Mặt trận Tổ Quốc Quỳ Hợp- Cầu nối giữa ý Đảng lòng dân

Thứ năm - 21/09/2017 16:16

Mặt trận Tổ Quốc Quỳ Hợp- Cầu nối giữa ý Đảng lòng dân

Huyện miền núi Quỳ Hợp có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 94.000ha, dân số hơn 12 vạn người với 3 dân tộc anh em Kinh, Thái, Thổ cùng sinh sống phân bổ trên địa bàn 21 xã, thị trấn. Toàn huyện có 287 xóm, bản, khối phố tương ứng với 287 trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư.
Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển.Mặt trận xã Nghĩa Xuân tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện
tốt các chủ trương, chính sách của Đảng

 
Từ năm 2015 đến nay, trưởng Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị trí của mình hoạt động ở địa phương. Một trong những chương trình hoạt động nổi bật nhất đó là triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, các phong trào, các cuộc vận động khác, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Mỗi khu dân cư đều có đặc điểm tình hình riêng, tùy thuộc vào điều kiện thực tế để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước cũng như chăm lo phát triển kinh tế của gia đình mình.

Với sự nỗ lực cố gắng của các trưởng ban công tác mặt trận ở 21 xã, thị trấn đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện bình quân năm đạt 7,38%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn chiếm 17,92%. Tỷ lệ gia đình văn hoá 26.654 hộ, đạt 86%; Tỷ lệ làng bản khối xóm đạt chuẩn văn hoá: 224/286 làng đạt 78%...

Đến thời điểm này, toàn huyện có 05 xã đạt chuẩn NTM,  xã Thọ Hợp đạt 15/19 tiêu chí. 2 xã đạt 8 tiêu chí là Châu Cường và Châu Lý. Các xã còn lại đạt từ 4 đến 8 tiêu chí.
 


Mặt trận TQ huyện, xã Châu Cường thăm mô hình hiệu quả tiếng kẻng bình yên ở xóm Hạ Đông
 
Ngoài ra phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng đến tận các đoàn viên, hội viên và nhân dân như: Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”;  “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, vận động  xây dựng phong trào “5 không, 3 sạch”; “Hội CCB gương mẫu”; Đoàn thanh niên với Phong trào “Tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân - lập nghiệp”; phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hoạt động của các Hội xã hội đã góp phần cùng với MTTQ thực hiện tốt các nội dung phối hợp đề ra.

Phong trào thi đua dân vận khéo, MTTTQ huyện đã xây dựng được 10 mô hình điển hình tiêu biểu trong hệ thống Mặt trận, thông qua đó đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, chương trình công tác Mặt trận các cấp đề ra. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng c ác cấp, nhất là tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11), với 100% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia, nhiều khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết.

Các khu dân cư triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao trách nhiệm dùng hàng Việt, đẩy mạnh phát triển hàng hóa, quảng bá thương hiệu các loại sản phẩm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện nhà phát triển.
Ngoài ra, MTTQ từ huyện đến cơ sở còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện phong trào “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”, tham gia bảo vệ môi trường, phong trào đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ma túy tệ nạn xã hội, khu dân cư không có người vi phạm pháp luật, 100% khu dân cư tổ chức cho nhân dân ký kết an toàn giao thông, thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác khuyến học khuyến tài.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị , đặc biệt là Quỳ Hợp nổi tiếng với cây có múi, trong thời gian vừa qua, MT ở các địa phương vùng trọng điểm cam đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất cam an toàn theo hướng VietGap để đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị thu nhập từ đặc sản cây cam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, hàng năm Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn triển khai thực hiện tốt chương trình “Tết vì người nghèo”, từ năm 2015 – 2017 đã ủng hộ trao tặng 15.308 suất quà cho hộ nghèo đón tết Nguyên đán, bình quân mỗi suất 500 ngàn đồng. Ngoài ra còn vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo xã, thị trấn được hơn 6,4 tỷ đồng làm nhà ở, tặng quà nhân dịp lễ tết và nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác.

Ban công tác Mặt trận các khu dân cư thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng xem xét; thông qua các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp dân, các cuộc vận động, hoạt động của các tổ chức thành viên, bình quân mỗi năm tiếp nhận  1.700 lượt ý kiến, kiến nghị của nhân trên nhiều lĩnh vực tập trung nhất là tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý đất đai, môi trường, chế độ chính sách, sản xuất, tiêu thu sản phẩm, chương trình mục tiêu xây dựng NTM gửi đến Ban thường trực UBMTTQ các xã, thị trấn sau đó tổng hợp báo cáo tại kỳ họp HĐND và phân loại kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.Thăm mô hình trồng cam VietGap tại xóm Minh Hồ xã Minh Hợp
 
Mặt trận cũng đã phối hợp với Trưởng thôn tổ chức cho các gia đình ký cam kết không có người vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã, thị trấn, cơ quan không người người nghiện ma túy. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng năm, MTTQ huyện phối hợp với Công an, Quân sự, các tổ chức thành viên, các ban, ngành liên quan ký cam kết các chương trình phối hợp, tổ chức chỉ đạo, triển khai và thực hiện các chương trình đề ra 21/21 xã, thị trấn và 287/287 xóm, bản, khối phố.

Toàn huyện có 406 tổ hòa giải ở 287 khu dân cư với 2.436 hòa giải viên . Xây dựng 287 hòm thư tố giác; duy trì tốt mô hình “Tiếng kẻng bình yên” ở xã Châu Tiến và nhân rộng thêm mô hình tại Châu Cường; có 98% hộ gia đình ký cam kết quản lý tốt các thành viên trong gia đình không có người vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.Nhiều gia đình, khu dân cư ở Quỳ Hợp khang trang, sạch đẹp
 
Những hoạt động của Ban công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở ở Quỳ Hợp trong 3 năm qua  đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn; dân chủ cơ sở ngày càng được mở rộng; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh góp phần sớm đưa Quỳ Hợp trở thành huyện phát triển năng động nhất của các huyện Miền tây trong những năm tới.

Tác giả bài viết: Ngọc Tú

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://quyhop.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay1,983
  • Tháng hiện tại165,898
  • Tổng lượt truy cập20,509,647
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây