Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Thứ năm - 06/06/2019 09:03
Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" thông báo thể lệ như sau:
I- ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN DỰ THI
1- Đối tượng dự thi
Là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; Uỷ ban MTTQ, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân; giáo viên, học sinh và nhân viên các trường học từ trung học cơ sở trở lên đang làm việc, sinh sống học tập trên địa bàn huyện.
2- Nội dung cuộc thi: Tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
3- Hình thức tổ chức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết.
- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Uỷ ban MTTQ, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị triển khai cuộc thi tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cấp mình. Sau đó, lựa chọn những bài có chất lượng tốt nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện để tham gia dự thi cấp huyện. Cụ thể:
+ Các đảng bộ xã, thị trấn mỗi đơn vị tối thiểu: 10 bài;
+ Các đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp mỗi đơn vị tối thiểu: 5 bài;
+ Các chi bộ trực thuộc mỗi đơn vị tối thiểu: 3 bài.
- Ngoài những bài được lựa chọn tham gia dự thi cấp huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc gửi toàn bộ bài dự thi của cán bộ, đảng viên ở cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi chấm giải tập thể. Tổng hợp theo mẫu sau:

 
Tổng số bài dự thi của cấp ủy viên/ tổng số cấp ủy viên của đảng bộ, chi bộ Tổng số bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức/ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Tổng số bài dự thi của các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Số bài dự thi viết tay Số bài chọn dự thi cấp huyện Tổng số bài dự thi của đảng bộ, chi bộ
..../.... ..../.... ..../....  ..../....    

4- Thời gian, địa điểm tiếp nhận bài dự thi:
Bài dự thi gửi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan thường trực của cuộc thi) trước 17h00 ngày 19/7/2019.
II- BÀI DỰ THI HỢP LỆ, BÀI DỰ THI KHÔNG HỢP LỆ.
1- Bài dự thi hợp lệ. Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy; ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có).
2- Bài dự thi không hp lệ: Bài photocopy; bài sao chép, giống 100% bài dự thi của người khác (trường hợp này cả hai hoặc nhiều bản giống nhau 100%  đều bị loại; nộp quá hạn so với quy định. Bài dự thi không ghi đầy đủ thông tin cá nhân.
III- CÂU HỎI VÀ CÁCH THỨC CHẤM THI
1- Câu hỏi
Câu 1: Trình bày nội dung cốt lõi và các giá trị cốt lõi của Di chúc? Nêu tóm tắt những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc? Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của cá nhân trong việc học tập và làm theo Di chúc của Bác để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh? (65 điểm).
Câu 2: Phân tích nội dung về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? Liên hệ với quá trình xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí đang sinh sống, công tác? (35 điểm).
2- Điểm thi và phương pháp tính điểm
a- Điểm thi: Tổng điểm tối đa của bài thi là 100 điểm, trong đó:
 • Nội dung: 85 điểm
 • Trình bày, minh họa: 10 điểm
+ Bài viết trình bày sạch, đẹp, khoa học, đảm bảo tiêu chí đề ra
+ Có tư liệu, hình ảnh minh họa phong phú. sinh động.
- Điểm cộng: 5 điểm
Bài dự thi viết tay; bài có phương pháp thể hiện độc đáo, sáng tạo; nhìn nhận, phân tích, đánh giá và có những cảm nhận sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di chúc của Người.
b- Phương pháp chấm thi, tính điểm và công bố kết quả thi
- Mỗi bài thi được chấm chọn giải cá nhân có 02 giám khảo chấm.
- Tổng điểm của bài thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm cho bài thi đó.
- Trong trường hợp điểm của 02 giám khảo chấm 01 bài thi chênh lệch nhau từ 03 điểm trở lên thì Trưởng Ban Giám khảo phân công thêm giám khảo khác chấm điểm lại đối với bài dự thi đó, điểm của bài thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm bài thi đó.
- Ban Giám khảo có trách nhiệm quy định cụ thể về cách thức chấm thi.
- Ban Tổ chức công bố kết quả thi và trao giải cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy phiên tháng 7/2019 và đăng tải trên Bản tin huyện Quỳ Hợp, Trang thông tin điện tử huyện.
3- Quy định đối với Ban Giám khảo, Tổ thư ký
 • Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi.
 • Ban Giám khảo có trách nhiệm nghiên cứu kỹ nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đảm bảo chấm thi khách quan, trung thực, công bằng.
 • Các thành viên Ban Giảm khảo, Tổ thư ký tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Giám khảo.
4- Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Bài dự thi trình bày rõ ràng, mạch lạc; đảm bảo không vi phạm Luật Báo chí và các quy định của pháp luật.
- Nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo phục vụ cho bài thi phải có chú thích xuất xứ, nguồn gổc rõ ràng.
- Người tham gia dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết. Nếu phát hiện bài dự thi vi phạm quy định của Thể lệ Cuộc thi sau khi công bố giải, thì giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.
 - Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có bài dự thi đạt giải hoặc người được tác giả đạt giải uỷ quyền nhận khi tổng kết cuộc thi.
 - Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài thi và được quyền biên tập, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền.
IV -KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI
Từ nguồn ngân sách huyện
V- GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng được trao Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng; trị giá cụ thể cho từng giải như sau:
1- Giải tập th: Dành cho các tập thể có tỷ lệ người tham gia cao nhất, bài viết tay nhiều nhất, nộp bài đúng hạn, tổ chức tốt việc tuyên truyền và tổ chức cuộc thi ở cơ sở, có nhiều cá nhân đạt giải cao
   + 01 giải Nhất, trị giá: 1.000.000 đồng.
+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng
+ 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 400.000 đồng.
+ 05 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000đ
2 - Giải cá nhân:
+ 01 giải Nhất, trị giá: 700.000 đồng
+ 03 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng.
+ 05 giải Ba, mỗi giải trị giá: 300.000đ
+ 07 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 200.000đ
Căn cứ vào tình hình thực tế cuộc thi và chất lượng các bài dự thi. Ban Tổ chức có thể nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thể lệ cho phù hợp.
Mọi chi tiết về Cuộc thi xin liên hệ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Hợp (qua Đồng chí Trần Văn Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy , điện thoại: 0983.696.113; Đồng chí Vũ Quang Minh - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, điện thoại 0983.232.278 )./.

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập46
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm40
 • Hôm nay2,571
 • Tháng hiện tại345,763
 • Tổng lượt truy cập21,148,308
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây