Khắc ghi lời dạy của Bác “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”

Thứ năm - 17/09/2020 09:12
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Tòa án “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, cùng với truyền thống vẻ vang của hệ thống TAND các cấp qua 75 năm xây dựng và phát triển, TAND huyện Quỳ Hợp đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, vươn lên để góp phần viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang ấy.

Với phương châm: “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, quyết tâm xây dựng ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đã chú trọng xây dựng đội ngũ đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử của ngành, quy chế làm việc của cơ quan. Các quy tắc chuẩn mực được áp dụng thống nhất tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức trong công việc hằng ngày, nhắc nhở mọi người luôn thực hiện nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống, quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân.

TOA AN 1
Tòa án nhân dân huyện xét xử lưu động tại xã Châu Quang

Ông Hà Văn Đông-phẩm phán toà án nhân dân huyện Quỳ Hợp chia sẻ:“Trong quá trình công tác thì bản thân tôi được sự quan tâm của anh em đồng nghiệp trong cơ quan đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia nhiều lớp học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Cụ thể bản thân tôi được tạo điều kiện tham gia học lớp đào tạo về thẩm phán nay đã được bổ nhiệm làm thẩm phán sơ cấp. Trong quá trình công tác bản thân luôn cố gắng trau dồi, học hỏi kinh nghiện, cũng như là tham khảo kinh nghiệm với các đồng nghiệp và những thế hệ đi trước, những người có kinh nghiệm. Mặc dù là những người xa quê nhưng mà rất được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người nên hết sức yên tâm công tác”.
Để có được đội ngũ cán bộ TAND huyện như hiện nay, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng và lãnh đạo TAND tỉnh; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ thời gian qua luôn được thực hiện kịp thời theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị. Đồng thời, TAND huyện Quỳ Hợp cũng luôn nhận thức đúng đắn về công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt hàng đầu nên thường xuyên tham mưu với Ban cán sự đảng và lãnh đạo TAND tỉnh củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đảm bảo phục vụ công tác ngày càng hiệu quả, có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng luôn quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên; thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã phát huy năng lực, tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức của người cán bộ Tòa án nhân dân, nhất là đối với cán bộ Thẩm phán phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn tận tâm với công việc.

TOA AN 2
Họp liên ngành Tòa án, viện kiểm sát và công an huyện

Với nhiệm vụ công tác chuyên môn là giải quyết, xét xử các loại án, trong những năm qua, đơn vị cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả; Các vụ án, các bị cáo đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, công tác xét xử lưu động án hình sự và xét xử án điểm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tại các phiên tòa đều có đầy đủ các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và đông đảo người dân tham dự, theo dõi. Nhờ đó hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạt ở mức cao.
Bà Trần Thị Hiền - Xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang, Quỳ Hợp cho hay:“Hằng năm tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp có mở các phiên tòa lưu động xét xử các vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy cũng giúp được nhân dân chúng tôi hiểu rõ tác hại của ma túy đối với đời sống nhân dân và hiểu rõ pháp luật nhà nước”.
Hằng năm, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính có nhiều bước chuyển rõ nét.
Không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án, TAND huyện Quỳ Hợp đã tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng như VKS, công an, phòng lao động và kết hợp với một số cơ quan chức năng nữa để đưa ra những phương pháp, phương án giải quyết tối ưu nhất, được các ngành, chức năng đánh giá cao và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

TOA AN 3
Họp xét đưa các đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện số 1 Nghệ An

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, GĐ Trung tâm cai nghiện số 1 Nghệ An ghi nhận
“Tòa án nhân dân huyện Qỳ Hợp đã phối hợp với các ngành các cấp trong vấn đề hướng dẫn, lập hồ sơ và làm tốt công tác tuyên truyền, TAND huyện Quỳ Hợp đã mở các phiên họp xét quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An. Trong nhưng năm qua đã đưa vào được  trên 300 người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An. TAND cùng với BCĐ về phòng chống cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, các xã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền cho người nghiện đi cai nghiện và gia đình người nghiện để vận động những người nghiện đi cai nghiện tại cơ sở số 1 tỉnh Nghệ An cho thấy rằng những học viên, người nghiện vào cai nghiện tại cơ sở nhận thức được vai trò, tác hại của ma túy và chấp hành tốt các nôi quy, quy chế cũng như là tư tưởng tốt trong việc thực hiện các quy trình cai nghiện tại cơ sở. Bản thân gia đình họ cũng yên tâm phối hợp tốt với cơ sở để làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng và giáo dục quản lý học viên đang cai nghiện tại cơ sở”.
Anh Lữ Văn Tài trú tại xóm Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp là học viên hiện đang điều trị cai nghiện, sinh hoạt, học tập tại Trung tâm cai nghiện số 1 Nghệ An tâm sự.
Học viên Lữ Văn Tài, xóm Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp“Trong thời gian vừa quan em được lao động, học tập ở đây thì được sự quan tâm em cảm thấy sức khỏe và tư tưởng ổn định rất nhiều và được sự quan tâm của các thầy được hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ nhất là được các thầy tuyên truyền về tác hại của ma túy và những vấn đề về cách phòng chống HIV, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước đưa chúng em xuống cơ sở cai nghiện số 1 để chúng em sau này trở thành một công dân tốt, có ích cho gia đình xã hội”.
Với điều kiện, đặc thù của đơn vị, hầu hết cán bộ, công chức, nhân viên đều xa nhà, sống và làm việc tại tập thể nên TAND huyện Quỳ Hợp cũng thường xuyên quan tâm chú trọng đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị cũng được quan tâm đúng mức; các hoạt động văn nghệ, thể thao luôn được phát động tại đơn vị. Chi bộ giao nhiệm vụ trực tiếp cho Công đoàn cần thường xuyên quan tâm, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị dành thời gian tập luyện và tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao. Qua đó TAND huyện Quỳ Hợp luôn giành được nhiều kết quả cao trong các phong trào thi đua như Hội thi văn nghệ, Hội thao do TAND tỉnh Nghệ An tổ chức. Nhờ vậy đã động viên kịp thời để cán bộ, công chức, nhân viên luôn yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ghi nhận cho những cố gắng đó, nhiều năm liên tục từ 2015-2019 Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2015 và 2017 được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng bằng khen và năm 2018 tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt năm 2020, tòa án nhân huyện Quỳ Hợp đang đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tặng bằng khen giai đoạn 2015-2020.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp tiếp tục tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc, sáng tạo, áp dụng nhiều giải pháp khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Và với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể đơn vị, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

TOA AN 5
Toà án huyện hòa giải ở cơ sở

Ông Đào Văn Đạt- Chánh án Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp cho biếtCông việc, số lượng án càng ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước, tính chức phức tạp nhiều về số lượng, cán bộ trong thời gian tới càng ngày càng giảm so với trước đây 13, hiện nay chỉ còn 9, sắp tới đây 1 đồng chí về nữa còn có 4 phẩm phán, 2 thư ký, 1 văn thư, 2 căn bộ hợp đồng cho nên số lượng án đó với số người đó, cơ quan xác định rất nặng nề. Bên cạnh công việc, cơ quan đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho anh em nhất là cơ quan phối hợp với công đoàn tổ chức cho anh em sau công việc hàng ngày nặng nề, phức tạp có thời gian thư giãn như bóng chuyền, cầu lông, vui chơi giải trí, qua đó thấy anh em phấn khởi để tâm đến mảng chuyên môn. Cơ quan căn cứ vào trình độ, năng lực của các phẩm phán để đưa, giao những vụ án. Những đồng chí nào lâu năm, có kinh nghiệm giao những vụ án khó, đồng chí nào mới, kinh nghiệm ít giao những vụ án dễ để mục đích giải quyết nhanh các loại án mà tòa án thụ lý”.
Với sự nỗ lực, phấn đấu rèn luyện không ngừng cùng tinh thần quyết tâm cao, mỗi cán bộ, đảng viên TAND huyện Quỳ Hợp đã không ngừng cố gắng, khắc phục những khó khăn thách thức để vươn lên và từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho. Tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” gắn với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TAND tỉnh Nghệ An và hệ thống TAND các cấp./.

 

Tác giả bài viết: Phan Giang

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay6,833
  • Tháng hiện tại52,243
  • Tổng lượt truy cập25,214,127
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây