Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Quỳ Hợp - dấu ấn nhiệm kỳ thành công

Thứ tư - 24/03/2021 14:45
Nhiệm kỳ qua, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện. Trong đó, nhiều cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội triển khai hiệu quả đã để lại những dấu ấn quan trọng trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 và được các cấp ủy, chính quyền, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.
phu nu tt 1
Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc

Hội phụ nữ thị trấn hiện có hơn 15.000 hội viên, sinh hoạt ở 16 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị trấn Quỳ Hợp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tâm và phong trào thi đua yêu nước đến tận các tầng lớp phụ nữ như phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến 100% cơ sở Hội. Đồng thời tập trung  thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội phụ nữ và Nghị quyết đại hội đảng các cấp tạo sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên góp phần quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Kết quả đến năm 2020: có 70,8% chị đạt 4 phẩm chất. Trên 53,3 % hội viên đạt 8 tiêu chí về gia đình 5 không 3 sạch. Hàng năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều tăng từ 1% đến 2% so với cùng kỳ, đạt 100% so với NQ đề ra.
Chị Trần Thị Hà, Chi hội trưởng phụ nữ khối 11, thị trấn Quỳ Hợp cho biết: Trong những năm qua chi hội đã thực hiện các nhiệm vụ của hội cấp trên cũng như các phong trào, các cuộc vận động do hội cấp trên đề ra được chị em đồng tình hưởng ứng. Chi hội còn đẩy mạnh, động viên chị em thúc đẩy phong trào chị em học tập và xây dựng mái ấm gia đình no ấm hạnh phúc. Tổng số hội viên phụ nữ khối có115 hội viên trong đó có 5 hội viên nghèo trong 5 năm xoá được 2 hội viên nghèo
Một trong những việc làm đầu tiên mà Hội LHPN Thị trấn Quỳ Hợp thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ qua là tập trung đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình no ấm tiến bộ, hạnh phúc. Chính vì vậy, hàng năm, hội đã chỉ đạo các chi hội tiến hành khảo sát tình hình kinh tế và phân loại kinh tế hộ gia đình hội viên, trên cơ sở đó Hội đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban ngành liên quan tạo điều kiện để hỗ trợ kiến thức KHKT và tiếp cận các nguồn vốn vay giúp cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu.
Đơn cử như gia đình chị Đặng Thị Thanh ở khối Hợp Nhất, thị trấn Quỳ Hợp được biết đến là người phụ nữ đảm đang tháo vát, luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Với tiềm năng và lợi thế là một trong những khối phát triển kinh tế là sản suất nông nghiệp, chăn nuôi; gia đình chị đã quy hoạch đất vườn để chăn nuôi bò sinh sản, lợn và gia cầm. Bên cạnh đó gia đình chị còn trồng 6 sào mía và rau màu các loại tại vùng chuyên canh về sản xuất nông nghiệp của thị trấn. Với bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó dám nghĩ giám làm cho nên đời sống kinh tế gia đình chị từ nghèo khó dần dần ngày càng phát triển hơn.
Chị Đặng Thị Thanh, Khối 2 thị trấn Quỳ Hợp chia sẻ: “Để phát triển kinh tế gia đình hàng năm thì nhà tôi nuôi bò, lợn, gà. Bò thì bò đẻ 2 con, lợn thì lợn mạ và 6 con lợn thịt, còn gà thì gà có 80 gà đẻ trứng, ngan thì 20-30 con. Tổng thi nhập gia đình của chúng tôi mỗi năm thì 120-150 triệu đồng môi năm. Kinh tế thì tạm ổn.

phu nu tt 2
Gia đình chị Đặng Thị Thanh ở khối Hợp Nhất, thị trấn Quỳ Hợp là một trong những hộ điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của hội phụ nữ Thị trấn.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ giỏi thì có điển hình là chị Phan Thị Hồng, giám đốc Doanh nghiệp vận tải hành khách Thanh Hồng Sơn có trụ sở tại khối 11 thị trấn Quỳ Hợp. Hiện nay, doanh nghiệp do chị làm chủ đã đầu tư có 15 chiếc xe dường nằm, chạy các tuyến trong và ngoại tỉnh. Doanh nghiệp của chị cũng đã tạo công ăn việc làm cho hơn 80 công nhân có mức thu nhập mỗi tháng từ 5-12 triệu đồng. Bản thân chị và gia đình chị Hồng không những làm kinh tế giỏi mà còn là hộ gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội phụ nữ khối và thị trấn, thực hiện tương trợ giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chị Phan Thị Hồng, hội phụ nữ khối 11 thị trấn Quỳ Hợp cho biết: Trên địa bàn thị trấn thì có nhiều ngành nghề phát triển, đất đai hạn hẹp nên chúng tôi cũng thành lập công ty trước thì để phục vụ kinh tế gia đình 2 nựa thì giúp đỡ bà con đi lại được thuận tiện và tạo việc làm cho 80 công nhân. Vừa qua để hưởng ứng phong trào vì phụ nữ nghèo hàng năm thì qua cuộc vận động thì gia đình tôi giúp đỡ địa phương từ 1 triệu đến 2 triệu thì ở huyện thì giúp đỡ từ 5 đến 10 triệu để giúp đỡ những người phụ nữ khó khăn hơn.
Nhằm hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội đã nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác để tăng thêm nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH; Ngân hàng NN&PTNT, quỹ tín dụng tiết kiệm...Đến nay, Hội phụ nữ thị trấn đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện gần 6 tỷ đồng cho 124 hộ vay. Ngoài ra, các chi hội tiếp tục duy trì và phát triển các nguồn vốn huy động tại chỗ như:  Quỹ “Tiết kiệm ngày vì phụ nữ nghèo", vốn giúp nhau không lấy lãi với tổng số tiền là gần 760 triệu đồng. Xây dựng và duy trì các nhóm phường hội với tổng số tiền: 1,4 tỷ đồng có 28 tổ và 376 chị tham gia. Để giúp đỡ chị em trong phát triển kinh tế, các chi hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, bán hàng, giúp đỡ những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn muốn phấn đấu để thoát nghèo. Nhờ vậy, đến nay hội phụ nữ toàn thị có hơn 300 gương điển hình làm kinh tế giỏi.
Cùng với đó, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên ở thị trấn luôn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “90 hành động vì phụ nữ và trẻ em”, “Phụ nữ thị trấn Quỳ Hợp tiết kiệm bản thân giành phần người khó”, phong trào "Hũ gạo và ống tiền tiết kiệm", cuộc vận động “Mái ấm tình thương”, mô hình“Biến phế liệu thành nguồn hỗ trợ phụ nữ nghèo, tàn tật”; “Phụ nữ hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em tàn tật”, “địa chỉ tin cậy hay mô hình dịch vụ gia đình… với những tiêu chí và việc làm cụ thể, phù hợp, cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, Các tổ chức hội đã vận động quyên góp giúp đỡ được hơn 400 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em tàn tật, sửa chữa, làm mới được 3 nhà hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xây dựng được 36 mô hình, với 12 tổ nhóm/câu lạc bộ. Tiêu biểu như các khối 1, khối 3,khối 10, khối 11, 16, …
Chị Hồ Thị Mai, Chi hội trưởng phụ nữ khối Hợp Quang, thị trấn Quỳ Hợp cho biết: Trong những năm gần đây chi hội phụ nữ khối Hợp Quang đã thực hiện lời kêu gọi là thực hiện 90 hành động vì phụ nữ và trẻ em thì chi hội đã thực hiện vận động chị em tham gia được nhiều phong trào. Hội đã có sự đóng góp của tất cả các hội viên tham gia đầy đủ và đã hỗ trợ cho mỗi hội viên là 300 nghìn đồng và hội đã đăng ký với cấp uỷ có 1 địa chỉ đỏ là chị Hồ Thị Huê để hàng năm động viên giúp chị em.

phu nu tt 3
 Chi em phụ nữ thị trấn duy trì mô hình biến phế liệu thành nguồn hỗ trợ giúp đỡ chị em nghèo tàn tật.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội phụ nữ thị trấn cũng đã chăm lo đến công tác an sinh xã hội. Chị Nguyễn Thị Hiền ở khối 16, thị trấn Quỳ Hợp là hoàn cảnh éo le, chị bị bệnh bẩm sinh, đơn thân, cuộc sống khó khăn nên nhiều năm vẫn sống trong căn nhà đã xuống cấp. Trong năm 2020, được sự hỗ trợ từ quỹ mái ấm tình thương của hội chữ thập đỏ, của hội phụ nữ huyện và sự hỗ trợ của chị em phụ nữ khối giúp đỡ chị xây dựng được căn nhà mới ấm cũng này. Được ở trong ngôi nhà mới là hạnh phúc mà chị ước mong nhiều năm nay.
Chị Nguyễn Thị Hiền, khối 16, thị trấn Quỳ Hợp tâm sự: Tôi xây dựng nhà mới rất vui mừng và hạnh phúc cứ tưởng không bao giờ làm được ngôi nhà cứ nhà cũ như rưa mãi mãi vì làm 28 năm rồi xuống cấp. Tui rất cảm ơn.

phu nu tt4
Các chị em phụ nữ thị trấn quan tâm đến các chị em nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, các chị em trên toàn thị trấn còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, không vứt rác thải, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, duy trì  hoạt động các mô hình: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”, “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, mô hình “Đoạn đường nở hoa, mô hình “Chủ nhật xanh”...

phu nu tt 5
Chị em phụ thị trấn Quỳ Hợp chăm sóc các con đường hoa

Các hoạt động văn hoá văn nghệ thể thao được đẩy mạnh. Trong những năm gần đây, chị em ở các khối đã thành lập được các CLB dân vũ để qua đó thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt vào tổ chức hội. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, Ban công an và các ban ngành thị trấn tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát giác các loại tội phạm và TNXH, vận động các gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em không phạm tội và mắc TNXH. Thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay phòng chống Covid 19.
Nhờ tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, Hội LHPN thị trấn Quỳ Hợp đã đạt được những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Với những thành tích và đóng góp có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thị trấn, trong 5 năm, từ 2016 - 2020 Hội LHPN thị trấn được Hội LHPN huyện xếp loại HTXSNV, được TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Tỉnh Nghệ an tặng Bằng khen.
Trương Thị Bính Hiệp, PCT Hội LHPN huyện Quỳ Hợp cho biết: Hội LHPN thị trấn là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu của hội phụ nữ huyên. Trong những nhiệm kỳ vừa qua hội phụ nữ thị trấn đã tập trung kiện toàn tổ chức và chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đặc biết là những hội viên yếu thế cụ thể là chăm lo đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên,nâng cao các loại hình câu lạc bộ từ đó đã góp phần cùng với hội phụ nữ huyện hoàn thành tốt các mục tiệu chỉ tiêu đề ra
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng phát huy những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, kết quả trong năm năm qua sẽ là tiền đề, động lực to lớn cả về vật chất và tinh thần để Hội phụ nữ thị trấn tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tới.
Chị Chủ tịch hội phụ nữ thị trấn Quỳ Hợp cho biết: Hội phụ nữ thị trấn sẽ cụ thể hoá NQ của đại hội đảng bộ thị trấn khoá X đồng thời phụ nữ thị trấn sẽ phát động và thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam và xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới” đặc biệt là xây dựng các kế hoạch để thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trong tâm của hội và tập trung hướng về chi hội lấy sự hài lòng của hội viên để cơ sở cho quá trình hoạt động của hội góp phần xây dựng hội phụ nữ ngày càng vững mạnh.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể khẳng định Hội LHPN Thị trấn Qùy Hợp đã gạt hái được nhiều thành công, nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức. Phát huy truyền thống bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Thị trấn Qùy Hợp sẽ tiếp tục đoàn kết, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với công việc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, xây dựng Hội LHPN Thị trấn thực sự trở thành mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác hội, thiết thực đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh hơn.

Tác giả bài viết: Thanh Hợp - Trung Hiếu

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập105
  • Hôm nay8,132
  • Tháng hiện tại53,092
  • Tổng lượt truy cập33,732,601
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây