Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Quỳ Hợp (lần thứ 02)

Thứ ba - 01/11/2016 21:13
Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp, thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, với các nội dung như sau:
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN QUỲ HỢP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:  333/TB-UBND Quỳ Hợp, ngày  01 tháng  11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Quỳ Hợp (lần thứ 02)
 

Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp, thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, với các nội dung như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.
a) Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
 c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
d) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
đ) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học có ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức dự tuyển (bằng chuyên môn, bảng tổng hợp kết quả học tập, có chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ…);
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
k) Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng, vị trí việc làm tại các xã, yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển theo từng chức danh công chức:
2.1. Công chức trưởng Công an xã 02 chỉ tiêu tại xã Bắc Sơn, xã Châu Thái: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Công an, An ninh nhân dân trở lên.
2.2. Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự tại xã Minh Hợp 01 chỉ tiêu: Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành đào tạo: Quân sự cơ sở trở lên.
2.3. Công chức Văn phòng - Thống kê 02 chỉ tiêu:
a) Tại xã Châu Thành 01 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Quản trị Văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Hành chính, Thống kê, Luật, Pháp lý, Quản lý nhân lực, quản lý xã hội.
b) Tại xã Châu Tiến 01 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Quản trị Văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Hành chính, Thống kê, Luật, Pháp lý, Quản lý nhân lực, quản lý xã hội, Kinh tế.
2.4. Công chức Tài chính – Kế toán 05 chỉ tiêu tại các xã: Đồng Hợp, Liên Hợp, Nghĩa Xuân, Châu Lộc và Hạ Sơn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Tài chính, Kế toán.
2.5. Công chức Tư pháp – Hộ tịch 02 chỉ tiêu tại xã Minh Hợp, xã Hạ Sơn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Luật, Chính trị - Luật, Hành chính.
2.6. Công chức Văn hóa – Xã hội 02 chỉ tiêu
a) Tại xã Văn Lợi 01 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Lao động - Thương binh & xã hội; Công tác Lao động – xã hội; công tác xã hội; Quản lý xã hội, Quản lý nhân lực, Tài chính, Kế toán.
b) Tại xã Hạ Sơn 01 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Văn hóa, Quản lý văn hóa – Thông tin, Thể dục - thể thao;
2.7. Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng - Môi trường 05 chỉ tiêu:
a) Tại xã Liên Hợp 01 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Nông nghiệp, Địa chính, Quản lý đất đai, Trắc địa, Bản đồ, Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường, Giao thông, Thủy lợi.
b) Tại xã Tam Hợp, xã Châu Tiến 02 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Nông nghiệp, Địa chính, Trắc địa, Bản đồ, Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường, Giao thông, Thủy lợi.
c) Tại xã Yên Hợp 02 chỉ tiêu (có 2 vị trí việc làm khác nhau thí sinh được chọn 1 vị trí)
- Vị trí việc làm số 01: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Nông nghiệp, Địa chính, Trắc địa, Bản đồ, khoa học môi trường.
- Vị trí việc làm số 02: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi.

3. Nội dung yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ gồm):
a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức mẫu (mẫu 1 hoặc mẫu 2 cho thu hút) (thí sinh đăng ký nộp hồ sơ vào vị trí chức danh cần tuyển ở xã nào thì ghi rõ trong đơn);
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao giấy khai sinh;
d) Bản chụp (phô tô chứng thực) các văn bằng (THPT, Đại học, Thạc sỹ) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp hợp pháp, các loại chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển có chứng thực, khi được tuyển dụng phải xuất trình bản gốc để đối chiếu, kiểm tra trước khi quyết định tuyển dụng;
* Đối với hồ sơ tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã người tốt nghiệp Đại học (hệ chính quy) loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài và người có trình độ Thạc sỹ trở lên (có trình độ Đại học chính quy của ngành đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển): Phải nộp bản sao có chứng thực và bản gốc để đối chiếu (giấy báo điểm thi vào đại học, bảng điểm kết quả học tập, bằng tốt nghiệp chuyên môn Đại học, Thạc sỹ);
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chức thực;
- Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi đựng hồ sơ. Ngoài bì hồ sơ, ghi rõ danh mục từng loại hồ sơ. 04 phong bì thư có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoải); hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

4. Địa điểm và thời gian nộp Hồ sơ:
a) Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ UBND huyện Quỳ Hợp; Nếu có gì chưa rõ cần hướng dẫn thì liên lạc theo số điện thoại: 0914.852.635.
b) Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/01 thí sinh.
c) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02 đến ngày 29 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính ngày làm việc).

5. Hình thức tuyển dụng:
a) Xét tuyển đối với công chức Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự xã;
b) Xét tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Điều 46 của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An “về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
c) Nếu sau khi xét tiếp nhận các trường hợp đặc biệt không đủ chỉ tiêu cần tuyển thì mới tổ chức thi tuyển theo quy định đối với các hồ sơ đủ điều kiện tham gia dự tuyển (thời gian thi tuyển sẽ có thông báo cho các thí sinh sau).
Thông báo này được đăng trên báo Nghệ An; niêm yết công khai tại phòng Nội vụ
UBND huyện, trụ sở làm việc UBND các xã, thị trấn và trang thông tin điện tử huyện Quỳ Hợp (http://quyhop.gov.vn)./.

Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);
- Báo Nghệ An;                                                            
- Công an huyện;
- BCH Quân sự huyện;                                                                                             
- Đài TT-TH huyện;
- Phòng VH&TT huyện (t/b);
- UBND  xã, thị trấn;                                                                                           
- Phòng Nội vụ;                                                                                            
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NV. 
CHỦ TỊCH(Đã ký)
Nguyễn Đình Tùng

 

Tác giả bài viết: BBT

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://quyhop.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay11,320
  • Tháng hiện tại427,614
  • Tổng lượt truy cập33,595,553
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây