Thông báo trả lại hồ sơ và lệ phí cho các thí sinh không được thi tuyển công chức cấp xã, huyện Quỳ Hợp năm 2017

Thứ sáu - 28/07/2017 16:11
Phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp thông báo:


THÔNG BÁO
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA TUYỂN DỤNG DO CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYỂN ĐÃ XÉT TIẾP NHẬN (ĐỦ CHỈ TIÊU) CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG 

Lưu ý: Để được nhận lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển các thí sinh phải nộp lại phiếu thu hồ sơ do phòng Nội vụ ban hành, những trường hợp không có phiếu thu hồ sơ sẽ không được giải quyết; Thời gian trả lại hồ sơ và lệ phí cho thí sinh thực hiện: Từ ngày 01 đến ngày 11 tháng 8 năm 2017, sau thời gian quy định trên sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào./. 

TT Họ và tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Đối tượng ưu tiên (nếu có) Trình độ đào tạo, chuyên ngành
I Xã Liên Hợp        
  Vị trí việc làm công chức Địa chính - NN - XD - MT    
1 Phan Xuân Luận 21/11/1994 Q Châu Q Lưu Không Đại học, Quản lý đất đai
2 Trần Thị Như Quỳnh 10/2/1994 Minh Hợp Q Hợp Không Đại học, Quản lý đất đai
3 Trương Văn Quang 18/2/1993 Hạ Sơn Quỳ Hợp Dân tộc TS Đại học, Quản lý đất đai
4 Vũ Thị Phương Anh 13/9/1991 Tam Hợp Quỳ Hợp Không Đại học, Quản lý đất đai
5 Nguyễn Văn Luật 27/4/1990 Thị trấn Quỳ Hợp Con thương binh Đại học, Quản lý đất đai
6 Mai Thị Thương 1/6/1991 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Quản lý đất đai
7 Lang Văn Đào 16/4/1992 Quang Phong Q Phong Dân tộc TS Đại học, Khuyến nông
8 Trương Thị Nga 25/7/1993 Nghĩa Đức Ng Đàn Dân tộc TS Đại học, Quản lý đất đai
9 Phan Thị Quyên  10/4/1988 Châu Lý Q Hợp Trí thức trẻ TN Đại học, Quản lý đất đai
10 Nguyễn Thị Thu 19/4/1993 Tây Hiếu TX Thái Hòa Không Đại học, Quản lý đất đai
11 Thái Thị Hoa 26/3/1991 Nghĩa Xuân Q Hợp Không Đại học, Quản lý đất đai
12 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19/12/1989 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Quản lý đất đai
13 Lương Văn Phương 19/8/1988 Bắc Sơn, Q Hơp Dân tộc TS Đại học, Quản lý đất đai
14 Trương Văn Luân 21/8/1994 Hạ Sơn Quỳ Hợp Dân tộc TS Đại học, Quản lý đất đai
15 Trần Thị Thoan 25/10/1993 Thị trấn Yên Thành Con thương binh Đại học, Quản lý đất đai
16 Vi Văn Cường 8/7/1991 Châu Hồng Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Quản lý đất đai
17 Sầm Văn Hạnh 26/6/1994 Châu Phong Q Châu Dân tộc TS Đại học, Quản lý đất đai
18 Vang Văn Máy 15/5/1994 Châu Thôn Q Phong Dân tộc TS Đại học, Quản lý đất đai
  Vị trí việc làm công chức Tài chính - Kế toán
19 Trương Thị Hiệp 25/3/1992 Thọ Hợp Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
20 Vi Đình Dung 24/5/1990 Châu Cường Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
21 Lê Thị Kim Dung 12/1/1988 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Kế toán
22 Lê Tuyết Quỳnh 16/9/1990 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Kế toán
23 Vi Thanh Hợp 27/1/1983 Thi trấn Quỳ Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
24 Ngân Thị Lan 5/9/1987 Châu Cường Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
25 Lê Thị Hiền 8/8/1992 Châu Lộc Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
26 Trương Thị Huyền 14/4/1991 Tam Hơp Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
27 Nguyễn Thị Nhung 10/8/1990 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Kế toán
28 Nguyễn Thị Chung 15/8/1989 Nghĩa Thịnh Ng Đàn Không Đại học, Kế toán
29 Trương Thị Thu Hương 21/8/1987 Thị trấn Quỳ Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
30 Cao Thị Huế 15/11/1993 Nghĩa Xuân Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
31 Bùi Thị Khánh Chi 30/3/1992 Thị trấn Quỳ Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
II Xã Hạ Sơn  Vị trí việc làm công chức Tài chính - Kế toán, 
32 Lô Văn Tín 13/11/1993 Tiên Kỳ, Tân Kỳ Dân tộc TS Đại học, Kế toán
33 Hoàng Thị Mai Hoa 12/5/1991 Thi trấn Quỳ Hợp Con thương binh Đại học, Kế toán
34 Phan Thị Hương 17/8/1992 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Kế toán
35 Cao Thị Diệu Linh 9/9/1991 Thị trấn Quỳ Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
36 Trần Thị Yến Chi 24/10/1992 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Kế toán
III Xã Yên Hợp: Vị trí việc làm công chức Địa chính - NN - XD - MT        
37 Thái Thị Lê 13/12/1990 Châu Quang Q Hợp Trí thức trẻ TN Đại học, Nông học
38 Trần Thị Bình 11/11/1988 Nghĩa Xuân Q Hợp Con của người chất độc HH Đại học, Khuyến nông &PTNT
39 Trần Thị Hằng 12/10/1989 Châu Quang Q Hợp Trí thức trẻ TN Đại học, Khuyến nông &PTNT
40 Học Viễn Khanh 28/12/1993 Châu Hội Q Châu Dân tộc TS Đại học, Khuyến nông &PTNT
41 Nguyễn Thị Kim Anh 16/11/1990 Thọ Hợp Q Hợp Không Đại học, Khuyến nông &PTNT
42 Tôn Thị Nhung 22/6/1985 Thi trân Qùy Hợp Trí thức trẻ TN Đại học, Nông học
43 Nguyễn Thái Hiệp 1/4/1993 Yên Hợp Q Hợp Không Đại học, Khoa học môi trường
44 Ngô Thị Vân Anh 13/11/1993 Minh Hợp Q Hợp Không Đại học, Khoa học môi trường
45 Lô Văn Đức 10/11/1993 Yên Hợp Q Hợp Dân tộc thiểu số Đại học, Khoa học môi trường
46 Nguyễn Văn Thọ 2/3/1992 Quỳnh Thọ Q Lưu Không Đại học, Khoa học môi trường
47 Thái Ngọc Hoàng 8/8/1984 Thi trân Qùy Hợp Không Đại học, Trồng trọt
48 Lê Đình Giang 4/10/1991 Giang Sơn Tây Đ Lương Không Đại học, Kỹ thuật công trình xây dựng
49 Hoàng Văn Cường 30/9/1991 Quỳnh Xuân TX Hoàng Mai Không Đại học Kiến trúc công trình
50 Vi Văn Kim 2/7/1987 Châu Đình Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Xây dựng cầu đường
51 Lương Văn Anh 22/5/1985 Liên Hợp Q Hợp Dân tộc TS Đại học Kỹ sư xây dựng
IV Xã Văn Lợi: Vị trí việc làm công chức Văn hóa - Chính sách
52 Sầm Văn Toàn 1/10/1992 Châu Cường Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Công tác xã hội
53 Vi Thị Hà 7/8/1990 Châu Cường Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Công tác xã hội
54 Trần Quang giang 14/8/1994 Diễn Đoài D Châu Không Đại học, Công tác xã hội
55 Phan Xuân Hải 17/8/1993 Hạ Sơn Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Công tác xã hội
56 Lữ Thị Thu 5/8/1994 Châu Lộc Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Công tác xã hội
57 Hồ Thị Thiết 17/9/1987 Tam Hợp Q Hợp Không Đại học, Công tác xã hội
58 Hoàng Thị Ly 14/7/1990 Nghĩa Xuân, Q Hợp Con thương binh Đại học, Quản trị nhân lực
59 Lô Thị Biết 21/7/1992 Quang Phong, Q Phong Dân tộc TS Đại học, Công tác xã hội
60 Ngô Thị Nguyệt 10/1/1988 Đồng Hợp Q Hợp Không Đại học, Công tác xã hội
61 Hồ Thị Quyên 20/5/1986 Thị trấn Quỳ Hợp Con thương binh Đại học, Quản trị nhân lực
V Xã Tam Hợp: Vị trí việc làm công chức Địa chính-NN-XD-MT    
62 Lữ Văn Sơn 18/5/1986 Tân Lạc Quỳ Châu Dân tộc TS Đại học, Tài nguyên môi trường
63 Vi Văn Tùng 18/2/1991 Châu Lộc Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Kỹ thuật công trình xây dựng
64 Trương Thị Kiều Thu 4/1/1993 Thọ Hợp Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Khuyến nông
65 Võ Văn Phước 16/1/1984 Nghĩa Minh, Ng Đàn Không Đại học, Khoa học môi trường
VI Xã Nghĩa Xuân: Vị trí việc làm công chức Tài chính - Kế toán    
66 Đặng Khánh Lê 31/5/1991 Minh Hợp Q Hợp Không Đại học, Kế toán
67 Cao Thị Khánh Ly 6/6/1990 Thị trấn Quỳ Hợp Dân tộc TS Đại học, Kế toán
68 Nguyễn Thị Hạnh 3/11/1986 Tân Sơn Đô Lương Không Đại học, Kế toán
VII Xã Đồng Hợp: Vị trí việc làm công chức Tài chính - Kế toán    
69 Vương Thị Hậu 15/12/1988 Châu Quang Q Hợp Không Đại học, Kế toán
70 Lê Thị Hương 20/11/1987 Đồng Hợp Q Hợp Không Đại học, Kế toán
71 Thái Thị Phương Thảo 20/10/1993 Minh Hợp Q Hợp Không Đại học, Kế toán
VIII Xã Châu Lộc: Vị trí việc làm công chức Tài chính - Kế toán
72 Lê Thị Hải 16/8/1983 Châu Thái Q Hợp Không Đại học, Kế toán
73 Vi Thị La 27/6/1992 Châu Lộc Q Hợp Dân tộc thiểu số Đại học, Kế toán
74 Lê Thị Giang 20/2/1994 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Kế toán
75 Trần Thị Lý 20/9/1992 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Kế toán
IX Xã Châu Tiến        
  Vị trí việc làm công chức Văn phòng - thống kê    
76 Trần Bảo Trung 10/12/1991 Kim Sơn Q Phong Không Đại học, Kinh tế
77 Nguyễn Thị Thu 10/4/1991 Châu Thái Q Hợp Con Bệnh binh Đại học, Kinh tế
78 Lương Thanh Tú 28/7/1991 Thị trấn Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Kinh tế
79 Thái Hữu Đạt 20/6/1991 TT Tân Lạc Qùy Châu Không Đại học, Kinh tế
80 Nguyễn Thu Thảo 7/10/1993 Thị trấn Q Hợp Không Đại học, Kinh tế
81 Từ Thị Tú Linh 10/6/1994 Thị trấn Q Hợp Không Đại học, Kinh tế
82 Nguyễn Thị Ánh 1/6/1991 Châu Quang Q Hợp Không Đại học, Quản trị kinh doanh
83 Hoàng Thị Quỳnh 10/2/1989 Thị trấn Quỳ Hợp Con thương binh Đại học, Quản trị kinh doanh
84 Vi Văn Luận 28/8/1987 Châu Tiến Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Quản trị kinh doanh
85 Nguyễn Thu Thảo 7/10/1993 Thi trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Kinh tế
86 Đậu Thị Ngọc Ánh 25/8/1992 Tam Hợp Quỳ Hợp Dân tộc TS Đại học, Quản lý nhà nước
87 Đặng Đình Thông 10/9/1985 Tam Hợp Quỳ Hợp Không Đại học, Kinh tế
88 Mạc Thị Hồng Thơm 14/12/1992 Bắc Sơn Q Hợp Dân tộc TS Đại Học Lưu trữ học Quản trị VP
  Vị trí việc làm công chức Địa chính - NN - XD - MT    
89 Hoàng Đức Nghị 20/8/1986 Châu Quang Q Hợp Con thương binh Đại học, Khoa học môi trường
90 Đậu Thị Thu Thảo 29/3/1993 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Khoa học môi trường
91 Đinh Thị Lợi 30/5/1990 Châu Quang Q Hợp Không Đại học, Nông lâm kết hợp
92 Sầm Thành Nam 24/9/1984 Châu Hông Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Địa chính
93 Vi Văn Tư 7/6/1987 Châu Tiến Q Hợp Dân tộc TS Đại học, Trồng trọt
94 Nguyễn Quỳnh Trang 20/8/1991 Thị trấn Quỳ Hợp Không Đại học, Khuyến nông
95 Nguyễn Khắc Mạnh 11/2/1992 Hồng Long Nam Đàn Con bệnh binh Đại học, Quản lý tài nguyên & MT

Tác giả bài viết: BBT

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://quyhop.gov.vn là vi phạm bản quyền
 Từ khóa: quỳ hợp, nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay8,591
  • Tháng hiện tại78,361
  • Tổng lượt truy cập20,017,167
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây