Bãi bỏ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Ban hành Quy chế quản lý trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống huyện Quỳ Hợp

Bãi bỏ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Ban hành Quy chế quản lý trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống huyện Quỳ Hợp

Số kí hiệu 04/2019/QĐ/UBND
Ngày ban hành 30/05/2019
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
Người ký Nguyễn Đình Tùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲ HỢP

 

 


Số: 04/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Quỳ Hợp, ngày 30 tháng 5  năm 2019QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Ban hành Quy chế quản lý trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống huyện Quỳ Hợp
           
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Quỳ Hợp tại Công văn số 53/TP ngày 29 tháng 6 năm 2019.
 
                                         QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Ban hành Quy chế quản lý trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống huyện Quỳ Hợp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng ban Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp Nghệ An (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải công khai);
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Đình Tùng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND huyện Quỳ Hợp"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đình Tùng"

Văn bản mới nhất
 • 02/TL-BTC

  Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống tham nhũng

  Lượt xem:280 | lượt tải:25
 • 13/2021/QĐ-UBND

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ Thanh tra huyện

  Lượt xem:76 | lượt tải:29
 • 11/2021/QĐ-UBND

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

  Lượt xem:59 | lượt tải:26
 • 10/2021/QĐ-UBND

  Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND và UBND huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:76 | lượt tải:28
 • 09/2021/QĐ-UBND

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:63 | lượt tải:33
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây