HĐND huyện Quỳ Hợp: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ ba - 18/01/2022 09:55
Với tinh thần không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, sau kỳ bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, bộ máy tổ chức và các vị trí chủ chốt trong HĐND huyện nhanh chóng được kiện toàn. Thường trực HĐND huyện đã tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Kỳ họp không giấy
Ngay từ kỳ họp thứ 2, “Kỳ họp không giấy” được Thường trực HĐND huyện triển khai áp dụng. Đây là kỳ họp HĐND huyện đầu tiên Quỳ Hợp áp dụng hình thức "Kỳ họp không giấy". Khác với các kỳ họp trước đó, trên bàn của các đại biểu không còn những chồng tài liệu dày ở trước mặt, không còn tiếng loạt soạt mở giấy trong các buổi thảo luận tổ. Tham gia họp, mỗi đại biểu được cấp 1 máy vi tính xách tay, hội trường tổ chức được trang bị mạng wifi tốc độ cao, các tài liệu được gửi qua email hoặc quét mã QR thông qua ứng dụng zalo; tại đây sẽ có đầy đủ tài liệu, chương trình Kỳ họp, dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết, ý kiến cử tri, danh sách đại biểu, các thông báo… mỗi mục tài liệu được sắp xếp một cách khoa học để đại biểu tiện theo dõi. Bên cạnh đó các đại biểu có thể tra cứu các thông tin khác để phục vụ cho quá trình phát biểu ý kiến, hoặc chất vấn của mình.
hdnd
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu trên máy tính
Tại các kỳ họp HĐND huyện trước đây, công tác chuẩn bị cũng như in tài liệu được thực hiện thủ công mất rất nhiều thời gian, tốn giấy mực và còn bị nhầm lẫn văn bản trong quá trình sắp xếp tài liệu; việc tính toán số lượng đại biểu cần cụ thể, đúng số lượng vì nếu in thừa sẽ dẫn đến lãng phí, nhưng nếu không in dự phòng thì khi phát sinh đại biểu sẽ thực hiện lại công đoạn phô tô tài liệu rất mất thời gian. Tuy nhiên, khi triển khai “kỳ họp không giấy”, các văn kiện tài liệu, chương trình, danh sách đại biểu, các tài liệu liên quan... đều được gửi đầy đủ cho các đại biểu, việc chuẩn bị tài liệu đã trở nên gọn nhẹ, tiện lợi hơn rất nhiều. Việc đổi mới đó giúp Văn phòng HĐND - UBND huyện xử lý công việc nhanh, có nhiều thời gian tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khác. Từ đó thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều phối, bảo đảm thông tin, bảo đảm hậu cần, phục vụ kịp thời có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND huyện.
Đồng chí Trương Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện nhấn mạnh: “Kỳ họp không giấy” được triển khai với mục tiêu giảm văn bản giấy trong các kỳ họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của thường trực HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp, phù hợp với xu hướng và yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính mà huyện đang triển khai, thực hiện; tạo lập môi trường, phong cách làm việc hiện đại, hiệu quả và tiện lợi hơn. Bên cạnh đó, với việc thực hiện “Kỳ họp không giấy”, cũng tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, Nhân dân quan tâm khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng triển khai chính quyền điện tử trong công việc. Mặt khác góp phần đổi mới về tổ chức và hoạt động công tác thông tin tuyên truyền, công khai đưa Nghị quyết và các tài liệu khác của tất cả các kỳ họp HĐND lên môi trường internet, nhằm nắm bắt kịp thời thông tin dư luận xã hội đối với các dự thảo nghị quyết, chủ trương của Huyện, qua đó tăng tính công khai minh bạch, đưa các cơ chế đến gần với người dân nhất.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
Xác định rõ đổi mới là yêu cầu tất yếu đặt ra để nâng cao chất lượng hoạt động nhưng đổi mới phải vừa có tính khả thi vừa phải đáp ứng mục tiêu cuối cùng là để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Việc đổi mới hoạt động của HĐND huyện được thể hiện ngay từ công tác tổ chức và điều hành kỳ họp. Chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo dân chủ, linh hoạt theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, chất vấn, tranh luận làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Từ đó, chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương của HĐND huyện được thể hiện rõ nét. HĐND huyện đã ban hành các nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện ngày càng chất lượng, hiệu quả, quy trình tổ chức giám sát đi vào nề nếp, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Thường trực HĐND và các ban HĐND đã lựa chọn đúng những nội dung được cử tri, dư luận và nhiều đại biểu quan tâm để tổ chức giám sát. Hình thức, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường các hoạt động khảo sát nắm thông tin trước giám sát, kết hợp giữa giám sát qua xem xét báo cáo và giám sát trực tiếp tại cơ sở, đeo bám, đi đến cùng vấn đề, kiến nghị, đề xuất đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước. Từ đó, giúp HĐND quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, được dư luận và nhân dân đánh giá cao, góp phần nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.
hdnd2
HĐND huyện giám sát trực tiếp tại công trình bãi xử lý rác thải thị trấn Quỳ Hợp và các xã phụ cận
Tại mỗi kỳ họp, HĐND huyện đã dành 1/3 thời gian cho thảo luận, chất vấn và tranh luận tại hội trường. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đại biểu chất vấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề, có trọng tâm, ngắn gọn. Sau kỳ họp, HĐND huyện ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó, nêu rõ những mặt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện và các phòng, ban, ngành của huyện. Qua đó, đề xuất hướng xử lý, giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế và có sự giám sát việc tổ chức xử lý, khắc phục.
Quyết tâm đổi mới cũng được thể hiện trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện Quỳ Hợp chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh chủ động đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Trước hết, các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, UBND các xã, thị trấn thống nhất thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri, thực hiện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để nhân dân biết tham gia, đảm bảo hội nghị tiếp xúc cử tri ngoài các thành phần theo quy định, các cử tri được mời dự được mở rộng thành phần và số lượng phù hợp với điều kiện, quy mô của địa điểm tiếp xúc cử tri; phân công luân phiên các đại biểu trong Tổ tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử khác nhau. Đồng thời, đổi mới hình thức tiếp xúc như: tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề hoặc trực tiếp gặp gỡ cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm; khuyến khích đại biểu tiếp xúc cử tri theo hướng cá nhân hoặc theo nhóm. Nội dung tiếp xúc cử tri chuẩn bị một cách chu đáo thiết thực, hiệu quả nhất. 
Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được tăng cường hơn về chất lượng. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri gửi Thường trực HĐND huyện; những nội dung liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp cấp xã thì tổng hợp chuyển đến UBND cấp các xã giải quyết, trả lời bằng văn bản cho cử tri. Đồng thời, chủ động rà soát các ý kiến của cử tri kiến nghị của các kỳ trước đã được các cấp chính quyền, các ngành giải quyết để báo cáo với cử tri. Trong thường hợp cần thiết có thể đưa vào nội dung chất vấn, yêu cầu các ngành chức năng giải trình tại kỳ họp.
Không chỉ trên các hoạt động, sự đổi mới còn ở việc thể chế hóa các quy định như xây dựng Quy chế làm việc, quy chế hoạt động của Thường trực, HĐND, các ban HĐND khoa học, hợp lý, ban hành quy chế để đánh giá, xếp loại hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân còn phải thực hiện từ mỗi đại biểu dân cử. Mỗi đại biểu được quán triệt nghiêm túc yêu cầu nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động, gắn bó mật thiết với cử tri, luôn ý thức về lời hứa trước cử tri để từ đó trăn trở, không ngừng đổi mới hoạt động của mình sao cho thiết thực và hiệu quả nhất.
Với phương châm nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đảm bảo vừa tuân thủ các quy định của pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng, niềm tin của cử tri, Hội đồng nhân dân huyện đã, đang và sẽ tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa cùng với các cơ quan dân cử địa phương góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương; qua đó, đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

 

Tác giả bài viết: Đình Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay2,030
  • Tháng hiện tại497,862
  • Tổng lượt truy cập33,665,801
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây