Kết quả lãnh đạo của cấp ủy huyện sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thứ năm - 30/08/2018 16:24
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, biến động phức tạp, với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ lớn, trọng tâm, trọng điểm, các việc mới, việc khó; giải quyết tốt các bức xúc nổi cộm trên địa bàn.

Trên cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và từ thực tiễn của huyện, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành: 08  nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo phát triển kinh tế; 02 nghị quyết về công tác văn hóa - xã hội; 04  nghị quyết về công tác quốc phòng - an ninh, thanh tra - tư pháp trong giai đoạn mới; 03  nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng. Đồng thời, với thẩm quyền, trách nhiệm được giao, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành: 18 chỉ thị; 58 kết luận; 737 quyết định; 704 thông báo; 139 kế hoạch; 49 chương trình; 671 công văn nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng trên các lĩnh vực.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá như: đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, trồng rừng; phát triển TTCN làng nghề; tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng huyện điểm văn hoá, trường chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế; xoá đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh,... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc nổi cộm như: chỉ đạo UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý, khắc phục vụ về  sự cố môi trường vỡ đập chứa bùn thải tại mỏ quặng thiếc Suối Bắc, xã Châu Thành của Công ty Cổ phần KLM Nghệ Tĩnh; xử lý vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tại 02 xã Nam Sơn, Bắc Sơn; việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa nước Bản Mồng, xã Yên Hợp. Kịp thời ngăn chặn, đẩy đuổi các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch có nguy cơ làm mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Đề án 5155 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/207 của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập",...

Do vậy, nửa nhiệm kỳ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt khá. Thu nhập kinh tế bình quân đầu người hàng năm tăng cao. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2-3 %, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Xây dựng được nhiều công trình phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Chất lượng dạy - học được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp, học sinh giỏi và đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt cao so với các huyện trong cụm; chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tốt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật. Nửa nhiệm kỳ đã luân chuyển 10 đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành cấp huyện về làm bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã; kết nạp được 668 đảng viên mới trong đó 337 đảng viên là dân tộc thiểu số, 02 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 08 đảng viên là công nhân ở các doanh nghiệp tư nhân. Thành lập được 02 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân (chi bộ Phòng khám đa khoa Đoàn kết 03 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy xã Nghĩa Xuân và chi bộ Công ty Cổ phần Thọ Hợp 04 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy xã Thọ Hợp); 14 tổ chức Công đoàn, 01 tổ chức Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

Đến nay, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.

Đánh giá, tổng kết sau hai năm rưỡi thực hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ khoá XX rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ cần tăng cường và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, từ đó làm chuyển mạnh về mặt nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục khó khăn, đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị - khai thác tiềm năng, phát huy nội lực, tiến công để phát triển toàn diện.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và ban hành nghị quyết phải sát đúng, khả thi, nhằm làm cho nghị quyết của cấp uỷ có sức thuyết phục ngay từ khi mới ban hành. Trên cơ sở đó triển khai thực hiện quyết liệt; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra thực hiện nghị quyết để uốn nắn, chỉ đạo đôn đốc kịp thời, làm cho việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Huyện ủy được phân công chỉ đạo cơ sở và phụ trách trực tiếp các lĩnh vực theo hướng: sâu sát - thiết thực - hiệu quả.

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu trên các lĩnh vực. Đặc biệt nâng cao năng lực, phẩm chất, trách nhiệm tâm huyết và tư tưởng tiến công của đội ngũ cán bộ uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ    

Bốn là, tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các TCCS Đảng, phát huy vai trò phụ trách cơ sở của các Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ để góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng.

Năm là, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm của cán bộ, đảng viên, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sáu là, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp xúc, tổ chức đối thoại với nhân dân để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp quần chúng nhân dân; củng cố và xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về mọi mặt bằng các nghị quyết, chủ trương sát đúng, nhằm khơi dậy tính chủ động sáng tạo của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc cụ thể hoá triển khai thực hiện nghị quyết của cấp uỷ, góp phần làm cho nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

Tác giả bài viết: Ban Tổ chức Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây