UBMTTQ QUỲ HỢP: Dấu ấn chặng đường đổi mới

Thứ tư - 15/05/2019 14:23
UBMTTQ huyện Quỳ Hợp từ khi thành lập huyện đến nay đã trải qua 14 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc huyện nhà, là mốc son đánh dấu quá trình phát triển và trưởng thành của UBMTTQ huyện Qùy Hợp. Trải qua 56 năm xây dựng và trưởng thành của huyện nhà, MTTQ các cấp huyện Qùy Hợp luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT - TTATXH, xây dựng vững chắc khối ĐĐK toàn dân tộc.
n
Toàn cảnh trung tâm thị trấn Qùy Hợp

Trong những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện không ngừng được củng cố, mở rộng, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà. MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, thống nhất hành động để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các phong trào “ Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập quốc tế”, “ Ngày chủ nhật xanh”, “Khu chung cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”…
Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát triển thêm các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu, tạo nên sự đa dạng và phong phú về tổ chức và hoạt động. Các tổ chức hội xã hội từng bước ổn định về số lượng hội viên và đi vào hoạt động có hiệu quả. Đại đa số nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền; yên tâm, phấn khởi với những thành tựu đạt được; chia sẻ những khó khăn, thách thức trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
Cuộc vận động "“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  được triển khai  đồng bộ với phương châm - Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích..theo đó đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đã phát huy nội lực, không cam chịu đói nghèo, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, giống cây, giống con, đất sản xuất, kinh nghiệm làm ăn; đa dạng hóa ngành nghề, làng nghề truyền thống; chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng cơ giới hóa nông nghiệp, tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đem lại hiệu quả thiết thực.

n3
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm cơ sở chế biến đá của Công ty đá Phủ Qùy

Năm 2018, Tổng giá trị sản xuất huyện ta đạt gần 4.800 tỷ đồng, tăng 208% so vơí năm 2008. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm từ 2014 -2018 đạt 7,18 %; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng năm 2014, lên 26,5 triệu đồng năm 2018, tăng 8,5 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng có bước tiến khá nhanh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên một bước đáng kể, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Phong trào toàn dân chung sức  xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến nay nhân dân đã tự nguyện đóng góp 5.892 triệu đồng, hiến gần 24.000 m2 đất, hơn 2.100 ngày công để xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Năm 2019 này có 01 xã là xã Thọ Hợp đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã trong toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 06 xã, 01 thị trấn đạt đô thị văn minh; Số tiêu chí đã đạt bình quân của toàn huyện là 9,75 tiêu chí/xã.

n1
Huyện Qùy Hợp đã có 6 xã đạt chuẩn NTM

Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông thực hiện ngày càng sâu rộng. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tốt. Đến nay toàn huyện có trên 27.534 GĐVH chiếm 86,5%; 225/286 làng, bản, khối xóm văn hóa chiếm 78,6%; 36/48 cơ quan đơn vị VH chiếm 75%; 60/66 trường học VH chiếm 91%; 15/21 trạm y tế văn hóa chiếm 71%. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, nhất là bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, Thổ được đẩy mạnh. Đã thực hiện tốt huy động các nguồn lực để phục dựng Đền Choọng ở xã Châu Lý, Chùa La xã Minh Hợp,  Đền Mó xã Nghĩa Xuân Chăm lo gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu tổ chức việc cưới, việc tang theo quy ước, hương ước, có 286/286 khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước được UBND huyện ra Quyết đnh phê duyệt, phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao phát triển mạnh.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong ưu tiên sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng. Cuộc vận động đã góp phần từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong các cộng đồng dân cư. Nhận thức của người tiêu dùng, của các doanh nghiệp về ý nghĩa và tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng Việt được nâng lên. Ý thức của Nhân dân về sử dụng hàng Việt Nam và ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng rõ nét; hàng năm đã phối hợp với Phòng Công thương - UBND huyện tổ chức Phiên chợ hàng Việt tại huyện Quỳ Hợp, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, công nhân hưởng ứng tham gia, làm cho Cuộc vận động ngày càng có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua MTTQ huyện đã đã phối hợp tổ chức được hơn 130 cuộc tuyên truyền, vận động hơn 1.100 lượt người tham gia, tổ chức được 05 chương trình, hội chợ giới thiệu và quảng bá hàng Việt về nông thôn, góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân.
Cuộc vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm hưởng ứng. Phát huy nhiệm kỳ trước, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền, chủ trì phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Tháng vì người nghèo” “Tết vì người nghèo”. Trong 5 năm Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 17 tỷ đồng; Trong đó “Quỹ vì người nghèo” cấp huyện, xã hơn 2,6 tỷ đồng; “Tết vì người nghèo” hơn 15 tỷ đồng cùng với nguồn quỹ của cấp trên hỗ trợ và sự giúp đỡ của anh em họ tộc, bà con xóm làng về tiền, ngày công, vật liệu làm mới được 43 nhà và tu sửa 01 nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo, trị giá từ 50-100 triệu đồng/nhà, hỗ trợ 42 học sinh nghèo vượt khó mỗi suất trị giá 1.000.000đ; tặng 29 sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi 56 trường hợp ốm đau. Điểm nổi bật nhiệm kỳ qua năm 2017 - 2018 trích từ tiền vận động được, nhằm giúp hộ nghèo thoát nghèo nhanh, bền vững, đã tham mưu cho Huyện ủy hỗ trợ 234 con bê, nghé cho 234 hộ nghèo; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống 13,8% năm 2019.

n2
Mô hình chăn nuôi bò nhốt ngày càng phát triển và cho thu nhập cao ở Qùy Hợp

Phong trào xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm ngày càng được quan tâm. MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền  thực hiện có hiệu quả 8 mô hình chăn nuôi kết hợp vườn rừng là mô hình thoát nghèo bền vững, mỗi tổ chức 02 mô hình (Hội Liên hiệp phụ nữ: Châu Quang - Châu Lý; Hội cựu chiến Binh: Châu Thành - Châu Cường; Hội nông dân: Châu Quang - Châu Thái; Đoàn thanh niên: Bắc Sơn - Châu Cường).
Ngoài ra, UBMTTQ các cấp cũng đã Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Thông qua các hoạt động đã góp phần làm tăng niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển. MTTQ các cấp thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Điểm nổi bật nhiệm kỳ qua là đã tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 12.844 lượt người tham gia, với hơn 314 ý kiến đối thoại.
Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên của Mặt trận, ngành Công an đã vận động nhân dân xây dựng khối, xóm, bản không có tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy, không có tội phạm nghiêm trọng xảy ra, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động các mô hình điển hình tiên tiến như: Mô hình tự quản về ANTT, cụm liên kết an toàn về ANTT, mô hình điển hình tiên tiến về xây dựng địa bàn sạch về ma tuý; phát huy mô hình Tiểng kẻng bình yên, Tiểng kẻng học bài; xây dựng mới 01 mô hình: “Công tác đảm bảo ANTT trong chăn nuôi trâu bò” bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tính đến nay toàn huyện có 351 tổ mô hình tự quản ANTT với 1.347 thành viên; có 286/286 xóm, bản, khối có tổ hòa giải với tổng số thành viên 2.143 người; Có 4 cụm liên kết ANTT; 03 mô hình dòng họ tiêu biểu; 03 mô hình về xây dựng địa bàn sạch ma túy ở Bắc Sơn, Văn Lợi, Hạ Sơn; 06 mô hình tiếng kẻng bình yên; tiếng kẻng học bài ở Châu Tiến, , Châu Lý, Châu Lộc, Nam Sơn, Nghĩa Xuân, Châu Cường
Công tác phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả cao. Việc rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 09 chương trình giám sát cấp huyện tập trung vào những vấn đề mà người dân còn có nhiều ý kiến quan tâm như: Việc hỗ trợ kinh phí Ban CTMT ở khu dân cư; Giám sát về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với Người Cao tuổi; Giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về huy động sự đóng góp của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng.  Đến thời điểm báo cáo số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của chính quyền các cấp là 96/78 vụ việc, trả lời được 95 lượt/77 vụ việc,  kết quả đạt 99% tổng số lượt.
Đã tổ chức được 84 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện, HĐND xã với cử tri đảm bảo chất lượng và đúng luật định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến.
Trong nhiệm kỳ qua  Công tác phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với Chính quyền, các tổ chức thành viên và hoạt động công tác đối ngoại nhân dân đã tạo ra những chuyển biến mới đem lại nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quan tâm xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư, phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các hoạt động vị trí, vai trò của Mặt trận tiếp tục được khẳng định rõ hơn trong đời sống chính tri- xã hội, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đã có bước trưởng thành từ thực tiễn được cấp ủy chính quyền và cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.
Chào mừng Đại hội và kỳ vọng vào những thành công mới; Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, trong những năm tới, MTTQ Việt Nam huyện Qùy Hợp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống. UBMTTQ Qùy Hợp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động với những việc làm thiết thực để phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp với các cấp ủy chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức, hành động,  sự  đồng thuận cao trong nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Qùy Hợp lần thứ XX, cùng nhân dân cả nước, cả tỉnh tiến bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì  mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu:
" Đoàn kết - Đoàn kết- Đại đoàn kết;
Thành công - Thành công- Đại thành công ".

Tác giả bài viết: Huy Nhâm

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay843
  • Tháng hiện tại447,611
  • Tổng lượt truy cập19,401,295
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây