu Hồng quyết tâm nỗ lực phấn đấu dành nhiều thành tích, kết quả to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng an ninh trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Châu Hồng vững bước đi lên cùng với các địa phương trong huyện xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tác giả bài viết: Huy Nhâm

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,561
  • Tháng hiện tại84,322
  • Tổng lượt truy cập23,147,386
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây