Đổi thay ở vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở Quỳ Hợp

Thứ bảy - 25/05/2019 15:14
Huyện miền núi Quỳ Hợp có hơn 54% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung ở 14 xã vùng cao đặc biệt khó khăn, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách ưu tiên cho miền núi và dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh. Các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, miền núi ở Quỳ Hợp.
Xác định công tác XĐGN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy Quỳ Hợp đã ban hành các nghị quyết, UBND huyện đã ban hành các đề án đẩy mạnh chương trình XĐGN theo từng giai đoạn, đặc biệt là các chương trình giảm nghèo ở các xã vùng 135.
HOP BCH1
Huyện ủy họp ban hành các chỉ thị, nghị quyết..
UBDN HUYEN HOP1

UBND huyện ban hành các đề án để đẩy mạnh XĐGN trên địa bàn
Để có nguồn vốn cho đồng bào các dân tộc thiểu số vay vốn phát triển kinh tế, huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội như Hội nông dân, hội phụ nữ, hội CCB, đoàn thanh niên trong toàn huyện đến thời điểm hiện tại đang thực hiện cho vay 16 chương trình với trên 13 nghìn khách hàng với tổng số tiền là hơn 477 tỷ đồng. Ngoài ra các chương trình hỗ trợ sản xuất khác là hơn 30 tỷ đồng.
Bằng các nguồn vốn đó nhiều hộ gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã đầu tư vào phát triển chăn nuôi, trồng rừng, sản xuất kinh doanh dịch vụ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Lô Thị Hoa, Bản Muộng, xã Châu Thái, Quỳ Hợp nói: "Năm 2014 gia đình thuộc hộ cận nghèo được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 30 triệu về nhà cũng mua được cặp bò. Năm 2018 sinh sản ra cả mẹ cả con được 6 con. Nhà bán đi 2 con vừa vừa mua con trâu kéo. Hiện gia đình làm được cái ao để cải thiện thức ăn hàng ngày".
NGAN HANG CSXH5

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện nhiều hộ đồng bào
 DTTS có vốn đầu tư sản xuất vươn lên thoát nghèo
Cũng như gia đình chị Hoa, gia đình bà Vi Thị Xuân ở Bản Chọong, xã Châu Lý đã biết phát huy vùng đặc thù, biến những cái khó của địa phương thành lợi thế để đầu tư mô hình kinh tế tổng hợp trồng rừng, chăn nuôi, chế biến gỗ, đóng gạch táp lô đem lại thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/ năm.
NGAN HANG CSXH8

Chi Hoa thoát nghèo từ chăn nuôi trâu bò, trồng rừng, nuôi cá
Bà Vi Thị Xuân, bản Chọong xã Châu Lý, Quỳ Hợp cho hay:"Gia đình tôi trước XĐGN khi đó vất vả khổ sở, nhưng giờ cũng có 30 chục con bò, kinh tế giờ ổn định. Giờ con cái lớn lên mua cái xưởng nhỏ nhỏ về làm gỗ bóc, keo của mình trong rừng thôi cho con cái làm ăn, rồi cho bà con làng xóm để hỗ trợ XĐGN, để đưa đi bán nhập ngoài Hà Nội. Gia đình tôi giờ có công nông, quán nhỏ nhỏ, máy dập táp lô cho con cái lớn lên làm ăn, gia đình cũng ổn định".
MO HINH BA MINH1
 
MO HINH BA MINH

Mô hình VACR có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/năm của gia đình bà Xuân
Cùng với đó, xác định xuất khẩu lao động là thị trường tiềm năng, trong thời gian qua, Phòng dân tộc, phòng lao động LĐTBXH Quỳ Hợp đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức được ngày hội việc làm cấp huyện thu hút được 18 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân trên địa bàn Quỳ Hợp. Theo thống kê toàn huyện đã có 2.122 người đi xuất khẩu lao động tại thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaixia, các nước trung đông đã góp phần vào công tác XĐGN, nâng cao mức sống của người lao động và quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Hiện tại tiềm năng lao động của Quỳ Hợp rất dồi dào với trên 80.000 lao động, từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều giải pháp để tìm kiếm việc làm xóa đói giảm nghèo tại địa phương.  Hiện tại hộ đói nghèo của Quỳ Hợp giảm còn 4.507 hộ, chiếm 13,8%.
Anh Vi Văn Thoại, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, Quỳ Hợp cho biết:"Xã Bắc Sơn chúng tôi là một xã vùng sâu của huyện Quỳ Hợp, tỷ lệ trong độ tuổi lao động khá cao. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua công tác XKLĐ, cũng như tìm công việc trong công ty trong nước, ngoài nước còn hạn chế. Thông qua hội chợ việc làm ngày hôm nay, chính quyền  sẽ nỗ lực phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền làm tốt công tác XKLĐ cho người dân địa phương để tăng thu nhập cho bà con nhân dân và góp phần XĐGN cho địa phương".
HOI CHO7

Hội chợ việc làm tại Quỳ Hợp
Cùng với các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, trong 5 năm qua Quỳ Hợp đã được các chương trình dự án đã đầu tư xây dựng 396 công trình trên toàn huyện, với tổng mức đầu tư gần 537 tỷ đồng. Từ đó giúp cho bộ mặt nông thôn miền núi Quỳ Hợp có nhiều khởi sắc. 100% số xã có đường đến tận trung tâm, nhân dân được sử dụng điện lưới Quốc gia, các công trình trường học kiên cố khang trang sạch đẹp, hệ thống giao thông thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tế tại các địa phương.
Ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã Châu Đình nói:"Thực hiện chương trình 135 hàng năm đảng ủy, UBND xã đã rà soát các chương trình xây dựng cơ bản, xã đã ưu tiên XDCS vật chất cho trường học. Hiện nay CSVC các trường học hiện đang thiếu. Năm nay chúng tôi hiện đang xây dựng 2 phòng học cho trường mầm non và lồng ghép nguồn vốn xây dựng phòng học cho trường tiểu học nhằm phục vụ cho việc dạy học, thực hiện phát triển KTXH của địa phương"
Kinh tế phát triển, nhân dân trên địa bàn Quỳ Hợp có nhiều đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.  Mặc dù xuất phát điểm còn thấp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, đồng lòng của Nhân dân, đến nay, toàn huyện đã đạt 202 tiêu chí nông thôn mới, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 11 xóm bản đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí đã đạt bình quân của toàn huyện là 10,1 tiêu chí/xã. Tổng nguồn vốn thực hiện triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và phối hợp lồng ghép với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay đạt gần  280 tỷ  đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương hơn 68,6 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh gần 25 tỷ đồng; Ngân sách huyện gần 13 tỷ đồng; Ngân sách xã: 679 triệu đồng; Vốn lồng ghép gần 56 tỷ đồng; Vốn tín dụng gần 71 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp gần 12 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp hơn 27 tỷ đồng.
NTM THO HOP2
 
NTM THO HOP5
 
NTM THO HOP4
 
NTM THO HOP02

Thọ Hợp đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới tháng 4/2019
Nhìn chung, các xã, xóm sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, làm cho diện mạo nông thôn Quỳ Hợp từng ngày khời sắc, tạo tiền đề mới, sức mạnh mới để phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.
Ông Hà Văn Vịnh, Bí thư đảng ủy xã Thọ Hợp, Qùy Hợp chia sẻ:"Để chương trình phát huy tính ưu việt, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào xây dựng nông thôn mới; thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền, giải thích, vận động để tự người dân thấy được những lợi ích do nông thôn mới mang lại. Nếu không được sự ủng hộ của người dân; thiếu đi sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Thọ Hợp khó mà thành hiện thực".
Vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế để XĐGN, xây dựng NTM cán bộ và nhân dân các địa phương trên địa bàn Quỳ Hợp đã luôn quan tâm, chăm lo cho lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội để nâng cao trình độ dân trí và đời sống tinh thần cho nhân dân.
KHAI GIANG THPTQH2

Giáo dục đào tạo ở Quỳ Hợp luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh, của huyện
Giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả tốt. Quy hoạch mạng lưới trường lớp được sắp xếp, tổ chức ngày càng hợp lý, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú THCS được mở rộng và củng cố đã đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ hoàn thành vững chắc, tỷ lệ học sinh vào học các cấp ngày càng tăng, học sinh bỏ học ngày càng giảm, công tác xây dựng xã hội học tập ngày càng được chú trọng. Cơ sở vật chất trường học ngày càng được chăm lo, 100% các trường học đều có cơ sở vật chất kiên cố, trang thiết bị dạy học từng bước quy chuẩn, đảm bảo điều kiện cho dạy, học và sinh hoạt của học sinh bán trú và nội trú. Năm 2014, cả huyện có 38 trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay số trường chuẩn là 51 trường, trong đó vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 24 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng học sinh dân tộc thiểu số đậu vào các trường tốp đầu cả nước ngày càng cao, nhiều em trở thành thủ khoa các khối của các Trường THPT trên địa bàn huyện Quỳ Hợp như em Trương Thị Ngọc Ánh, Hủn Thúy Quỳnh, Quán Thị Ngọc Bích.
Trương Thị Ngọc Ánh, Khối Hợp Tâm, thị trấn Quỳ Hợp tâm sự:"Để đạt được kết quả như ngày hôm này thi em cũng học bình thường như các bạn, lên lớp học hết giờ về làm bài tập đầy đủ. Ngoài ra em còn tìm hiểu thêm trên mạng để bổ túc thêm kiến thức cho mình, rồi cái nào không hiểu thì em hỏi các bạn, thầy cô xung quanh. Sau đó trong quá trình học thì mình chia các khoảng thời gian ra để hoàn thành các chương trình của mình. Rồi cuối sắp thi thì em luyện đề cho thành thạo. Với điểm số đó đậu vào trường ĐH Y Hà Nội".
CHAU ANH

Em Trương Thị Ngọc Ánh thủ khoa Khối B,
năm học 2017-2018 của Trường THPT Quỳ Hợp 
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được quan tâm thực hiện.Toàn huyện có 16/21 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Hệ thống cơ sở hạ tầng ngành y tế từng bước được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế từng bước được cải thiện. Thực hiện tốt công tác phòng chống, không để phát sinh các dịch bệnh trên địa bàn.
Công tác dân số - gia đình và trẻ em được triển khai bằng nhiều biện pháp và đã đem lại kết quả thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được tổ chức thường xuyên. Duy trì tốc độ tăng dân số hàng năm là 1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 18% năm 201
8.
Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cho hay:"Năm nay BCĐ chiến dịch DS-KHHGĐ của huyện Qùy Hợp đã đồng loạt triển khai xuống các xã, thị trấn, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn thì BCĐDSKHHGĐ huyện đã phối hợp với tỉnh đã mời đội ngũ bác sỹ ở tỉnh về tại địa phương để thăm khám điều trị cho chị em. Đặc biệt quan tâm đến những hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi lại thăm khám được dễ dàng hơn".
DAN SO HUYEN0
Công tác dân số KHHGĐ được quan tâm chăm lo
DAN SO HUYEN5
Ra quân chiến dịch chăm sóc SKSS-KHHGĐ toàn tỉnh năm nay huyện Quỳ Hợp
DAN SO HUYEN0 2
 
DAN SO HUYEN3

được chọn là đơn vị đăng cai tại xã Châu Lý
Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông thực hiện ngày càng sâu rộng. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tốt.  Đến nay toàn huyện có 27.534 gia đình văn hóa; 225 bản làng được công nhận danh hiệu văn hóa, 36/48 cơ quan, đơn vị văn hóa, 60/66 trường học văn hóa, 15/21 Trạm y tế văn hóa; 7/21 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, nhất là bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, Thổ được đẩy mạnh. Đã thực hiện tốt huy động các nguồn lực để phục dựng Đền Chọong ở xã Châu Lý. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị được tổ chức thực hiện tốt. Nhiều câu lạc bộ dân ca Thái, Thổ được duy trì hoạt động thường xuyên.
Ông Trương Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân, Qùy Hợp cho biết:"Nghĩa Xuân có 15 xóm trong đó có 9/15 xóm có dân tộc Thổ sinh sống và dân số chiếm đến 48%. Trên địa bàn của xã có 2 CLB dân tộc Thổ. C LB xóm Mó được thành lập trước từ năm 2001 và năm 2016 được tỉnh công nhận. CLB xóm Đột Tân năm 2016 được huyện công nhận, từ đó huyện, đảng bộ chính quyền cũng rất quan tâm, giữ gìn bản sắc DT Thổ. Từ đó đến nay 2 CLB hoạt động rất hiệu quả".
Cùng với bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, phong trào già làng làm nhiều việc tốt ngày càng được nhân rộng. Trong 5 năm qua đã có hơn 300 gương người tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng trên tất cả các lĩnh vực.
Già làng Lương Văn Hòa, Bản Trung Thành, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp chia sẻ:"Toàn thể nhân dân bầu tôi là người uy tín trong xã hội, từ đó đến giờ tôi cùng với chi bộ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chương trinh NTM, chúng tôi đã vận động bà con hiến đất, hiến của và góp tiền thêm xây dựng công trình phụ của gia đình, của tập thể. Thứ 2 là thực hiện tốt tuyên truyền mê tín dị đoan, các TNXH, nghiện hút trong thời gian vừa qua xóm chúng tôi không có vấn đề gì. Chúng tôi đã hoàn thành công việc của đảng ủy, chính quyền địa phương giao trách nhiệm cho xóm chúng tôi".
NTM THO HOP3

Bản sắc văn hóa dân tộc Thổ được giữ gìn và phát huy
Những thành tựu quan trong trọng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ngoài các chế độ chính sách quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước có tham mưu tích cực của các phòng ban chuyên môn và sự nỗ lực của người dân góp phần thay đổi bản làng ở Quỳ Hợp.
Ông Lương Doãn, Trưởng phòng dân tộc huyện Quỳ Hợp cho biết:"Với chức năng là phòng tham mưu, chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời các chương trình chính sách, chương trình dự án như chương trình 135, rồi các chương trình mục tiêu Quốc gia, rồi chính sách liên quan đến hỗ trợ giáo dục đào tạo, y tế, rồi chính sách vốn vay XĐGN trên địa bàn thì phải nói rằng góp phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, XĐGN và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân".
DAN TOC VUNG CAO

Nhiều nét văn hóa sinh hoạt được đồng bào dân tộc Thái giữ gìn
Với những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc miền núi trên địa bàn trong thời gian vừa qua ở Quỳ Hợp được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.
Ông Phan Đình Đạt, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp đánh giá:"Huyện Quỳ Hợp có gần 54% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền Huyện nhà đã luôn quan tâm chăm lo công tác chính sách dân tộc, miền núi trên địa bàn. Cụ thể như thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Từ đó đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đặc biệt là của các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên".
DAN TOC VUNG CAO2

Lãnh đạo Phòng dân tộc, xã Châu Thành thăm gia đình già làng tiêu biểu
Lương Văn Hòa ở Bản Trung Thành, xã Châu Thành
Tuy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, do xuất phát điểm của nền kinh tế huyện nhà còn thấp, trình độ dân trí không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng vẫn còn thiếu thốn và thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn, thiếu việc làm ...Trong thời gian tới cấp ủy chính quyền ở Quỳ Hợp sẽ  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để đưa Quỳ Hợp phát triển đi lên trong thời kỳ hội nhập.
Ông Phan Đình Đạt, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp cho biết thêm:"Từ tình hình trên, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào DTTS; tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất, dân sinh; hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập;  giải quyết việc làm đối với người DTTS; phát huy tốt vao trò của già làng, người uy tín trong việc thực hiện chính sách dân tộc; cải thiện đời sống tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu đưa Quỳ Hợp ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng của địa phương".
DH ND QUY HOP
 
DH ND QUY HOP1

Kinh tế phát triển Bộ mặt huyện miền núi Quỳ Hợp từng ngày khởi sắc
Với nhiều cơ chế đặc thù quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chính sách dân tộc miền núi và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, người dân ở Quỳ Hợp, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở 14 xã vùng đặc biệt khó khăn sẽ nỗ lực để XĐGN, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi ở Quỳ Hợp. Từ đó để cán bộ và nhân dân huyện Quỳ Hợp thực hiện tốt hơn nữa các chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN, XDNTM đồng thời góp phần phấn đấu đưa Quỳ Hợp sớm trở thành huyện có nền kinh tế phát triển năng động nhất của các huyện miền tây Nghệ An trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Thu Hường

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay8,860
  • Tháng hiện tại532,993
  • Tổng lượt truy cập31,275,748
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây