Hội nông dân Quỳ Hợp-Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ tư - 04/07/2018 16:57
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2012-2018, Hội nông dân Quỳ Hợp đã tranh thủ sự quan tâm của hội cấp trên và của huyện Quỳ Hợp để phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động; kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội đã tạo được sự chuyển biến lớn trong các cấp hội nông dân và thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện nhà.

Vấn đề sản xuất nông lâm nghiệp trong những năm qua luôn được cấp ủy, Chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, tổng diện tích gieo trồng hơn 16.860 ha, trong đó lúa 2 vụ hơn 5.200ha, Ngô hơn 2.300 ha; mía hơn 5.100 ha; Cây ăn quả có múi cam, quýt tổng diện tích là 3.015 ha. Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 32.000 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Cam cây làm giàu của nhiều hộ nông dân Quỳ Hợp


Cam cây làm giàu của nhiều hộ nông dân Quỳ Hợp

Chăn nuôi được duy trì và phát triển theo hướng hàng hóa, các trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung ngày càng nhiều và hiệu quả góp phần thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12 của BTV Huyện ủy về phát triển đàn trâu , hỗ trợ phát triển trồng cỏ và các mô hình chăn nuôi trâu bò có hiệu quả đến năm 2020 và Kế hoạch số 138 của UBND huyện về chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, trồng cỏ chăn nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất giai đoạn 2016 - 2020. Từ đó, kết quả chăn nuôi trâu bò trên địa bàn huyện đạt cao về cả số lượng và chất lượng. Tổng đàn trâu hơn 31.000 con. Riêng ngân hàng bò do Hội nông dân quản lý quay vòng từ 16 con ban đầu nay đã tăng lên hơn gấp đôi.

Phong trào chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng được chú trọng, diện tích trồng rừng tập trung bình quân mỗi năm đạt từ 1.500 đến 2.000 ha, đến nay độ che phủ rừng ở Quỳ Hợp đã đạt 50,5%. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình trồng cây Dó trầm ở Đồng Hợp, Nam Sơn, Yên Hợp bước đầu có hiệu quả.

Ông Hồ Hải Dương, xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, Qùy Hợp chia sẻ:"Sau khi rời lính về tôi suy nghĩ trồng cây gì, nuôi con gì, tôi đã trồng cây Dó trầm này đã 10 năm, đến nay đã đến kỳ thu hoạch. Hiện nay đã trồng được hơn 3.000 cây, với mức độ thu hiện nay so với tất cả các loại cây khác như keo hoặc cây khác thì hiệu quả nhất. Sau này thu hoạch đi tôi vẫn xác định trồng cây Dó trầm này. Sau khi đào hố, bỏ phân, riêng cây này không cần phân tro nhiều lắm, nếu có điều kiện thì thêm phân tro vào cho nó nhanh lớn. Còn của tôi từ khi trồng đến giờ 10 năm rồi không bỏ phân gì hết, vừa thu hoạch 100 cây được 200 triệu đồng rồi".

Mô hình cây Dó trầm hiệu quả của gia đình ông Dương ở xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp


Mô hình cây Dó trầm hiệu quả của gia đình ông Dương ở xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp

Kinh tế phát triển, tình hình nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Huyện Quỳ Hợp được ổn định. Hiện tại toàn huyện có 31,584 hộ nông dân, dân số hơn 127.500  người, trong đó số lao động là 81.807 người, hàng năm có trên 55% lao động được đào tạo nghề. Từ đó Nông dân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức về Khoa học kỹ thuật, kinh doanh để áp dụng vào thực tiễn; chất l­ượng lao động trên địa bàn dần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ CNH,HĐH có việc làm và thu nhập ổn định. Thu nhập bình quân đầu ng­ười năm 2017 đạt 24,6 triệu đồng/người/năm, tăng 5,6 triệu đồng so với năm 2012; tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 còn 15%, giảm 9,4% so với năm 2012.
 Nhằm thu hút hội viên vào tham gia sinh hoạt, trong nhiệm kỳ các cấp hội nông dân huyện đã đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nên tỷ lệ tập hợp hội viên đạt cao. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 2.750 hội viên mới, đạt 106% chỉ tiêu Nghị quyết, 100% cơ sở đạt khá và vững mạnh.

Nhiều mô hình lúa lai năng suất cao góp phần vượt chỉ tiêu Nghị quyết sản lượng lươg thực hàng năm ở Quỳ Hợp

Nhiều mô hình lúa lai năng suất cao góp phần vượt chỉ tiêu...

MAY CAY 1
 
MO HINH BON PHAN SILIC


...Nghị quyết sản lượng lương thực hàng năm ở Quỳ Hợp

Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ổn định đã thúc đẩy các phong trào thi đua của hội phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức KHKT và ứng dụng tiến bộ KH&CN  vào sản xuất, tiếp cận được nguồn vốn, vật tư Nông nghiệp trong nhiệm kỳ qua các cấp hội nông dân huyện đã xây dựng được 8 mô hình kinh tế từ nguồn ủy thác Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và tỉnh Hội là 1,8 tỷ đồng; Tham mưu cho UBND huyện trích nguồn ngân sách năm 2016 2018 là 487 triệu đồng xây dựng nguồn quỹ hội nông dân huyện. Ngoài ra Hội Nông dân 21 xã, thị trấn đã vận động hội viên đóng góp, ủng hộ xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 600 triệu đồng đạt 120% Nghị quyết. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả chương trình ủy thác, đến nay đã thành lập được 112 tổ vay vốn, tổng số vốn  đã giải ngân trên 115 tỷ đồng, cho 3.796 hộ vay; trong nhiệm kỳ đã giải ngân được 39 tỷ đồng đạt 107% chỉ tiêu NQ. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp cho vay qua tổ theo Nghị định 41/CP, 55/CP của Thủ tướng Chính phủ đã thành lập được 92 tổ vay vốn và giải ngân  trên 450 tỷ đồng, cho trên 9.500 hộ vay.

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo


Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo

Phối hợp với Trạm Khuyến Nông  và  các cách ngành cấp  xã tổ chức tập huấn chuyển giao Khoa học kỹ thuật  được  463 lớp  cho  27.780 lượt người, đạt 157% chỉ tiêu Nghị quyết;  Công ty Vật tư nông nghiệp huyện thế chấp cho hội viên nông dân vay 1.200 tấn phân bón các loại đạt 100% chỉ tiêu.

Nhờ làm tốt công tác dịch vụ, tư vn, hỗ trợ của các cấp Hội đã tạo điều kiện để hội viên nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện nhà. Trong 5 năm các cấp hội nông dân huyện đã  xây dựng và nhân rộng được 177 mô hình, trong đó có 99 mô hình về trồng trọt, 56 mô hình về chăn nuôi, 08 mô hình về thủy sản, 14 mô hình về lâm nghiệp. Bình quân mỗi mô hình có thu nhập từ 100 đến hàng tỷ đồng.

Nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả của các hộ nông dân ở các xã vùng sâu


 Mô hình chăn nuôi bò hiệu quả của gia đình ông Lương Văn Phành xã Nam Sơn

Bà Vi Thị Xuân, Bản Chọong xã Châu Lý, Quỳ Hợp tâm sự:""Gia đình tôi trước đây cũng rất vất vả khổ sở lắm. Quá trình làm ăn kinh tế học hỏi dần đầu tư chăn nuôi, sản xuất phù hợp với điều kiện nơi mình ở nhưng giờ cũng có 30 chục con bò, kinh tế giờ ổn định. Giờ con cái lớn lên mua cái xưởng nhỏ nhỏ về làm gỗ bóc, keo của mình trong rừng thôi cho con cái làm ăn, rồi cho bà con làng xóm để hỗ trợ XĐGN, để đưa đi bán nhập ngoài Hà Nội. Gia đình tôi giờ có công nông, quán nhỏ nhỏ, máy dập táp lô cho con cái lớn lên làm ăn, gia đình cũng ổn định".
Nhiều hộ nông dân vùng dưới đã chú trọng vào trồng cam quýt, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Theo điều tra thẩm định đến nay toàn huyện đã có 7.120 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 107% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.  Các cấp Hội đã giúp được 135 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, đạt 110% chỉ tiêu Nghị quyết.

Nhân dân đóng góp cát sỏi ngày công làm đường GTNT mới


Nhân dân đóng góp cát sỏi ngày công làm đường GTNT mới

Kinh tế phát triển hội viên nông dân trên địa bàn huyện nhà đã tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã vận động nông dân trong toàn huyện đóng góp được 21.713 triệu đồng; trong đó đóng góp bằng cát, sỏi: 120.501m3; hiến đất nông nghiệp, đất vườn, đất ở là: 175.000 m² ; Tường nhà: 539 m; Hiến tường rào xây: 10.712m; Hiến  cây cối: 34.531; Đóng góp ngày công gần102.000 ngày công. Làm được gần 180 km đường giao thông nông thôn. Cải tạo và nâng cấp các công trình thủy lợi như: Bờ bao, cống, trạm bơm phục vụ tưới tiêu, góp phần thúc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đến nay toàn huyện đã có 5/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới 01 xã đạt 15/18 tiêu chí, 14 xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí, Thị trấn Quỳ Hợp đạt chuẩn đô thị văn minh.

Chị Vi Thị Năm, Chủ tịch Hội nông dân xã Châu Lý, Quỳ Hợp cho biết:"Song song với thực hiện XĐGN hội xã cũng đã tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, trong những năm vừa qua nhân dân đã đồng tình hưởng ứng góp công, góp của và hiến cây, hiến đất tạo môi trường cảnh quan của xã nhà. Đến ngày hôm nay xã đã có 2 xóm đạt chuẩn NTM. Từ những phong trào thiết thực đó hội viên nông dân xã Châu Lý đã giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo giúp cho bộ mặt xã có bước phát triển mới".

Ngoài ra, phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng, phong trào  hàng năm Hội các cấp hội nông dân chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành như Công an, Quân sự để tuyên truyền vận động nông dân hưởng ứng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Quán triệt sâu sắc trong cán bộ, hội viên việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn hàng năm tham gia thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ.

Minh Hợp xã đầu tiên đón chuẩn NTM của huyện Quỳ Hợp


Minh Hợp xã đầu tiên đón chuẩn NTM của huyện Quỳ Hợp

Tích cực tham gia phối hợp cùng UBND xã và các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Kịp thời kiến nghị với Cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc trong hội viện, nông dân không để dẫn đến phát sinh các vụ việc phức tạp. Phối hợp tổ chức diễn đàn công an lắng ý kiến nhân dân và cung cấp nhiều thông tin tố giác tội phạm có giá trị. Nhiều mô hình Hội nông dân phối hợp với các đoàn thể phát huy có hiệu quả như mô hình hòm thư tố giác, “Tiếng kẻng bình yên”...

Ông Sầm Thanh Lượng, xóm Hạ Đông xã Châu Cường, Qùy Hợp cho hay:"Thực hiện mô hình tiếng kiểng bình yên từ năm 2015 đến bây giờ có tiếng kiểng học bài, từ 10h là tiếng kẻng bình yên. Thực hiện tốt mô hình đó nhờ tuyên truyền phối hợp giưa các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xóm Hà Đông  rất tốt, nhất là công tác an ninh được Công an huyện đánh giá cao về phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là tiếng kẻng bình yên. Tiếng kẻng đem lại hiệu quả trong học bài trong 3 năm đó có 16 cháu đậu ĐHCĐ, có tiểng kẻng đó không có TNXH".

DON NTM1

Phong trào văn nghệ, thể thao của Hội nông dân...

Phong trào văn nghệ, thể thao của các hội nông dân phát triển sôi nổi, rộng khắp
 
DANH BONG CHAU DINH


...được duy trì thường xuyên sôi nổi, rộng khắp

Phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai thực hiện tốt. Các cấp Hội phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hoá, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng làng, xã văn hoá; vận động hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội; hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; Hàng năm, Hội các cấp tổ chức đăng ký xây dựng hộ gia đình nông dân văn hoá, có 85% hộ đăng ký và kết quả đạt đến nay đã có 27.310 gia đình  đạt danh hiệu gia đình văn hoá chiếm 86% số hộ, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; đã có 220/286 làng bản văn hóa, toàn huyện đã có 6/21 xã, Thị trấn đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và Thị Trấn đạt chuẩn Văn minh đô thi Các cuộc thi bằng hình thức sân khấu hoá như “Nhà nông đua tài”, “Thôn nữ giỏi giang duyên dánh”. “Tuyên truyền viên giỏi”; có 100%  cơ sở Hội tổ chức, tham gia  thi cấp huyện và  tỉnh Hội đạt giải cao. Phong trào thể dục thể thao được duy trì thường xuyên sôi nổi và rộng khắp.

Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Quý Hùng, Chủ tịch Hội nông dân huyện Qùy Hợp cho biết: "Nhiệm kỳ qua các cấp hội nông dân Quỳ Hợp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh tỉnh hội, của huyện ủy, HĐND, UBND, của các cấp các ngành, địa phương tạo điều kiện để Hội hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn ở Quỳ Hợp. Nhiệm kỳ tới chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ, các phong trào thi đua để thực hiện đạt kết quả cao hơn góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội của huyện nhà phát triển đời sống của người nông dân ngày càng ấm no, hạnh phúc".

Kinh tế phát triển góp phần thay đổi diện mạo trên quê hương quỳ Hợp thân yếu

 

DH ND QUY HOP


Kinh tế phát triển góp phần thay đổi diện mạo trên quê hương Quỳ Hợp thân yêu

Những hoạt động của các cấp Hội nông dân ở Quỳ Hợp trong 5 năm qua đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn; dân chủ cơ sở ngày càng được mở rộng; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện nhà. Những kết quả đó là động lực, niềm tin để Hội nông dân Quỳ Hợp thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa trong nhiệm kỳ tới góp phần đưa Quỳ Hợp trở thành một trong những huyện có nền kinh tế phát triển năng động nhất vùng Tây Bắc Nghệ An.

Tác giả bài viết: Thu Hường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay104
  • Tháng hiện tại446,872
  • Tổng lượt truy cập19,400,556
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây