LĐLĐ Quỳ Hợp: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở

Thứ hai - 26/07/2021 10:44
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, LĐLĐ huyện Qùy Hợp đã có nhiều bước đột phá, đổi mới cả về hình thức, nội dung, thu hút đông đảo lực lượng công nhân viên chức - Lao động tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Qua đó, vai trò và vị trí của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT -XH của địa phương.
42 năm, qua 8 kỳ đại hội đến nay Liên đoàn Lao động huyện đã tập hợp trên 4 nghìn đoàn viên với 121 CĐCS trong đó 66 CĐCS khối trường học, 21 CĐCS xã, thị trấn, 13 CĐCS khối cơ quan cấp huyện, 21 CĐCS doanh nghiệp. Trải qua những thăng trầm giải thể tháng 5/1994, tái thành lập tháng 7/1997. Công đoàn Quỳ Hợp ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong xã hội, tạo dựng được niềm tin của công nhân viên chức lao động và có vai trò tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện nhà.
LDLD SO KET2
 
Liên đoàn Lao động huyện đã tập hợp trên 4 nghìn đoàn viên với 121 Công đoàn cơ sở
Với mục tiêu, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, giáo dục CNVC- LĐ và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, LĐLĐ huyện Qùy Hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo CĐCS bám sát các nội dung chương trình công tác trọng tâm nhằm phát huy tốt vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đổi mới của Đảng; Đồng thời làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng cho CNVC - LĐ, làm cho mỗi đoàn viên hiểu rõ vai trò trách nhiệm và vị thế của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Qùy Hợp đã tổ chức quán triệt chặt chẽ các Nghị quyết của Đảng cũng như Công đoàn cấp trên. Đặc biệt nét mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho công nhân lao động thông qua bằng các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, tổ chức hội thi, hội diễn, tọa đàm mít tinh kỷ niệm.... được phát huy. Đặc biệt thực hiện Nghị quyết 20 của BCH TW Đảng khóa X về việc “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” Huyện ủy Qùy Hợp đã xây dựng chương trình hành động nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Công đoàn cùng cấp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo phong trào CNVC - LĐ và tổ chức công đoàn. Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện quan tâm hàng đầu đó là nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tiến trình đổi mới và phát triễn, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, có tính lâu dài của huyện.
Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC - LĐ, nâng cao vị thế của công đoàn trong đời sống chính trị - xã hội, thu hút lực lượng công nhân viên chức lao động tham gia tổ chức công đoàn. Nhờ đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, chặt chẽ nên BTV LĐLĐ huyện đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của CNVC - LĐ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.
Trong 5 năm lại đây các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", " Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Phong trào thi đua " Liên kết phục vụ nông nghiệp, nông thôn", " Chung tay xây dựng nông thôn mới", phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ"; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức " Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" ....được cấp công đoàn hưởng ứng tích cực và đem lại những hiệu quả thiêt thực. Huyện Qùy Hợp còn khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức xây dựng các đề tài khoa học, những sáng kiến kinh nghiệm nhằm áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Mỗi năm có hàng chục đề tài khoa học được Hội đồng khoa học của huyện đánh giá cao. Nhiều đề tài khoa học đã đem lại hiệu quả thiết thực, được áp dụng vào thực tiễn và nhân rộng, nhất là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ…góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của địa phương.
GIA DINH HANH PHUC3

Lãnh đạo LĐLĐ huyện thường xuyên xuống động viên các công đoàn cơ sở
Hàng năm LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các Nghị định của chính Phủ về tổ chức Hội nghị CNVC, LĐ đầu năm. Qua chỉ đạo có trên 95% cơ quan, đơn vị, 100% trường học tổ chức hội nghị  cán bộ công chức, 100% doanh nghiệp đại hội CNVC, LĐ; tổ chức tư vấn, hướng dẫn các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, phối hợp các ban ngành tổ chức tuyên truyền tuần lễ quốc gia" An toàn VSLĐ, PCCN"; ' Tháng công nhân"....Thường xuyên tiến hành kiểm tra các khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện các chê độ chính sách liên quan đến CNVC, LĐ. Nhờ vậy ý thực hiện chế độ chính sách cho người lao động ở các doanh nghiệp được nâng lên; Đời sống của CNVC, LĐ được chăm lo. Đặc biệt Quỳ Hợp là huyện có gần 350 doanh nghiệp, HTX hoạt động thuộc ngành công nghiệp nặng như: Khai thác, chế biến quặng, đá trắng, sản xuất vật liệu xây dựng và sự dụng nhiều chất nổ… nên những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp là rất lớn. Vì vậy, công tác ATVSLĐ - PCCN được các cấp công đoàn quan tâm; LĐ LĐ huyện thường xuyên phối hợp với các ban ngành tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị về công tác ATVSLĐ - PCCN, xử phạt nghiêm khắc những đơn vị vi phạm. Qua đó, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm làm cơ sở cho việc rút kinh nghiệm đối với chủ doanh nghiệp và người lao động.
GIA DINH HANH PHUC

Biểu dương gia đình công nhân viên chức tiêu biểu 
Trong những năm qua các cấp công đoàn trong huyện đã vận động được trên trăm triệu đồng quỹ mái ấm công đoàn hỗ trợ cho các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh ĐBKK xây nhà, giúp chị vay vốn phát triển kinh tế, Lập nhiều dự án đào tạo việc làm. Ngoài ra các cấp công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên các gia đình gặp khó khăn, hoãn nạn, vận động CBCNVC, LĐ gương mẫu đi đầu trong phong trào đèn ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc gia cam, ủng hộ vùng thiên tai lũ lụt đều đạt 100% chỉ tiêu.
Nhờ không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực công tác, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nên các cấp Công đoàn đã khuyến khích động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy sở trường trên các lĩnh vực phụ trách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, có tác động tích cực, đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2020 tuy gặp phải nhiều khó khăn do dịch bệnh covid, thiên tai lũ lụt nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở nên kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Quỳ Hợp vẫn có bước tăng trưởng khá, văn hóa xã hội phát triển, QP-AN được ổn định và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,5%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt  hơn 181 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 30 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,81%.
NAM SƠN UNG HO 2

Công đoàn từ huyện đến cơ sở tham gia gian hàng O đồng ủng hộ phòng chống covid tại Minh Hợp
Toàn huyện Qùy Hợp hiện có 115 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện, với 3.838 đoàn viên. Trong đó,  66 CĐCS trường học, 17 CĐCS khối cơ quan hành chính sự nghiệp, 21 CĐCS khối xã, thị trấn,  11 CĐCS khối cơ quan doanh nghiệp. Chất lượng hoạt động của các CĐCS ngày càng được nâng cao. Qua phân loại hàng năm có 76- 85 % CĐCS được xếp loại vững mạnh, 15 - 16 %  CĐCS được xếp loại vững mạnh xuất sắc.
LDLD SO KET1

Khen thưởng cho các công đoàn cở sở tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
Trong suốt chặng đường 92 năm phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, 58 năm thành lập huyện. Sau 42 năm xây dựng và phát triển LĐLĐ Qùy Hợp đã có những chuyển biến tích cực, tăng về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên. 42năm qua, là cả chặng đường lịch sử với biết bao khó khăn, thử thách nhưng cũng rất vẽ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Qùy Hợp. Công đoàn luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người lao động. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh của huyện; vị thế của tổ chức Công đoàn trong xã hội ngày càng được nâng lên.

Tác giả bài viết: Bài Huy Nhâm- Ảnh Thu Hường

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay1,967
  • Tháng hiện tại497,799
  • Tổng lượt truy cập33,665,738
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây