Kết quả bước đầu thực hiện "Năm dân vận chính quyền ở Quỳ Hợp"

Chủ nhật - 14/10/2018 17:32
Thực hiện chủ trương về “Năm dân vận chính quyền” 2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ; Kế hoạch số 72-KH/BDVTU – BCSĐ UBNDT, ngày 22/3/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về “Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nghệ An năm 2018 – “Năm Dân vận chính quyền", Huyện Quỳ Hợp đã triển khai một cách quyết liệt, rộng khắp trên địa bàn toàn huyện, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ngày 26/4/2018, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch số 05- KH/BDV-UBND, ngày về kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện năm 2018 "Năm dân vận chính quyền". Ban chỉ đạo thực hiện dân vận chính quyền đã tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018" với những nội dung cần tập trung đó là: Thứ nhất là tiếp tục cải cách hành chính, cải tiến lề lối tác phong làm việc của cán bộ công chức theo Chỉ thị 26/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thứ hai là: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; thứ ba là: Tập trung giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, không để tồn đọng đơn thư và không có đơn thư vượt cấp.

DAN VAN KHEO3
 
Lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy thăm mô hình dân vận khéo tại xã Minh hợp


Lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy thăm mô hình dân vận khéo tại xã Minh hợp

Theo đó, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với Ban chỉ đạo Dân vận chính quyền thành lập đoàn trực tiếp làm việc với Khối Dân vận các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình thực hiện công tác dân vận và chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai năm Dân vận chính quyền; tổ chức giao ban định kỳ với Ủy Ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể huyện, Khối dân vận các xã, thị trấn về công tác dân vận, dân vận chính quyền, công tác tôn giáo - dân tộc để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm hay, học hỏi cách làm tốt lẫn nhau về dân vận chính quyền. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Năm dân vận chính quyền” 2018; phối hợp với đài truyền hình huyện xây dựng các tin, bài, phóng sự về các hoạt động dân vận chính quyền; tham gia viết bài đăng trên cuốn sách “Một số điểm sáng về công tác dân vận chính quyên ở Nghệ An".

Vận động nhân dân làm vụ Đông tại Châu Cường


Vận động nhân dân làm vụ Đông tại Châu Cường

Với sự chỉ đạo quyết liệt trên, việc triển khai "Năm dân vận chính quyền" trên địa bàn huyện đã nhận được sự hưởng ứng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hầu hết các đơn vị đã tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo bổ sung nội dung thực hiện "Năm dân vận chính quyền" vào chương trình hoạt động và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền. Do đó, công tác dân vận chính quyền đã có những bước chuyển biến tích cực.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ phận giao dịch một cửa, sửa đổi lề lối, tác phong công tác, giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; phát động nội dung thực hiện năm dân vận chính quyền trong cán bộ công chức, tổ chức cho cán bộ công chức lựa chọn đăng ký thực hiện; xây dựng bảng chấm công đối với cán bộ công chức; tích cực chỉ đạo xây dựng điểm sáng về dân vận chính quyền kết hợp với thực hiện Quy chế dân chủ.... kết quả: Đến tháng 9 năm 2018 đã chỉ đạo xây dựng được 5 điểm sáng dân vận chính quyền, 03 điểm sáng về Quy chế dân chủ, cụ thể là: "Xây dựng đời sống văn hóa nơi công sở" tại Châu Quang, "Tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân" tại xã Hạ Sơn, "Thực hiện an ninh trong chăn nuôi gia súc" tại xã Châu Cường, "Xây dựng hoàn thiện xã Nông thôn mới" tại xã Thọ Hợp, "Hoàn thiện các thiết chế văn hóa tại xóm" ở xã Minh Hợp; "Thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11" tại xã Đồng Hợp; "Xây dựng đời sống văn hóa, cải cách hành chính, đổi mới tác phong làm việc" tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; "Thực hiện dân chủ trong hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc giữa chủ doanh nghiệp với người lao động" tại Công ty cổ phần Thọ Hợp. Qua đó, nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về "Năm dân vận chính quyền" có chuyển biến rõ rệt, ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức được nâng lên, dần khắc phục được tình trạng chậm việc, sót việc, quên việc trong mỗi cán bộ, công chức, tiêu biểu có các xã: Văn Lợi, Châu Quang, Châu Lộc, Châu Cường, Châu Lý, Minh Hợp...

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó BTC Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó BTC Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Châu Thành

Vận động nhân dân làm vụ Đông tại Châu Cường


Hội nghị đối thoại với nhân dân tại xã Châu Quang

Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân được tăng cường, ngoài việc tổ chức đối thoại tại trụ sở UBND xã theo định kỳ, các đơn vị còn trực tiếp tổ chức đối thoại với nhân dân tại các xóm, bản, cụm dân cư nơi có những bức xúc nổi cộm về giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, vấn đề giải tỏa hành lang giao thông .v.v, đến nay đã có 14/21 đơn vị tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với 1.022 người dân tham gia, có 118 ý kiến, trong đó 97 ý kiến được giải trình tại hội nghị, các ý kiến còn lại được các cấp có thẩm quyền giải trình bằng văn bản; ngoài ra diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân" cũng đã tập hợp được nhiều ý kiến góp ý của nhân dân và các thành phần tham gia cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và cán bộ, đảng viên công an nhân dân trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hôi; thực hiện Phong trào "toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, định kỳ phân công Ủy viên Ban Thường vụ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân; phân công các Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp dân tại địa bàn được bầu cư để tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm toàn huyện phát sinh 91 đơn/ 74 vụ việc, đã trả lời, giải quyết 77 đơn/60 vụ việc, còn 14 đơn/14 vụ việc đang trả lơi, giải quyết.

HOI CHO7

 

Hội chợ việc làm thu hút được 18 doanh nghiệp tham gia


Hội chợ việc làm thu hút được 18 doanh nghiệp tham gia

Ngoài ra, cấp ủy còn chỉ đạo UBND huyện, các xã, thị trấn làm tốt việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động. Trong 9 tháng đầu năm đã chi trả trợ cấp ưu đãi cho 2.036 người có công với số tiền 32.940.000 đồng; trợ cấp đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn với tổng kinh phí là 292.800.000 đồng; hỗ trợ các hộ nghèo phát triển  sản xuất vươn lên thoát nghèo là 1.780.000.000 đồng; tạo việc làm mới cho 972 lao động, mở 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tháng 8/2018 UBND huyện Quỳ Hợp phối hợp cùng Sở Lao động - TB&XH Nghệ An tổ chức Hội chợ việc làm - xuất khẩu lao động huyện Quỳ Hợp năm 2018 với sự tham gia của 18 đơn vị/doanh nghiệp/Cơ sở dạy nghề hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm - đào tạo nghề. Qua đó đã tạo ra cho người lao động huyện nhà 1.500 cơ hội việc làm trong nước, 4.000 cơ hội đi làm việc làm ở các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Rumania, Bugaria, Trung đông; 1.500 cơ hội đăng ký học kỹ năng, học ngoại ngữ, học nghề, và đi du học Nhật Bản - Hàn Quốc cho các em học sinh sau khi đã tốt nghiệp THPT.

Với những kết quả bước đầu nêu trên có thể nói công tác dân vận chính quyền nói chúng và việc triển khai "Năm dân vận chính quyền" huyện nhà đã có những chuyển biến rõ nét, tác động tích cực đến hiệu quả công tác của các cấp, các ngành trên mọi lĩnh vực, tạo môi trường gần gũi trong mối quan hệ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018 cũng còn có những khó khăn nhất định, đó là: Tại một số cơ quan đơn vị, công tác dân vận chính quyền chưa thực sự được quan tâm, việc thực hiện năm dân vận chính quyền còn mang tính hình thức, một số đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” chưa cụ thể, chưa phù hợp; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức còn hạn chế; công tác kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” chưa được nhiều; công tác tuyên truyền “Năm dân vận chính quyền” trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên.

Bộ phận giao dịch một cửa từ huyện đến xã có nhiều đổi mới


Bộ phận giao dịch một cửa từ huyện đến xã có nhiều đổi mới

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả “năm Dân vận chính quyền” trong thời gian tới cần thực hiện tốt những nội dung sau: Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền “Năm dân vận chính quyền” các phương tiện thông tin đại chúng, trên Đài truyền hình, báo chí; xây dựng nội dung thực hiện "Năm dân vận chính quyền" gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, của cán bộ công chức; tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao cuộc sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá, sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Tác giả bài viết: Lương Huyền

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay14,515
  • Tháng hiện tại443,180
  • Tổng lượt truy cập19,396,864
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây