Quỳ Hợp-Một vùng công nghiệp phát triển năng động

Chủ nhật - 23/08/2009 23:55

Quỳ Hợp-Một vùng công nghiệp phát triển năng động

Quỳ Hợp là một trong những huyện có Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp phát triển khá năng động của tỉnh Nghệ An. Phóng viên Trang Thông tin điện tử huyện Quỳ Hợp đã có cuộc phỏng vấn ông Cao Văn Chính, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết, tại sao Quỳ Hợp là một huyện miền núi, nhưng có Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp phát triển khá ở trong tỉnh?.

C.V.C: Huyện Quỳ Hợp là một trong những địa phương của tỉnh Nghệ An có công nghiệp đến sớm và phát triển mạnh. Trong quá trình phát triển công nghiệp, Quỳ Hợp có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn.

Quỳ Hợp là huyện miền núi, có trình độ dân trí, kinh tế xuất phát ở trình độ thấp. Là huyện xa các trung tâm công nghiệp của tỉnh và cả nước. Cơ sở hạ tầng trong huyện còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Quỳ Hợp là một trong những nơi có công nghiệp phát triển sớm. Năm 1980, nhà nước ta đã liên doanh với Liên Xô đầu tư khai thác thiếc. Nơi đây có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú như thiếc, đá các loại đặc biệt là đá trắng, nước khoáng… Quỳ Hợp là huyện được Tỉnh ủy, UBND, các ngành cấp tỉnh hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong lĩnh vực phát triển Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã có nhiều cố gắng trong lĩnh vực này. Có thể nói rằng, trong 3 nhiệm kỳ Đại hội gần đây, Đảng bộ huyện Quỳ Hợp luôn đặt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các thế hệ các đồng chí lãnh đạo huyện, ngành công nghiệp huyện, có nhiều đồng chí là những tấm gương chăm lo, xả thân vì sự nghiệp phát triển của nền Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp huyện nhà.

PV: Theo ông, huyện đã đạt được kết quả gì trong phát triển Công nghiệp- TTCN?.

C.V.C: Trước hết, trên địa bàn huyện, các cơ sở công nghiệp Trung ương, Tỉnh, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài... hoạt động khá hiệu quả. Nổi bật trong số đó là Công ty Nghệ An Tate&Lyle - là nhà máy đường có công nghệ chế biến đường hiện đại nhất Đông Nam Á; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh - một trong những cơ sở công nghiệp lớn đầu tiên của huyện Quỳ Hợp - là một đơn vị kinh tế nhà nước nhưng vẫn đứng vững trước những khó khăn của cơ chế thị trường, tiếp tục phát triển.

Thứ hai, Quỳ Hợp là huyện thu hút và phát triển mạnh các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 195 doanh nghiệp vừa và nhỏ, gồm: 83 Công ty TNHH, 27 Công ty Cổ phần, 57 DNTN, 13 HTX, 15 xí nghiệp, chi nhánh các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản.

Thứ ba, Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp phát triển đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, một số sản phẩm công nghiệp Quỳ Hợp đã khẳng định được vị trí trên thị trường trong và ngoài nước. Năm 2008, toàn huyện đã sản xuất được 1.533 tấn thiếc thỏi, 852.000m2 đá ốp lát, 8.150 tấn bột đá siêu mịn, vụ ép 2007 – 2008, Nhà máy đường đã sản xuất được 95 ngàn tấn đường…

Chủng loại sản phẩm công nghiệp khá đa dạng. Riêng đá ốp lát đã có hơn 60 loại sản phẩm. Các sản phẩm đá ốp lát Quỳ Hợp đã được xuất khẩu sang nhiều nước như: Mỹ, Ca na đa, Ấn độ, Đài Loan,…

Thư tư, Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp phát triển đã từng bước hình thành các khu Công nghiệp nhỏ, xác lập được thị trường hàng hóa các sản phẩm công nghiệp ở Quỳ Hợp. Quỳ Hợp là một trong những huyện hình thành, quy hoạch và xây dựng khu công nghiệp nhỏ (CNN) sớm nhất của tỉnh Nghệ An. Năm 2004, UBND huyện tiến hành chỉ đạo quy hoạch 2 khu Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp ở Thị trấn, Châu Quang. Hiện nay, khu công nghiệp nhỏ Thung Khuộc - Thị trấn Quỳ Hợp có diện tích 26,1 ha, có 24 doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh ổn định. Khu CNN Châu Quang có 21,6 ha, đã bố trí cho 18 Doanh nghiệp đã đi vào sản xuất. Các khu CNN ở Quỳ Hợp chủ yếu là các cơ sở chế biến đá xây dựng, huyện đang tiếp tục quy hoạch khu công nghiệp nhỏ Nghĩa Xuân - Minh Hợp với diện tích trên 100 ha để thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn vào đầ tư. Cùng với việc quy hoạch, xây dựng, UBND huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các khu CNN. UBND huyện đã ban hành Điều lệ hoạt động của các khu CNN và thành lập Ban quản lý các khu CNN. Các khu CNN đã góp phần quan trọng trong sự phát triển Công nghiệp -TTCN trong huyện nói chung.

Thứ năm, Công nghiệp -TTCN phát triển đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của huyện. Thể hiện trên các mặt sau đây:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tăng nhanh theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Bình quân 5 năm (2001-2005) tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tăng 19,6 %, trong đó: Công nghiệp- xây dựng cơ bản tăng 23,75%, nông lâm nghiệp tăng 7,45%, dịch vụ tăng 35,1 %. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, tỷ trọng giá trị công nghiệp - nông lâm nghiệp - thương mại dịch vụ năm 2000 là: 39,4% - 53,3% - 7,3%; Năm 2008 là: 50,1% – 28,3% – 21,6%.

Giá trị Công nghiệp - XDCB năm 2008 là 995.986 triệu đồng, tăng 21,7% so với năm 2007.

Công nghiệp -TTCN phát triển đã tạo điều kiện thu hút lao động, giải quyết việc làm: Hiện nay, lao động làm việc trong các cơ sở Công nghiệp -TTCN có trên 4,2 ngàn người. Thu nhập của người lao động trong các cơ sở công nghiệp khá cao từ 1,5 – 3 triệu đồng/ người/ tháng. Góp phần đưa bình quân thu nhập toàn huyện năm 2008 theo giá hiện hành đạt trên 12,2 triệu đồng/ người/năm.

Công nghiệp -TTCN phát triển đã thu hút được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đầu tư sản xuất kinh doanh. Là một huyện miền núi, điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, ngoài thực hiện chính sách thu hút đầu tư của tỉnh (thực ra ở Quỳ Hợp chưa thực hiện được nhiều) huyện không có chính sách gì khác. Cách làm của huyện là khẳng định quan điểm khuyến khích phát triển, tạo môi trường thông thoáng, tạo điều kiện về đất đai, nguồn nguyên liệu, và cùng đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Công nghiệp -TTCN phát triển đã góp phần kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Nhờ có nhà máy đường, riêng Quỳ Hợp đã trồng và duy trì được hơn 9.600 ha mía, thay thế các loại cây trồng có hiệu quả thấp trước đây, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong huyện. Nhờ Công nghiệp - TTCN phát triển các ngành dịch vụ, vận tải trong huyện tăng mạnh.

Toàn huyện có 120 máy xúc, máy ủi các loại; 418 phương tiện vận tải, trong đó 400 ô tô tải các loại, 42 xe chở khách…

Công nghiệp -TTCN phát triển đã góp phần tăng thu ngân sách. Ngoài các cơ sở nộp ngân sách cho tỉnh, nguồn thu ngân sách theo phân cấp cho huyện liên tục tăng và là một trong những huyện có nguồn thu ngân sách trên địa bàn khá cao. Năm 2005 thu thuế công thương nghiệp NQD được: 10,4 tỷ; Năm 2006, thu được 15,6 tỷ; Năm 2007 thu được 26,4 tỷ đồng; Năm 2008 thu được 58,356 tỷ đồng. Nhờ tăng thu ngân sách đã đảm bảo các hoạt động chi thường xuyên và đầu tư phát triển trong huyện, đồng thời góp phần thu ngân sách cho tỉnh.

PV: Hiện nay, Công nghiệp Quỳ Hợp còn những tồn tại, yếu kém gì? Những khó khăn gì cần tập trung giải quyết?.

C.V.C: Việc phát triển công nghiệp -TTCN ở Quỳ Hợp vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém, và đang đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Đó là: Công nghiệp -TTCN phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và điều kiện đã có. Các cơ sở công nghiệp NQD của huyện đa số có quy mô nhỏ, vốn đầu tư ít. Nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư hoặc không đủ năng lực đầu tư vốn, công nghệ hiện đại để sản xuất, kinh doanh. Việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo hộ lao động, đóng BHXH cho người lao động của một số doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc. Các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Nhà nước chưa thực sự tạo điều kiện về vùng nguyên liệu cho phát triển công nghiệp -TTCN ở Quỳ Hợp, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công tác quy hoạch, xây dựng các khu CNN còn chậm, huyện không có kinh phí để thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước về khai thác khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn, có mặt còn yếu. Còn để thất thu thuế trong sản xuất kinh doanh, thu ngân sách chưa tương xứng với sự phát triển công nghiệp -TTCN. Các cơ quan và đội ngũ cán bộ tham mưu cho UBND huyện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp -TTCN còn nhiều bất cập, có mặt còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

PV. Xin ông cho biết những nhiệm vụ và giải pháp để phát triển Công nghiệp- TTCN của huyện trong thời gian tới?

C.V.C. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã chỉ rõ:" Phải tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển Công nghiệp -TTCN ". Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần giá trị sản xuất Công nghiệp -TTCN. Phấn đấu đến năm 2010 cơ  cấu kinh tế của huyện nhà: Nông lâm nghiệp 15,5 %, công nghiệp-XDCB 64,5 %, Dịch vụ thương mại 15%. Giá trị Công nghiệp -TTCN tăng bình quân hàng năm là 17,7 %, trong đó phần huyện quản lý tăng 22,9 %. Đầu năm 2010, đạt được một số sản phẩm chủ yếu là: Đường kính 130.000 tấn, thiếc thỏi 2.000 tấn, chế biến đá các loại 350.000 tấn…

* Định hướng phát triển Công nghiệp -TTCN từ nay đến năm 2010 như sau:

Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp của Trung ương, tỉnh, cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài phát triển. Trong đó, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu mía cho nhà máy đường 9.600 ha.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển Công nghiệp -TTCN tập trung phát triển công nghiệp khai thác, chế biến thiếc, đá xây dựng, chế biến lâm sản.

Đối với ngành kinh tế khai thác, chế biến khoáng sản là ngành công nghiệp chủ yếu, phát triển theo hướng tăng cường các cơ sở chế biến, với dây chuyền công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên. Hạn chế xuất các khoáng sản chưa qua chế biến ra ngoài huyện.

Quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp nhỏ tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.

* Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển Công nghiệp -TTCN trên đây, huyện Quỳ Hợp tập trung chỉ đạo các giải pháp chủ yếu là:

Tiếp tục quán triệt các chủ trương nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện. Huyện ủy sẽ ban hành một số nghị quyết về phát triển Công nghiệp -TTCN.

Hoàn thành việc điều tra, quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn, làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển Công nghiệp -TTCN và tạo nguồn nguyên liệu cho các cơ sở Công nghiệp -TTCN.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc quy hoạch và xây dựng các khu CNN, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng và công tác quản lý các khu CNN.

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động Công nghiệp -TTCN: Thực hiện tốt việc cải cách hành chính để làm các thủ tục, tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động; có cơ chế thông thoáng để khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp -TTCN; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh; Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các văn bản pháp luật liên quan cho đội ngũ cán bộ, các chủ doanh nghiệp,…

Hàng năm, lãnh đạo huyện gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp.

Với những thành tựu đã đạt được, được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ngành cấp huyện, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong những năm tới, huyện Quỳ Hợp sẽ có bước phát triển mới trong Công nghiệp -TTCN, xây dựng Quỳ Hợp trở thành một trong những khu vực phát triển Công nghiệp -TTCN năng động, một điểm sáng về phát triển Công nghiệp -TTCN của tỉnh Nghệ An.

Tác giả bài viết: Vi Hoa

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây