Quỳ Hợp khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 26/12/2019 07:57
Một thập kỷ, Quỳ Hợp-vùng đất nằm ở Miền Tây xứ Nghệ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều xóm bản đã khởi sắc, vươn mình trở thành những bản làng trù phú. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, thực tế đã khẳng định đây là chương trình thúc đẩy nông thôn của địa phương phát triển toàn diện.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, toàn Huyện đã tập trung thực hiện vào 11 nội dung xây dựng NTM đã đề ra gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra với một số nội dung tổ chức phong trào thi đua. Tập trung thực hiện tốt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, từng bước đô thị hóa khu vực nông thôn, cụ thể là: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên và tập quán sinh hoạt từng vùng, miền; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị; phát triển các khu dân cư mới, chỉnh trang các khu dân cư hiện có. Xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập bền vững cho người dân.
Chị Võ Thị Ngọc, xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp chia sẻ “Trước đây gia đình trồng nhiều loại rau, kinh tế cũng không cao lắm. Khi được tỉnh và huyện hỗ trợ về bên kỹ thuật và giống ở nước ngoài về chị cũng quyết định trồng dưa lưới. Đây là vụ đầy tiên nhưng chị thu hoạch 2.000 quả nhân với 1,5kg, tầm khoảng 3 tấn nhân với giá sỉ 40 thì chị được khoảng 120 triệu, trừ chi phí phân, giống, công nhân làm và các khoản điện nước, trong vòng 3 tháng chị lãi khoảng 80 triệu đồng”.

10 NAM XD NTM 1
 Mô hình trồng dưa lưới tại xã Tam Hợp

Xác định việc xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, bền bỉ, lâu dài, Đảng ủy, chính quyền xã Thọ Hợp đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; Cùng với đó là tuyên truyền vận động nhân dân tích cực mở mang nhiều ngành nghề dịch vụ mới, tham gia xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2019, Thọ Hợp là địa phương duy nhất ở Quỳ Hợp về đích NTM.
Ông Hà Văn Vịnh, Bí thư đảng ủy xã Thọ Hợp cho biết"Để chương trình phát huy tính ưu việt, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào xây dựng nông thôn mới; thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền, giải thích, vận động để tự người dân thấy được những lợi ích do nông thôn mới mang lại. Nếu không được sự ủng hộ của người dân; thiếu đi sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Thọ Hợp khó mà thành hiện thực".

10 NAM XD NTM 3
Năm 2019 xã Thọ Hợp về đích nông thôn mới

Để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Nghệ An đã có những chính sách mang tính đột phá nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực. Một trong những chính sách đó là hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường giao thông.
Qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đến nay bộ mặt của nông thôn của huyện đã thực sự thay đổi và từng bước khởi sắc; nhân dân đã tích cực tham gia, góp công, góp sức, góp của, lồng ghép các chương trình dự án do nhà nước hỗ trợ. Đóng góp hàng tỷ đồng để xây mới lại nhà văn hóa, tu bổ và chỉnh trang lại đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.  
Anh Chế Đình Chiến, xóm Hương Châu, xã Châu Đình phấn khởi cho biếtTôi thấy xây dựng nông thôn mới rất thiết thực và có ích cho xóm. Để đạt được chỉ tiêu thì xóm phát động hiến đất hiến cây trong đó gia đình tôi cũng hiến đất để làm đường và hiến cây. Để cho kinh tế gia đình phát triển thì gia đình tôi cũng đã phấn đấu sản xuất thâm canh cây lúa rồi trồng các loại cây công nghiệp cây ăn quả để đem lại nguồn thu gia đình ổn định góp phần xây dựng NTM"
Một trong những phong trào được nhân rộng ở huyện ta trong thời gian qua là xây dựng con đường hoa góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm được nhiều địa phương thực hiện, mang lại cảnh quan môi trường nông thôn đẹp và thân thiện hơn.
Sau 10 năm thực hiện toàn huyện đã bê tông hóa được 211,2 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 44 công trình thủy lợi, kiên cố hóa được 52,46 km kênh mương; 1 công trình điện, xây dựng 9 trụ sở làm việc, 6 nhà văn hóa xã, 29 nhà văn hóa xóm bản, 14 trạm y tế, 108 phòng học, 11 nhà hiệu bộ và văn phòng, sữa chữa nâng cấp 69 phòng học, 3 công trình nước sạch, 9.379 lò xử lý rác thải hộ gia đình.
Chị Lê Thị Lương, xóm Đồng Tiến, xã Châu Cường nói“Trước chưa có hố rác, rác vứt bừa bãi ra ngoài ruộng, ngoài vườn, ô nhiễm môi trường. Từ khi cấp trên cho chương trình hố rác, rồi về gia đình tôi cũng gom rác đốt, bảo vệ sức khỏe gia đình, cộng đồng”.

10 NAM XD NTM 2
Mô hình hố xử lý rác thải ở xã Châu Cường

Trước khi xây dựng nông thôn mới, toàn huyện mới có 1 xã đạt 1 tiêu chí, 9 xã đạt 2 - 3 tiêu chí, 7 xã đạt từ 4 - 5 tiêu chí, 3 xã đạt từ 6 - 8 tiêu chí. Thì đến nay, toàn huyện đã đạt 203 tiêu chí (Sau khi thực hiện Nghị quyết đã tăng thêm 16 tiêu chí đạt 53,42% so với NQ), đã có 6/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số tiêu chí bình quân lên trên 10,1 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 05 tiêu chí và 14 xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn thực hiện triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và phối hợp lồng ghép với chương trình MTQG về XD NTM trong giai đoạn 2016 đến nay trên toàn huyện đạt 322.499 triệu đồng.
Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển khá toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào được cải thiện rõ rệt. Người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước. Thông qua việc triển khai thực hiện xây dựng NTM ở xóm, bản, giúp cho người dân thực sự phát huy vai trò chủ thể và chủ động hơn trong công việc của mình, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM ở cấp xã, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực trên địa bàn trong quá trình xây dựng NTM.
Để có kết quả đó, Huyện đã tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đưa Việc thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, và hoạt động các xóm, bản đua trên địa bàn huyện với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.
Bà Bùi Thị Huyền, Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳ Hợp cho biết"Hội nông dân huyện đã phát động và đẩy mạnh tuyên truyền hội viên hiến đất, cây và ngày công để tham gia xây dựng công trình NTM và đặc biệt là trồng các tuyến đường hoa nông dân vừa bảo vệ xanh sạch đẹp vừa đảm bảo tuyến đường đi lại thông thoáng. Đặc biệt VSMT đồng ruộng, thu gom bao bì rác thải, bao bì thuốc BVTV quăng trên đồng ruộng thì chúng ta bỏ gọn gàng hơn để đảm bảo VSMT không gây ô nhiễm môi trường nước và tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế xây dựng gia đình nông dân nhằm xóa đói giảm nghèo"
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nông thôn ở Quỳ Hợp đã có những đổi thay căn bản và toàn diện. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường. Kết cấu hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân. Chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống được phục hồi, phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

10 NAM XD NTM 4
Tuyến đường hoa góp phần làm cho bộ mặt NTM tại các địa phương thay đổi rõ nét

Qua một thập kỷ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đây cũng kết quả của sự đồng thuận nhất trí cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thành quả nông thôn mới tại Quỳ Hợp nói riêng và cả tỉnh nói chung là minh chứng rõ nét nhất khẳng định một chủ trương đúng đắn hợp lòng dân, gắn với lợi ích thiết thân của đại bộ phận nhân dân, làm đổi thay toàn diện đời sống người dân nông thôn.
Ông Quán Vi Giang, trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳ Hợp cho biêtChúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM. Xác định, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, xóm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện từng nội dung công việc trong xây dựng NTM; Thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người được phân công phụ trách với kết quả thực hiện ở từng địa phương, từng lĩnh vực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo NTM cấp huyện và xã, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.
Thực hiện Quyết định số 491 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/8/2010 UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định 3875 về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2020. Theo đó, mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn huyện miền núi Quỳ Hợp là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lí, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo kế hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa xứ Nghệ…

Tác giả bài viết: Phan Giang

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay618
  • Tháng hiện tại333,537
  • Tổng lượt truy cập21,553,576
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây